MitoScore

Kush është Testi MitoScore?

MitoScore është një praktikë që tregon statusin e energjisë të embrioneve. Ky test mat sasinë e ADN-së (mtDNA) që gjendet në strukturat e quajtura mitokondri, të njohura si “burimet e energjisë” të qelizës dhe kështu synon të përcaktojë embrionin më të shëndetshëm.

Cili është qëllimi i testit MitoScore?

Mundësia e suksesit në metodat e IVF është 55-70%, madje edhe pas transferimit të embrioneve të shëndetshme të cilat kanë kaluar nëpër shqyrtimin gjithëpërfshirës të kromozomeve. Me fjalë të tjera, rreth 30% e embrioneve të zhvilluara me sukses implantohen në mitër. Testi MitoScore synon të zgjedhë embrionet kromozomike normale që kanë më shumë gjasa të implantohen me sukses në mitër duke arritur kështu një shtatzëni të suksesshme më të shpejtë. Kështu është e mundur të përzgjidhen embrionet e shqyrtuara gjenetikisht me shansin më të lartë për t’u futur në mitër dhe duke testuar metabolizmin e tyre të energjisë me MitoScore. Në transferimet me embrione të vetme, pra është e mundur të gjesh embrionin që ka më shumë gjasa të përfundojë në një shtatzëni të suksesshme. Në këtë mënyrë është rritur suksesi i trajtimit, ndërsa rreziku i shtatzënisë së shumëfishtë është zvogëluar.

Kush rekomandohet për testin MitoScore?

Meqë testimi i MitoScore kërkon një biopsi qelizore nga embrionet, testi i PGD-së kryhet në embrionet e çifteve që dëshirojnë t’i nënshtrohen testit MitoScore. Në rastin e disa embrioneve të shëndetshme të zbuluara përmes testit PGD, i cili po bëhet gjithnjë e më i përhapur në fushën e IVF, përzgjedhja përfundimtare midis këtyre embrioneve bëhet duke përdorur vlerat e tyre MitoScore.

Si kryhet testi MitoScore?

Siç u përmend më lart, testi i MitoScore është kryer duke përdorur teknika NGS (Next Generation Sequencing) në të njëjtin model të përdorur për procedurën PGD. Kështu shmanget një procedurë shtesë e biopsisë. Përveç ekzaminimit të kromozomeve të embrionit, ADN-ja në mitokondri analizohet gjithashtu në sajë të testit MitoScore.

Sa kushton testi MitoScore?

Për shkak të legjislacionit aktual, ne nuk mund të publikojmë ndonjë informacion mbi çmimet në faqen tonë të internetit. Për më shumë informacion rreth testit MitoScore, ju lutemi plotësoni formularin e kontaktit ose na telefononi në +383 386 06 220.

Malli për 7 vite përfundoi me trajtimin e personalizuar në Bahçeci

Malli për 7 vite përfundoi me trajtimin e personalizuar në Bahçeci. 🥰🥰 …

Lexo Vazhdimin

Ҫifti mori lajmin e mrekullueshem

Znj. Elsa dhe bashkëshorti i saj të cilët pritën 7 vjet për …

Lexo Vazhdimin

Lumturie Dardha

Pas tentimit tonë 4 herë me IVF, më në fund u takuam …

Lexo Vazhdimin

Vlora Gashi

Unë mbetesha shtatzënë por çdoherë kur isha 5-6 javësh më thonin që …

Lexo Vazhdimin

Shqipe Morina

Jam 5 vite e martuar, gjatë këtyre 5 viteve kam vizituar shumë …

Lexo Vazhdimin

Agron Dashi

Përshëndetje, Jemi të martuar qe 2 vite, po provojmë të kemi …

Lexo Vazhdimin

Konsulta falas

NE JU KONTAKTOJMË

Ne ju Kontaktojmë
Numri juaj i telefonit:

apo ju mund të na kontaktoni në numrin e telefonit +383 38606 220

WhatsApp Viber
WhatsApp
Viber
Ne Ju Kontaktojme
Ju do të kontaktoheni brenda një kohe shumë shkurtër: