Какво е необясним инфертилитет?

Необяснимо безплодие (инфертилитет), грубо казано е състояние, при което не могат да бъдат точно определени причините, препятстващи една двойка да има деца. При много двойки причините се крият в мъжа или в жената. Могат да са налице проблеми като недостатъчно количество и качество на сперматозоидите при мъжа или промлеми с яйцеклетките, или овулацията при жената. При третия вариант обаче е невъзможно да се установят специфични причини за инфертилност. След всички изследвания и лекарски анализи случаят се приема като «необясним/неизяснен инфертилитет».

Какви са причините за необясним инфертилитет?

Смята се, че необяснимият инфертилитет се дължи на един или комплексното влияние на няколко фактора. Сред тези фактори можем да изброим лека ендометриоза при жената (наличие на тъкан, подобна на маточната извън матката), леки овулационни аномалии, цервикален фактор (наличие на слуз в структурите, препятстващ предвижването на сперматозоидите до яйцеклетката) или липса на оплодителна способност въпреки нормалната форма и подвижност на сперматозоидите.

Как се лекува инфертилитет с необясними причини?

За лечение на инфертилитет, чиито причини са неизяснени се използват следните методи: срок за изчакване на нормална бременност, лапароскопия, инсеминация, инвитро.
Методът се избира от лекуващия лекар след мединцински анализ и състоянието на пациентката.
Ако бъдещата майка е достатъчно млада и яйчниковият и резерв е нормален, двойката може да изчака 1 година за настъпване на естественна бременност като направи известни промени в начина си на живот. През този период партньорите трябва да внимават за някои положения – ако употребяват цигари и алкохол, е нужно да ги спрат; да се занимават регулярно с физкултура и да се хранят здравословно.
Ако през този период не се стигне до забременяване се провежда 3 месечно лечение на яйчниците и овариална стимулация. Ако и тази терапия не доведе до бременност се прилага инвитро.
Ако кандидат майката е на възраст над 35 години или яйчниковият и резерв не е в нормално състояние без да се губи време се пристъпва към инвитро лечение. При случаите на неизяснен инфертилитет не може да се говори за стандартна терапия. Тя се планира в зависимост от състоянието на пациентите.

Необясним инфертилитет и спермален анализ

Макар и през последните години да са установени някои изясняващи интерфилитета фактори, все още от всеки 6 двойки една остава с неизяснен. Тук най-важният момент са съществуващите проблемите на спермалния анализ при мъжете. Този анализ не е само един обикновен лабораторен анализ, защото при оценяване на материала от особена важност са знанията и уменията на самия специалист. Точно обратно на съществуващото мнение, върху забременяването влияе не само количеството сперматозоиди. Подвижността, и още по-важно морфология (формата им) на сперматозоидите влияят върху репродуктивния потенциал. А за изследване на сперматозоиди няма специален уред, единственният метод за изследване на морфологията на сперматозоидите е оценяването под микроскоп чрез директно наблюдение. Направените проучвания показват, че от различни лаборатории за една и съща проба сперматозоиди се получават много различни резултати. Извършването на спермалния анализ от страна на квалифициран специалист ще предотврати напразното губене на време или провеждането на неправилна терапия за двойките, които са решили да стават родители.
Нашите центрове, благодарение на оборудваните с иновативни технологии ембриологични лаборатории и с доказалите в това направлението своята квалификация ембриолози, успяват да превръщат в реалност съкровенната мечта на хиляди двойки.