Един от най-важните фактори, влияещи върху успеха при инвитро терапия е съчетаването на качествата на лабораторията с квалификацията на ембриолозите. Една голяма част от инвестициите си Бахчеджи отделя за непрекъснато развитие на технологичната си инфраструктура като постоянно подсилва ембриологичните си лаборатории с оборудване, отговарящо на последните технологии.

В нашите инвитро центрове, където заедно с над 40 ембриолози на вашите услуги са и добри ембриологични лаборатории, с успех се прилагат всички доказали своята ефективност методи и похвати. Освен това, за да можем да предоставяне още по-ефикасни услуги на своите пациенти, ние се намираме в непрекъснато активно научно сътрудничество на международно ниво.