Какво е тестът за NK клетъчна активност (CD56)?

Тестът за NK клетъчна активност е изследване за установяване на степента на разпространение в ендометриума на матката на NK клетките, известни като клетки-убийци.

И при нормалната бременност и при бременности след инвитро терапии по време на имплантиране на ембриона в матката се задействат много на брой молекулярни механизми. Тук от голямо значение е имунната система да е в състояние, подходящо за приемане на бременността.
Направените през последните години научни изследвания сочат, че в етапа на имплантирането на ембриона в матката голяма роля играят клетките естественни убийци (NK клетки). Високата или низка популация на NK клетките в ендометриума на матката ще повлияе негативно върху имплантирането на ембриона. Като една от причините за спонтанните аборти се посочва по-високата популация на тези клетки в ендометриума.

На кого се препоръчва тестът за NK клетъчна активност?

Тестът за NK клетъчна активност (CD56) може да се препоръчва на пациети които искат да имат деца и имат два или повече неуспешни инвитро опита. А също така на пациенти, прекарали инвитро терапия с неосъществена бременност след трансфер на 3 или повече нормални ембриона.

Как се провежда тестът за NK клетъчна активност?

Тестът е за установяване на степента на разпространение в ендометриума на клетките естествени убийци (клетки-убийци). Може да се извърши от кръвна проба или маточна тъкан. Предпочитан е анализът на тъкан от матката, защото тъканното представяне на клетките убийци в кръвта е низко.

Обикновено в периода между 21-я и 24-я ден на овулацията под анестезия се взема проба от ендометриума. Нужните резултати се получават след имунохистохимичното изследване на материала. При пациенти с високо ниво на NK клетки, по време на подготовка за ембриотрансфер и след него, през определени интервали след осигуряване на необходимите условия, се поставят интралипидни инжекции за регулиране на имунната система.

Каква е цената на теста за NK клетъчна активност (CD56)?

Законите не ни дават право да публикуваме в уеб-сайта си ценова информация за теста.
За информация относно актуалните цени на изследването можете да попълните заявление или да се свържете с нас на телефон 444 39 49.