Какво представлява методът ембрионална банка?

Това е метод на инвитро терапията, при който преди да бъде осъществен ембриотрансферът се провежда пункция на фоликули (Ova Pick-Up, OPU) с цел събиране на две и повече яйцеклетки, след което получените от тях ембриони се замразяват. При този метод събраните в «банка» повече ембриони се размразяват едновременно (ако се сметне за необходимо според терапевтичната програма), проследяват се и се трансферират в естествена или медикаментозно приготвена маточна среда. За да е успешен методът е необходимо инвитро центърът да притежава много успешна техника за замразяване на ембриони.

Увеличава ли методът успеваемостта при инвитро терапия?

Увеличаването на количеството на ембриони годни за трансфер при жени с намален яйчен резерв повишава вероятността от успех на терапията. Освен това позволява да се проследи развитието до по-висок етап на събраните в «банка» и едновременно размразени ембриони. Особено проследяването на ембриона до петия ден в етап на т.н. бластоцити, дава възможност за селектиране на ембриони с най-висок потанциал на имплантиране и с най-голям шанс да са генетично здрави.

Друг един приоритет на метода е, че заедно със способността да увеличава успеваемостта, относително намалява себестойността на терапията. Ако при случаи на първи инвитро опит с получени в малко количество ембриони замразяваме ембрионите, стойността на второто и следващите събирания на яйцеклетки ще намалее около около 50 %. Този начин, при който себестойостта е по-низка и можем да включваме двойката в повече инвитро опити, увеличава и шанса ни за успех. Друг приоритет на метода е че намалява стойността и на ПГД, като при случаите с предстоящо ПГД, може да се увеличи броят на ембрионите, подлежащи на биопсия и после всичките ембриони се анализират едновременно. При двойки след един или повече отрицателни резултати понякога се увеличава тревожността, а това състояние влияе негативно върху резултатите на терапията. Поради тревожност и депресия много двойки дори се отказват от лечението. А ако се убедят да продължат, повечето от тях ще могат да имт деца. С помощта на метода «ембрионална банка» чрез реализиране на повече опити и ембриотрансфери ще бъде възможно за по-низка цена да се постигнат по-високи проценти на бременност. А това ще даде възможност и за намаляване на тревожността у пациентите.

При кого се прилага методът?

Методът на ембрионална банка се прилага основно при двойки с намален яйчников резерв или които заедно с това имат и неуспешни инвитро опити.

Как се извършва методът?

Ако след процедурата за събиране на яйца не са получени планираният за ембриотрансфер или селекция брой ембриони, се извършва замразяване на ембрионите. Не се извършва трансфер и пациентката се подлага на лечение за повторно събиране на яйца. Тази процедура може да се повтаря докато се замразят необходимото количество в стадий, подходящ за трансфер ембриони. Дву или няколкократното събиране на яйцеклетки преди трансфериране се нарича метод на «ембрионална банка.

Каква е цената на метода?

Законите не ни дават право да публикуваме в уеб сайта си ценова информация за метода «ембрионална банка». За получаване на актуална ценова информация попълнете заявление или се свържете с нас на телефон 444 39 49.