Пренаталната грижа е изключително важна, за да се гарантира нормално протичаща бременност и раждането на здраво бебе.

За целта всяка бременна жена трябва да извършва редовни прегледи при своя проследяващ бременността лекар, както и да се назначават определени изследвания, с помощта на които се следи здравословното състояние на жената и на плода.

Сред изследванията по време на бременност, има и едно, което специалистите по репродуктивно здраве препоръчват. Ние обаче смятаме, че е преглед, който трябва да се направи, тъй като с негова помощ могат да се предвидят усложнения при бебето.

Това е така наречената фетална морфология. А какво представлява и кога се извършва, ще разгледаме в статията по-долу.

Какво представлява феталната морфология и какво изследва?

Феталната морфология (фетална ехокардиография) представлява високоспециализирано изследване, което се извършва с ултразвук. Целта е да се проследи как протича бременността и развитието на всички основни органи и системи на плода.

Въпреки, че изследването е препоръчително, специалистите по репродуктивно здраве в повечето случаи настояват да се извърши фетална морфология в съответните периоди от бременността. Причината за това е, че то дава важна информация относно анатомията на бебето и е начин, по който може да се види дали има наличие или не на аномалии.

По време на феталната морфология специалистът оценява развитието на бебето, което включва размерите и растежа на плода, но и не само.

Морфологичното изследване дава възможност да се проследят много различни области, включително:

 • Главата и мозъка на плода;
 • Гръбначен стълб;
 • Сърце;
 • Коремна стена;
 • Стомах;
 • Бъбреци и пикочен мехур;
 • Ръце, крака, длани и стъпала;
 • Пъпна връв;
 • Плацента;
 • Амниотична течност;
 • Кръвоток в съдовете на фетуса;
 • Състояние на шийката на матката.

По време на изследването ще се определи каква е приблизителната възраст на вашето бебе, ще се провери неговият сърдечен ритъм и честота, както и ще се види къде в плацентата е разположението на бебето. А ако желаете, можете да разберете и неговия пол.

В случай, че се потвърдят аномалии и вродени дефекти, следва да се обсъди със специалист възможните причини и начини на лечение.

Феталната морфология се извършва от сертифициран специалист с помощта на висококачествена ултразвукова апаратура, като най-често то се прави трансабдоминално, тоест през корема.

В някои случаи провеждащият изследването специалист може да поиска да извърши феталната морфология трансвагинално, т.е. през влагалището. Целта му е да може да проследи зони, които са труднодостъпни и не толкова добре видими. За целите на изследването, трябва да сте с празен пикочен мехур.

Също така е важно да предоставите следната информация:

 • Ин витро зачеване – в случай, че сте забременели с помощта на асистирана репродукция, е важно да предоставите тази информация на специалиста по фетална морфология. От значение е датата на пункцията, като по този начин се датира бременността и се изчислява колко голям е рискът от хромозомни аномалии.
 • Наследствени заболявания – важно е да информирате специалиста за това дали някой във вашето семейство или този на партньора ви има наследствено заболяване, особено за вродени аномалии и дефекти.
 • Предишни заболявания и операции – ако имате предходни или текущи заболявания, както и операции, е добре да предоставите медицинска документация, в която е видна цялата необходима информация.

По време на феталната морфология специалистът също може да назначи амниоцентеза. Това е инвазивно изследване, при което се взима проба от околоплодната течност, а целта е да се изследват феталните клетки.

Феталната морфологията може да се извърши с помощта на 2D-ехография и 3D–4D ехография, като пакетите могат да включват и снимки от фетална морфология, на които се вижда ясно плода.

Има ли разлика между биохимичен скрининг и фетална морфология?

Биохимичен скрининг и фетална морфология са две напълно различни изследвания.

Въпреки, че са препоръчителни и не винаги се назначават по време на проследяване на бременността, те са изключително важни, тъй като дават ценна информация за плода, неговото развитие и цялостното протичане на бременността.

Какво представлява биохимичният скрининг и кога се прави

Биохимичният скрининг представлява скрининг за хромозомни аномалии, при което се изследват определени маркери в кръвта. Целта на изследването е да се установи до колко висок е рискът от синдром на Даун, синдром на Патау, синдром на Едуардс, монозомия и други.

Има два вида скрининг:

 • Ранен биохимичен скрининг – така нареченият ранен скрининг е изследване, което се извършва между 11-та и 13-та гестационна седмица.
 • Късен биохимичен скрининг – изследването се извършва между 15-та и 20-та гестационна седмица. Този биохимичен скрининг е по-прецизен, тъй като оценява риска от конкретна аномалия.

Ролята на феталната морфология в проследяването на бременността

Както казахме, това е ултразвуково изследване на всички основни части на бебето, което служи за оценка на развитието на плода. Нормално ли се развиват органите и системите, като най-вече се наблюдават главата, мозъка, лицето, гръбначния стълб, сърце, бъбреци и други.

Наред с това се прогнозира пола на бебето, както и се определя разположението на плацентата, дължината на маточната шийка, яйчници, околоплодна течност и пъпна връв.

Важно е да знаете, че разположението на плацентата може да бъде различно:

 • Предна плацента – това означава, че тя е прикрепена за предна маточна стена;
 • Задна плацента – наблюдава се как е прикрепена за задната маточна стена;
 • Фундална плацента – нейното разположение е по-високо.

С помощта на изследването се проследява дали няма наличие на вродени дефекти и аномалии. Периодите, в които феталната морфология се извършва, са между 11-та и 13-та гестационна седмица, между 18-та и 23-та гестационна седмица, както и между 28-ма и 32-ра седмица.

Ранна фетална морфология по време на бременност

Първа фетална морфология, позната още като ранна фетална морфология, се извършва в периода между 11-та и 13-та гестационна седмица. В този етап от бременността това, което специалистът оценява са развитието на органите и системите на плода, както и дали функционират правилно.

Той измерва дължината на плода и преглежда всички части на бебето – какъв е броят на кръвоносните съдове, как е разположена плацентата, преглежда крайниците, стомаха, предната коремна стена, пъпната връв и пикочния мехур. От съществено значение е по време на тази първа фетална морфология да се установи, че има добре развити крайници, оформен стомах и пикочен мехур.

Благодарение на ранната фетална морфология през първи триместър могат да бъдат открити увреждания и хромозомни аномалии в плода. Чрез прегледа на носната кост и това каква е дебелината на нухалната транслуценция, лекарят по фетална морфология може да потвърди или отхвърли в случай на съмнение за Даун. В тази връзка носната кост трябва да е ясно изразена.

По време на този първи преглед става ясно дали бременността е едноплодна или многоплодна.

Заедно с всичко това той ще измери и кръвотока през малкия кръвоносен съд в черния дроб, наречен дуктус венозус, както и през трикуспидалната клапа на сърцето.

Ранната фетална морфология обикновено се извършва заедно с познатия ви вече биохимичен скрининг. За целта на това изследване се взима кръвна проба, за да се изследват два специфични показателя:

 • PAPP-A – плазмен протеин;
 • Fb-hCG – бета-човешки хорионгонадотропин

Сред структурните дефекти, които могат да се изключат или установят в първия триместър от бременността са следните:

 • Липсва или има дефект на части от главния мозък;
 • Не се установява ясно изразена носна кост;
 • Липсват крайници или части от тях;
 • Наблюдава се по-голямо от нормалното количество течност в тила на плода;
 • Наблюдават се дефекти на сърцето.

Ако по време на ранната фетална морфология се открият сериозни увреждания или заболявания на плода, е възможно да се прекъсне бременността.

Фетална морфология между 18-та и 23-та гестационна седмица

Следва втора фетална морфология при специалист, който се извършва в периода на втори триместър, от 18-та до 23-та гестационна седмица. При това посещение на лекаря може да се направи много по-обстоен преглед на органите и системите на плода.

Специалистът ще оцени какво е кръвоснабдяването на матката и състоянието на плацентата. В този период от бременността бебето се развива расте, започва да отваря своите очи, да чува и да се движи. Малко по малко започва да прилича на малко човече.

Вторият преглед при специалист по фетална морфология е не по-малко важен, тъй като по време на него обстойно се преглеждат всички части на бебето:

 • Добре ли е оформено лицето и всички части, които включва;
 • Как се развива мозъка и всички черепни кости, включително малкия мозък;
 • Как се оформя шията, шийният отдел на гръбначния стълб, шийните съдове, както и дихателната и храносмилателната система;
 • Оценява се развитието на гръдния кош, включително сърцето;
 • Как се развива гръбначния стълб;
 • Има ли дефекти на предната коремна стена и пикочо-половите пътища;
 • Как се развива храносмилателният тракт;
 • Обстойно се преглеждат всички отделителни системи, включително бъбреци, пикочен мехур, уретери и уретра;
 • Как се развиват външните полови органи и има ли наличие на дефекти и аномалии;
 • Развитие на кръвоносните съдове на плода, намиращи се в пъпната връв;
 • Оценява се околоплодната течност.

Много е важно да се прегледат плацентата и матката. По време на прегледа отново се назначава биохимичен скрининг, за да се изчисли риска от развитие на хромозомни аномалии. Също така се изследва и кръвотока в артериите на матката, за да се направи оценка на правилното функциониране на матката.

Може да се извърши и допълнителен скрининг, с който се изчислява какъв е рискът от настъпване на усложнения като опасност за преждевременно раждане и спонтанен аборт. Изследването включва измерване дължината на маточната шийка.

Резултатите от феталната морфология са ясни веднага след прегледа, като следва да се консултира с наблюдаващия лекар и в случай на отклонения се търсят методи за справяне с проблема.

Късна фетална морфология по време на бременност

Късната фетална морфология е третият по ред преглед при специалист, който се извършва между 28-ма и 32-ра гестационна седмица. В този период на бременността бебето все повече пораства, което позволява да се открият по-дребни структурни аномалии на плода, както и да се открият дефекти, които преди това ги е нямало.

На този преглед е много важно да се проследи темпото на растеж на плода, както и неговите движения. Специалистът ще измери главичката, обема на бедрената кост, както и диаметъра на корема.

Наред с това се наблюдават и следните неща:

 • Разположение и зрялост на плацентата;
 • Качество и количество на околоплодни води;
 • Състояние на матка и маточната шийка;
 • Преглед на пъпна връв.

В повечето случаи заедно с късна фетална морфология се извършва и така нареченото Доплерово изследване, чиято цел е да се установи дали има недостиг на кислород към плода, анемия или друг здравословен проблем, който може да застраши живота на бебето.

Чрез това изследване се наблюдава циркулацията на кръвта в кръвоносните съдове и артериите, както и се прави оценка на кръвотока между плода и майката. Това е изключително важно изследване в този етап от бременността, тъй като помага за вземане на навременни мерки в случай на проблем.

Задължителни ли са феталните морфологии и има ли риск, ако ги пропуснете?

Както по-горе споделихме с вас, феталната морфология не спада към задължителните изследвания по време на бременността – тя е се препоръчва от проследяващия лекар. Въпреки това, ние ви съветваме да извършвате необходимите прегледи при специалист по фетална морфология.

Това изследване дава важна информация за развитието на плода, тъй като може да се установи дали има риск от развитие на дефекти и аномалии. Съответно, ако съществува висок риск, вашият лекар ще може да вземе навременни мерки и да се обсъдят възможните изходи от това.

Предвид наличието на толкова напреднали и модерни подходи в традиционната медицина, ние вярваме, че трябва да се възползваме от тях, за да осигурим необходимото спокойствие на бъдещите родители, както и нашето и да се гарантира една нормална бременност и износването на едно здраво бебе.

Препоръчваме ви да обсъдите с вашия лекуващ лекар и да следвате неговите препоръки.

Често задавани въпроси

В коя седмица се ходи на фетална морфология?

Феталната морфология се извършва в няколко различни периода от бременността:

 • Между 11-та и 13-та гестационна седмица;
 • Между 18-та и 23-та гестационна седмица;
 • Между 28-ма и 32-ра гестационна седмица.

Как протича прегледът за фетална морфология?

Феталната морфология е изследване чрез ултразвук, като целта е да се установи какво е състоянието на плода, има ли налични аномалии и дефекти, както и да се проследи развитието на бременността и растежа на бебето. След прегледа следва разчитане на резултати от фетална морфология.

Колко пъти се прави фетална морфология?

Феталната морфология се прави три пъти по време на бременността:

 • Ранна фетална морфология;
 • Втори преглед по фетална морфология между 18-та и 23-та гестационна седмица;
 • Късна фетална морфология.

Задължително ли изследването?

Съгласно задължителните прегледи при бременност, феталната морфология не е включена, но е силно препоръчителна. Някои проследяващи бременността лекари задължават бъдещата майка да ги направи, тъй като те предоставят изключително важна информация за развитието на плода и бременността и могат да предпазят от тежки увреждания и фатален изход.

Колко струва изследването и поема ли се от здравната каса?

Изследването не се покрива от здравната каса, като цената на прегледа варира според това къде се извършва. Съветваме ви да се консултирате с вашия проследяващ лекар.