Права на пациента

• Право на получване на (здравни) услуги
• Право да бъде почитан и уважаван
• Право на конфиденциалност
• Право да познава личността
• Право на информация
• Право на кореспонденция
• Право на участие в лечебните решения
• Право на консултация
• Право на отказване от планирано лечение
• Право на информация за цените на изследванията и терапията
• Право на социална и психологична поддръжка
• Право на оплакване и предложения
• Право на информация за процедурите на здравното заведение
• Право на реглигиозни услуги

Задължения на пациента

• Да даде информация заведението за здравословното си сътояние
• Да спазва препоръките във връзка със лечението си
• Да носи отговорност за последиците при отказ от планирана терапия • Да посреща диагностичните и лечебни разходи
• Да спазва правилата и процедурите на здравното заведение
• Да съблюдава правата на другите пациенти и здравния персонал на болницата
• Да спазва процедурата, която ще се прилага при евентуална заразна болест
• Да не иска прилагането на каквато и да е процедура извън лечебната програма.
• Да приема посетителите си в рамките, установени от здравното заведение
• Да посреща щетите, умишлено причинени на имуществото или получени поради неправилно използване.

WhatsApp WhatsApp
Viber
Искате да Ви се обадим
Да Ви се обадим в най-кратко време: