Какво представлява инвитро терапията?

Инвитро терапията е метод, който се използва в ситуации, когато мъж и жена, въпреки нормалния полов живот, който водят без контрацепция, не могат да имат дете. За безплодие (инфертилитет) при двойките говорим когато при редовни полови контакти без предпазни мерки кандидат майка на възраст под 35 години в продължение на 1 година, а кандиат майката на възраст над 35 години в продължение на 6 месеца, не може да забременее.

Инвитро терапията е процес, който се реализира с координираното участие на един професионален екип. За постигане на успешни резултати този процес трябва да се осъществява от екип, в който влизат гинеколог (специалист по каушерство и гинекология), андролог (специалист по урология), ембриолог, медицински сестри и помощен персонал.

Ние, Инвитро център Бахчеджи, дължим високата си успеваемост на координираната си работата в екип. Всяка седмица тук се провеждат така наречените «събрания на 40 лекари», които позволяват клиничните случаи да се разглеждат от всички наши и чуждестранни лекари с цел определяне на най-ефективния метод на лечение. Оценяването на клиничните случаи не от един, а от 40 специалисти влияе положително върху успеваемостта.

Как се осъществява инвитро терапията, кои са етапите на лечение в Инвитро център Бахчеджи?

Пациентите, предпочели Инвитро център Бахчеджи ще преминат през следните етапи:

Стъпка 1. Среща със лекар от Бахчеджи

На първата среща с лекаря, на двойката, която иска да започне терапия, се обясняват причините за инфертилитет (безплодие) и се дава подробна информация за предстоящите изследвания. За да може да информацията, която се получава от пациентите и отговорите на въпросите да са изчерпателни, много е важно на първия лекарски преглед да присъстват и двамата партньори. При идване в поликлиниката пациентите трябва да носят със себе си всички направени им дотогава изследвания, ако има – напраени графии на матката, епикризи за прекарани операции или сведения за други неуспешни опити инвитро. Освен това, ако пациентите имат други заболявания, като диабет, кардиологични заболявания и др., трябва да предоставят на лекаря всички изследвания и сведения и за тях.

За първата консултация, на която ще се оцени общото състоянието на пациентите, не е небходимо да се съдблюдава определен ден от менструалния цикъл. Винаги може да се предпочете ден, удобен за пациента. След гинекологичния преглед и ехографията, при нужда могат да се поискат допълнителни изследвания. Ако лекарят сметне за необходимо ще се планират консултации със специалисти по генетични заболявания, метаболитни заболявания, уролог, ембриолог, клиничен психолог и диетолог. Оценката на общото състояние ще бъде резултат от съвместните изводи на тези специалисти.

С това се цели, преди всичко, установяването на причините за инфертилитет и избирането на най-подходящия за пациента метод на лечение, както и най-подходящия за започването му период.

Втора стъпка: Контролирана хормонална стимулация на яйчниците (овариална стимулация)

Кандидат майката, на втория или третя ден от менструацията идва на преглед при лекаря за ултразвуково оценява на яйчниците. В зависимост от състоянието Ѝ през същия ден може да се направи хормонално изследване. Според получените резултати лекарят ще предпише на пациентката някои хормонални лекарства за стимулация на яйчниците с цел получаване на повече яйцеклетки и ще даде нужната информация за тях. Яйчниците се стимулират системно с хормонални (FSH, HMG) инжекции, чрез които се провокира развитието на повече фоликули (малки кесийчици в които се предполага наличие на яйцеклетка).

Количеството на образувалите се фоликули директно влияе върху успеха на терапията. Поради това началната доза на хормоналните инжекции се определя според възрастта, теглото на пациентката, ако има други терапии, и те се вземат под внимание. Проследяването на фоликулите се прави чрез измерване на нивото на естроген в кръвта и установяване на количеството и размерите на фоликулите чрез ултразвуково изследване. Дозата на хормоналните (FSH, HMG) инжекции в периода на овариална стимулация се определя според анализа на получените резултати. Когато след 8-10 дневна инжекционна стимулация най-голямата от фоликулите достигне размери 18-20 мм, се прави стимулираща пукването на фоликулата инжкция (хормони hCG).

Трета стъпка: събиране на яйцеклетки

Яйцеклетките се събират приблзително 34-36 часа след инжекцията за пукване на фоликулите. За това се извършва кратка и безболезнена хирургическа намеса по вагинален път и под обща наркоза. Интервенцията е безболезнена, използва се обща анестезия. Яйцеклетките, взети в лабораторни условия се подготвят за микроинжектиране.

Четвърта стъпка: Оплождане при лабораторни условия в лабораториите на Бахчеджи

Яйцеклетките се оценяват под микроскоп, избират се най-подходящите и се извършва оплождането им със сперматозоиди. След това оплодените яйцеклетки се проследяват за развитие на ембриони. Оплождането се извършва по два различни метода. При класическия инвитро метод сперматозоидите и яйцеклетките се поставят в една и съща среда, най-близка до естествената, изчаква се подвижните сперматозоиди сами да стигнат до яйцеклетката и да я оплодят. А при микроинжектиране селектираният сперматозоид с помощта на микроканули се инжектира във вътрешността на яйцеклетката. Методът на терапия се избира в зависимост от характеристиките на спрематозоидите и яйцеклетките на двойката и ако имат, резултатите им от минали терапии.

След оплождане яйцеклетките се поставят в специален уред, максимално имитиращ маточна кухина, наречен инкубатор. Развитието на ембриона се следи ежедневно. Това се прави с цел да се селектира най-качественният и с най-висок имплантационен потенцал ембрион. В лабораториите на Бахчеджи, подобно на най-престижните лаборатории за проследяване на развитие и селекция на ембриони, се използват специални инкубационни устройства с динамични системи за визуализация. Това са така наречените ембриоскопи. В тях ембрионите могат да с е проследяват в средата, в която се намират, на живо, без да се налагат някакви промени. По този начин най-точно и по най-безопасен начин могат да се изберат ембриони с най-висок потенциал за бременност.

Наличието на високоразвита ембриологична лаборатория е от най-важните фактори, които имат пряко влияение върху лечението. Лаборатории, оборудвани с иновативна дехника, изследвания, които са влезли в употреба едновременно с най-престижните центрове в света и квалифицирани ембриолози – всичко това са предпоставка за увеличава шанса за бременност.

Пета стъпка : Ембриотрансфер

Това е най-късата, но най-важната фаза на терапията. Направен при неподходящи или неправилни условия трансфер на отглеждани през цялата терапията ембрион или ембриони, може да постави под риск цялото лечение. Точно затова, тук наред с качеството и селекцията на ембриона много голямо значение имат опитът и успеваемостта на лекуващия лекар. По принцип процедурата на трансфериране е безболезнена и в много редки случаи се налага използване на анестезия. Тя се извършва между 2-ря и 6-ия ден след OPU (събирането на яйцеклетки) в зависимост от количеството и развитието на ембрионите, възрастта на пациентите, предиши неуспешни опити и много други параметри. Развилият се до необходимата форма ембрион с помощта на специален катетър се поставя вътре в матката.

Ако след трансферирането все още има развиващи се качественни ембриони двойката се информира за това. По желание на пациентите ембрионите могат да се съхранят чрез замразяване за по-късно използване.

Шеста стъпка: Медикаментозно лечение след трансфера на ембриони

За стимулиране на имплантирането на ембриона в матката се започва медикаментозна терапия. Лекуващият лекар ще ви информира подробно за това, ще ви даде необходимите обяснения за дозата и начина на използване на лекарствата. По принцип хормоналните инжекции и таблетки, приемани преди трансфера продължават и след него. Нужно е приемането им да продължи до деня, в който ще си направите тест за бременност. След ембриотрансфера може да има чувствителност в гърдите, розово-кафяви опетнявания, болки в слабините. Това е нормално. При увеличаване на оплакванията обаче се свържете с лекуващия си лекар.

Седма стъпка: изследване на бременност

11 дена след трансферирането кандидат майката идва в клиниката ни за да Ѝ се направи бета HCG тест за бременност. Тестът се прави чрез вземане на кръвна проба. При някои случаи лекарят ви може да поиска след два дена да се повтори тестът.

За настъпила бременност информация може да се получи и с домашен уринен тест, но тези тестове може и да не отразяват окончателния резултат. Поради това за установяване на бремнност е нужно да се направи бета HCG тест.

Как ще изберете Инвитро център? Защо да избера Инвитро център Бахчеджи?

При избор на инвитро център преди всичко трябва се има предвид опитът на клиниката, техническото оборудване на лабораторията към центъра и процентното съотношение на постигнатите там бременности. Днес здравна група Бахчеджи, с 24 годишния си опит и над 70.000 здравородени инвитро бебета, представлява едно огромно семейство, което отдавна доказа успехите си. С лабораторията си, използваща най-модерни технлогии, с квалифицираните си лекари и ембриолози, ние продължаваме да превръщаме в реалност най-съкровенната мечта на хиляди семейства.