Të Drejtat e Pacientit

 • E drejta për të përfituar nga shërbimet e ofruara
 • E drejta për respekt dhe dinjitet
 • E drejta për privatësi dhe konfidencialitet
 • E drejta për të njohur identitetin dhe statusin profesional të individëve që ofrojnë shërbim
 • E drejta për informim
 • E drejta për komunikim
 • E drejta për të marrë pjesë në vendimet që përfshijnë kujdesin e tij/saj shëndetësor
 • E drejta për t’u konsultuar me një specialist
 • E drejta për të refuzuar trajtimin
 • E drejta për të marrë informacion në lidhje me shpenzimet e ekzaminimit dhe trajtimit
 • E drejta për të marrë mbështetje sociale dhe psikologjike
 • E drejta për ankesa dhe sugjerime
 • E drejta për t’u informuar rreth praktikave të kujdesit shëndetësor
 • E drejta për të përfituar nga shërbimet fetare

Përgjegjësitë e Pacientit

 • Sigurimi i informacionit të saktë dhe të plotë në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me shëndetin e tyre.
 • Duke ndjekur planin e trajtimit të rekomanduar nga ata që janë përgjegjës për kujdesin e tyre
 • Marrja e përgjegjësisë për pasojat e refuzimit të trajtimit të rekomanduar
 • Duke parë se kostot e ekzaminimeve dhe trajtimeve janë të mbuluara
 • Zbatimin e rregullave dhe praktikave të institucionit
 • Të kujdesesh për të drejtat e pacientëve të tjerë dhe stafit
 • Ndjekja e procedurës përkatëse në rast të sëmundjeve ngjitëse
 • Të mos kërkojë ndonjë praktikë që nuk përfshihet në planin e trajtimit
 • Pranimi i vizitorëve sipas rregullave të vendosura nga institucioni shëndetësor
 • Mos shkaktimi i dëmtimeve të qëllimshme në pajisjet e institucionit; dhe në rast dëmtimi të qëllimshëm, duke mbuluar kostot përkatëse
ju mund të na kontaktoni në WhatsApp
WhatsApp
Messenger
Ne Ju Kontaktojme
Ju do të kontaktoheni brenda një kohe shumë shkurtër: