Начинът, по който се следи една бременност е един от важните въпроси, които вълнуват всяка бъдеща майка. Ако планирате бременност, то е добре да се информирате за начините, по които се осъществява проследяването на една бременност.

Така наречената женска консултация е едно от важните неща, които всяка бременна трябва да направи, тъй като тя гарантира безпроблемното протичане на бременността. Тя включва следене на развитието на бременността с цел да се определи дали бременността е проблемна или нормална (физиологична).

Женската консултация е полезна за бъдещите майки не само от медицинска, но и от психологическа гледна точка.

Как се осъществява проследяване на една бременност?

Проследяването на бременност включва осъществяването на прегледите на бременната жена и назначаване на нужните изследвания. То може да се извърши както от общопрактикуващ лекар, така и от специалист акушер-гинеколог.

Най-добрият вариант е проследяването да се направи от акушер-гинеколог, тъй като е естествено той да е най-добре запознат със спецификите на бременността.

Всяка бременна има право да избере кой лекар да проследява бременността им във всеки един етап. Всъщност за установяване на основните показатели на бременността не е нужен акушер-гинеколог.

Ако бременната реши да се консултира с общопрактикуващ лекар за своята бременност, то той може да установи липса или наличие на маточни контракции посредством обикновена палпация. Също така тоновете на бебето могат да бъдат чути с акушерски стетоскоп от общопрактикуващия лекар. Консултация с акушер-гинеколог обаче е необходима за извършване на ултразвуково изследване.

Изследват се основни кръвни показатели, микробиологични показатели, изследване на урина, определяне дали развитието на плода е извън или в норма. Допълнителни изследвания могат да се извършат по преценка на проследяващия бременността специалист. Те зависят основно от състоянието на пациентката.

Препоръчва се да се прави и така наречения биохимичен скрининг (БСХ) в периода между 11-тата и 13-тата гестационна седмица с цел определяне на риска от развитие на дадени хромозомни хромозоми, един от които е например синдром на Даун.

Кои са етапите на проследяване на бременност?

Първият етап на проследяване на бременността започва със самото й установяване от акушер-гинеколог. Задачата акушер-гинеколога при първия преглед е да определи къде е разположен плодния сак и да установи дали има или няма извънматочна бременност, което е всъщност едно от най-рисковите явления в сферата на гинекологията.

Също така той определя вероятния термин на раждане (ВТР). Како знаем продължителността на една бременност се дели на гестационни седмици. Тя започва от първия ден на последната редовна менструация.

Какво е термин на раждане?

Вероятно повечето от вас са чували за вероятен термин на раждане. За да се определи правилно ВТР се използва формулата на Негеле. Според нея терминът на раждане се определя по датата на първия ден на последна редовна менструация (или накратко ПРМ). Към ПРМ се прибавят седем дни и се изваждат три месеца.

Нормално протичащата бременност е с обща продължителност 40 гестационни седмици (или 280 дни). При пациентките с нередовна менструация, както и тези приемащи контрацептиви или страдащи от нерегулярно кървене, е много важно точното определяне на началото на бременността.


1-ви триместър (периодът до 12-та гестационна седмица)

След първоначалното установяване на бременността на бременната следва да се направи цялостен физикален преглед и ехографски преглед от избран акушер-гинеколог.

При прегледа се прави картон на бременността, в който се попълва информация за бременната. Тя включва данни за придружаващи заболявания, рискови фактори, хронични болести и генетични заболявания, предишни бременности, наличие на предходен спонтанен аборт.

Другата стъпка е назначаване на медицински изследвания и насочване на бременната към фетална морфология, пренатални тестове и биохимичен скрининг.

Какво е фетална морфология?

Проследяването на бременността включва фетална морфология, която представлява важна част от процеса на проследяване. Феталната морфология представлява подробно и детайлно изследване на плода за евентуални анатомични малформации. Това са видими нарушения във функцията или устройството на вътрешните органи и структури на плода.

Феталната морфология включва и изследване на майчиното кръвообращение, от който зависи нормалното развитие и функциониране на плода в матката.Тя се прави през 19-тата и 23-тата гестационна седмица.

Медицинските изследвания включват изследване на кръвта с цел определяне на кръвната група, контрол на кръвната захар и хемоглобин, влагалищен секрет с цел микробиологично изследване, изследване на урината, изследване за наличие на сифилис, вирусен хепатит и СПИН. Медицинските изследвания включват и тест за захарен диабет, който се препоръчва за жени с наднормено тегло, които вече са родили.

2-ри триместър (до 20-та гестационна седмица)

Извършва се цялостен физикален преглед, който включва измерване на кръвно налягане, тегло, ръст, коремна обиколка, преглед с ехограф. Извършват се също и медицински тестове с цел изследване на кръвта (определяне на кръвна захар и хемоглобин) и урина. Бременната се насочва към фетална морфология.

Последен триместър (до 40-та гестационна седмица)

Извършва се цялостен физикален преглед, който отново включва измерване на кръвно налягане, тегло, ръст, коремна обиколка. Бременната се преглежда и на ехограф и й се назначават медицински изследвания – изследване на кръвта (контрол на кръвна захар и хемоглобин) и урина,

На този етап се записва сърдечния тон на бебето и се следи броя на движенията на плода.

С гинекологичния и ехографския преглед се преценява състоянието на маточната шийка, както и размерите и позицията на плода и родоразрешението. Бременни, при които има изгледи за оперативно родоразрешение, се насочват за планов прием в болнично заведение.

Как можем да разберем, че е настъпил моментът на раждането?

Признаците, по които можем да познаем, дали е настъпило началото на бременността, което изисква пътуване към родилното отделение, се делят на два вида – субективни и обективни.

Едни от най-често разпространените признаци са появата на постоянни болки в коремната област и областта на кръста, падането на слузестата запушалка, кървене, поява на бистра течност идва от влагалището. При наличие на съмнителни и необичайни признаци се препоръчва консултация и преглед при специалист възможно най-скоро.

Всъщност признаците на начало на раждането могат да се различават в зависимост от това дали раждането за жената ще е първо или второ.

Например, при жени, които раждат за първи път, моментът на настъпване на бременността зависи от различни фактори. Това са например моментното състояние на родилката, отсъствието или наличието на проблеми по време на бременността.

За начало на бременността можем да говорим, когато имаме маточни контракции, които се появяват през 10 минути за период от 1 час, след което могат да зачестят и да се усилят по интензивност.

Наличието на генитално кървене и изтичане на околоплодни води е още един признак на наближаването на момента на раждане.

При жени, които раждат за втори или трети път, с появата на осезаеми маточни контракции, генитално кървене или изтичане на околоплодни води, силно се препоръчва консултация или преглед.

Ако пък става въпрос за бременна, на която предишното й раждане е било с Цезарово сечение, то за настъпване на раждането можем да говорим при настъпване на първите осезаеми маточни контракции.

Всъщност, факт е, че една жена донякъде може да повлияе на това кога ще настъпи моментът на раждането, тоест да го ускори или забави. Това може да стане с някои промени в ежедневието на бременната.

Разбира се, всяка бременност е индивидуална сама по себе си. И доколко включените нови навици в ежедневието ще повлияят на началото на раждането зависят от анатомичните и физиологичните особености на организма на бременната.

Веднъж след като е настъпило дадено раждане e възможно да бъде отложено за кратък срок чрез прием на медикаменти и болничен престой. Но не е възможно да се спре напълно.

Например, времето до настъпването на момента на раждане може да се съкрати, ако бременната включи в ежедневието си малко по-голяма физическа активност, разходки, спорт за бременни, изпълнение на йога упражнения и т.н.

Ако пък имаме например ситуация, при която едно раждане закъснява, тоест бременността продължава след ВТР, то трябва да се изяснят две неща- хронологично (времево) пренасяне и биологичната (същинска) преносеност.

При хронологичното (времево) пренасяне не се наблюдават промени в условията , при които се развива плодът, докато при биологичната (същинска) преносеност има промяна в условията за развитие на плода и те са съответно неблагоприятни за бъдещото му нормално развитие.

При жена, чиято бременност продължава след ВТР и при която не се наблюдават промени (тоест имаме хронологично пренасяне), то се препоръчва бременната да е под лекарско наблюдение.

По време на това наблюдение се извършва проследяване на сърдечния ритъм на бебето, както и ултразвук преглед. При ултразвук могат да се установят признаци за начало на раждане. Ако например с минали седем дни след ВТР, то се препоръчва планово постъпване в болница.