Mjekët tanë

Spitali Special Bahçeci Kosovë

Op. Dr. Ekrem Murat Bilgin
Specialist Obstetër-Gjinekolog
Spec. Dr. Jehona Binishi Hysa
Specialist Obstetër-Gjinekologe

Qendra për IVF Bahçeci Fulya

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci
Prof. Dr. Mustafa Bahçeci
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Drejtor Mjekësor
Spec. Dr. G. Güvenç Karlıkaya
Spec. Dr. G. Güvenç Karlıkaya
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Anëtar I Bordit Ekzekutiv
Prof. Bülent Erol, MD
Prof. Bülent Erol, MD
Specialist i Urologjisë
Prof. Dr. Gürhan Günaydın
Prof. Dr. Gürhan Günaydın
Specialist për Shëndetin Riprodhues Mashkullor
Prof. Dr. Remzi Abalı
Prof. Dr. Remzi Abalı
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Assoc. Dr. Fazilet Kübra Boynukalın
Assoc. Dr. Fazilet Kübra Boynukalın
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Assoc. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu
Assoc. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Assoc. Dr. Özkan Özdamar
Assoc. Dr. Özkan Özdamar
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Spec. Dr. Lale Susan Karakış
Spec. Dr. Lale Susan Karakış
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Dr. Necati Fındıklı
Dr. Necati Fındıklı
Drejtor Shkencor
Anëtar I Bordit Ekzekutiv
Emb. Murat Başar
Emb. Murat Başar
Menaxher Operacional i Laboratorëve të IVF
Spec. Dr. Tülay Soner
Spec. Dr. Tülay Soner
Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit
Spec. Dr. Eser Çakıroğlu
Spec. Dr. Eser Çakıroğlu
Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Qendra për IVF Bahçeci Umut

Prof. Dr. Cem Çelik
Prof. Dr. Cem Çelik
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Anëtar I Bordit Ekzekutiv
Prof. Bülent Erol, MD
Prof. Bülent Erol, MD
Specialist i Urologjisë
Prof. Dr. Ebru Öztürk
Prof. Dr. Ebru Öztürk
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Prof. Dr. Sabri Cavkaytar
Prof. Dr. Sabri Cavkaytar
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Dr. Necati Fındıklı
Dr. Necati Fındıklı
Drejtor Shkencor
Anëtar I Bordit Ekzekutiv
Emb. Murat Başar
Emb. Murat Başar
Menaxher Operacional i Laboratorëve të IVF
Spec. Dr. Çiğdem Yılmaz
Spec. Dr. Çiğdem Yılmaz
Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Qendra për IVF Bahçeci Ankara

Prof. Dr. Berfu Demir
Prof. Dr. Berfu Demir
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Spec. Dr. Selen Ecemiş
Spec. Dr. Selen Ecemiş
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Dr. Necati Fındıklı
Dr. Necati Fındıklı
Drejtor Shkencor
Anëtar I Bordit Ekzekutiv
Emb. Murat Başar
Emb. Murat Başar
Menaxher Operacional i Laboratorëve të IVF

Qendra për IVF Bahçeci Diyarbakir

Spec. Dr. Hüseyin Ergin
Spec. Dr. Hüseyin Ergin
Specialist i Urologjisë
Spec. Dr. Zeki Akkum
Spec. Dr. Zeki Akkum
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Dr. Necati Fındıklı
Dr. Necati Fındıklı
Drejtor Shkencor
Anëtar I Bordit Ekzekutiv
Emb. Murat Başar
Emb. Murat Başar
Menaxher Operacional i Laboratorëve të IVF
Spec. Dr. Filiz Çınar
Spec. Dr. Filiz Çınar
Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Qendra për IVF Bahçeci Bursa

Assoc. Dr. Betül Dündar
Assoc. Dr. Betül Dündar
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Qendra Mjekësore Bahçeci Baku

Spec. Dr. Sevil Mammadova
Spec. Dr. Sevil Mammadova
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Qendra për IVF Bahçeci Bosnje-Hercegovinë

Spec. Dr. Edina Lekiç
Spec. Dr. Edina Lekiç
Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Qendra për IVF Bahçeci Bagdat

Spec. Dr. Ibtisam Fuad Ali
Spec. Dr. Ibtisam Fuad Ali
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Spec. Dr. Ibtihaj Saif Al-Deen Al-Aloosi
Spec. Dr. Ibtihaj Saif Al-Deen Al-Aloosi
Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas
Spec. Dr. Taha Al Azawi
Spec. Dr. Taha Al Azawi
Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit
Spec. Dr. Mahmood Caasım
Spec. Dr. Mahmood Caasım
Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit
WhatsApp Viber
WhatsApp
Ne Ju Kontaktojme
Ju do të kontaktoheni brenda një kohe shumë shkurtër: