Един от най-незабравимите мигове за майката е вестта за бременност. Но от този миг пред кандидат майката възникват и определени задачи. За протичане на една безпромлемна бременност и раждането на здраво бебе, от много голямо значение е бременността да бъде проследявана от лекар специалист.

През периода от формирането на бременността до самото раждане кандидат майката трябва редовно да посещава лекаря си. Лекарят ще проследява развитието на плода и предписвайки различни тестове ще следи за нормалното и безпромлемно протичане на бременността ви.

• Ехография при бременност
• Тест за синдром на Даун
• Неинвазивни пренатални тестове (НИПТ)
• Диабет и бременност
• Многоплодна бременност
• Когато ще ставате родители