Mjekët tanë

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Berfu Demir

Prof. Dr. Berfu Demir

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Gürkan Bozdağ

Prof. Dr. Gürkan Bozdağ

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. G. Güvenç Karlıkaya

Op. Dr. G. Güvenç Karlıkaya

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Ebru Öztürk

Prof. Dr. Ebru Öztürk

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Fazilet Kübra Boynukalın

Prof. Dr. Fazilet Kübra Boynukalın

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu

Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Ümit Göktolga

Prof. Dr. Ümit Göktolga

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma

Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Doç. Dr. Betül Dündar

Doç. Dr. Betül Dündar

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Doç. Dr. Lale Susan Karakış

Doç. Dr. Lale Susan Karakış

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Doç. Dr. Önder Sakin

Doç. Dr. Önder Sakin

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Özkan Özdamar

Prof. Dr. Özkan Özdamar

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Bülent Erol

Prof. Dr. Bülent Erol

Specialist i Urologjisë

Doç. Dr. Sabri Çolak

Doç. Dr. Sabri Çolak

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Doç. Dr. Semih Tangal

Doç. Dr. Semih Tangal

Specialist i Urologjisë

Op. Dr. Admir Rama

Op. Dr. Admir Rama

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Aldina Mešić

Op. Dr. Aldina Mešić

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Sabit Mujkanović

Op. Dr. Sabit Mujkanović

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Zeki Akkum

Op. Dr. Zeki Akkum

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Dardan Baftiu

Op. Dr. Dardan Baftiu

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Ibtihaj Al-Aloosi MRCOG FRCOG

Op. Dr. Ibtihaj Al-Aloosi MRCOG FRCOG

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Mawra Zada MBChB

Op. Dr. Mawra Zada MBChB

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Muharrem Karacaer

Op. Dr. Muharrem Karacaer

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Reem Mohammed Badea CABOG

Op. Dr. Reem Mohammed Badea CABOG

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Uzm. Dr. Çiğdem Yılmaz

Uzm. Dr. Çiğdem Yılmaz

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Uzm. Dr. Eser Çakıroğlu

Uzm. Dr. Eser Çakıroğlu

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Uzm. Dr. Filiz Çınar

Uzm. Dr. Filiz Çınar

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Uzm. Dr. Oya Ciğerli

Uzm. Dr. Oya Ciğerli

Specialist mbi fushën e Gjinekologjisë dhe Obstetrik

Uzm. Dr. Tülay Soner

Uzm. Dr. Tülay Soner

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Dr. Srebrenko Vuković

Dr. Srebrenko Vuković

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Istanbul

Qendra për IVF Bahçeci Fulya

Prof. Dr. Gürkan Bozdağ

Prof. Dr. Gürkan Bozdağ

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Bilimsel Direktör

Op. Dr. G. Güvenç Karlıkaya

Op. Dr. G. Güvenç Karlıkaya

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

İcra Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Fazilet Kübra Boynukalın

Prof. Dr. Fazilet Kübra Boynukalın

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Doç. Dr. Lale Susan Karakış

Doç. Dr. Lale Susan Karakış

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Özkan Özdamar

Prof. Dr. Özkan Özdamar

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Bülent Erol

Prof. Dr. Bülent Erol

Specialist i Urologjisë

Uzm. Dr. Eser Çakıroğlu

Uzm. Dr. Eser Çakıroğlu

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Uzm. Dr. Oya Ciğerli

Uzm. Dr. Oya Ciğerli

Specialist mbi fushën e Gjinekologjisë dhe Obstetrik

Uzm. Dr. Tülay Soner

Uzm. Dr. Tülay Soner

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Istanbul

Qendra për IVF Bahçeci Umut

Prof. Dr. Ebru Öztürk

Prof. Dr. Ebru Öztürk

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu

Prof. Dr. Mehmet Reşit Asoğlu

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Doç. Dr. Önder Sakin

Doç. Dr. Önder Sakin

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Prof. Dr. Bülent Erol

Prof. Dr. Bülent Erol

Specialist i Urologjisë

Uzm. Dr. Çiğdem Yılmaz

Uzm. Dr. Çiğdem Yılmaz

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Ankara

Qendra për IVF Bahçeci Ankara

Prof. Dr. Berfu Demir

Prof. Dr. Berfu Demir

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

İcra Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma

Doç. Dr. Yusuf Aytaç Tohma

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Doç. Dr. Semih Tangal

Doç. Dr. Semih Tangal

Specialist i Urologjisë

Diyarbakır

Qendra për IVF Bahçeci Diyarbakir

Op. Dr. Zeki Akkum

Op. Dr. Zeki Akkum

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Uzm. Dr. Filiz Çınar

Uzm. Dr. Filiz Çınar

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Bursa

Qendra për IVF Bahçeci Bursa

Doç. Dr. Betül Dündar

Doç. Dr. Betül Dündar

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Doç. Dr. Sabri Çolak

Doç. Dr. Sabri Çolak

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Kosova

Spitali Special Bahçeci Kosovë

Op. Dr. Dardan Baftiu

Op. Dr. Dardan Baftiu

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Muharrem Karacaer

Op. Dr. Muharrem Karacaer

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Bosna

Qendra për IVF Bahçeci Bosnje-Hercegovinë

Prof. Dr. Ümit Göktolga

Prof. Dr. Ümit Göktolga

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Admir Rama

Op. Dr. Admir Rama

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Aldina Mešić

Op. Dr. Aldina Mešić

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Sabit Mujkanović

Op. Dr. Sabit Mujkanović

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Dr. Srebrenko Vuković

Dr. Srebrenko Vuković

Specialist i Anesteziologjisë dhe Reanimacionit

Irak

Qendra për IVF Bahçeci Bagdat

Op. Dr. Ibtihaj Al-Aloosi MRCOG FRCOG

Op. Dr. Ibtihaj Al-Aloosi MRCOG FRCOG

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Mawra Zada MBChB

Op. Dr. Mawra Zada MBChB

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

Op. Dr. Reem Mohammed Badea CABOG

Op. Dr. Reem Mohammed Badea CABOG

Specialist mbi Fushën e Infertilitetit dhe Shëndetin e Gruas

WhatsApp Viber
WhatsApp
Viber
Ne Ju Kontaktojme
Ju do të kontaktoheni brenda një kohe shumë shkurtër: