Какво представлява методът на замразен трансфер?

За да могат пациентите ни в най-кратък срок да забременеят и родят здрави деца, от съществено значение при инвитро лечението е да се произведат и селектират най-здравите ембриони. От друга страна, всяка жена с редовен цикъл всеки месец произвежда само 1 яйцеклетка и обикновено повече от 50-70 % от тези яйцеклетки не могат да се превърнат в здрави ембриони. За това при инвитро терапията на пациентките се предписват високи дози хормонални инжекци за стимулация на яйцеклетките. Така се произвеждат достатъчното количество яйцеклетки, като за терапия от тях се избират най-подходящите.

Благодарение на този подход при много от двойките успяваме да постигнем и култивиране на достатъчно по количество и качество ембриони, и успешни бременности. Но направените в последно време проучвания показаха, че използваните за стимулация на яйчниците хормони/медикаменти могат да влияят негативно върху лигавицата на матката и следователно да намалят възможността за имплантиране на ембриона в маточната кухина. За намаляване на това негативното влияние ние замразяваме яйцеклетките, отлагайки лечението за 1-2 месеца, през които ще се неутрализира влиянието на лекарствата или позволяваме на матката да се възстанови. Този подход, който подпомага матката по-лесно да задържи ембриона, наричаме «метод на замразен трансфер»

На кого се прилага методът на замразен трансфер?

Преди този метод се използваше при ограничен брой пациенти. Днес вече можем да го прилагаме на един много широк кръг пациенти. Най -голям принос за това има развиващите се лабораторни технологии и високите успехи, постигнати в техниките на замразяване на ембриони. Отначало методът се използваше задължително при болни, проявяващи висока чувствителност към медикаментите и хормоните, използвани по време на лечението (синдром на овариалната хиперстимулация). Днес вече спокойно можем да го прилагаме и при пациентки със забелязани по време на лечението увреждания на маточната среда, както и при тези, които предполагаме, че имат намалена вероятност от успешна бременност, дължаща се на разваляне на маточната среда под влияние на лекарствата. При някои пациетки, поради възникнали социални причини в процеса на лечение, ембриотрансферът също може много лесно да се отложи.

Може ли във всяка клиника да се провежда методът на замразен трансфер?

Успехът при метода за замразен трансфер се обуславя от високата степен на успешно замразяване на ембрионите и при нужда успешното им, без увреждане, размразяване. В клиниките, където методът се прилага правилно и ефективно, степента на успеваемост при бременности със замразен ембрион е с 5-10 % по-висока в сравнение с живия трансфер.

От друга страна, в клиники, където процедурите на замразяване/размразяване не могат да се реализират успешно, не само, че не може да се говори за допълнително процентно увеличение на забременяванията, но и в процентно съотношение успеваемостта се оказва по-ниска от получените при жив ембриотрансфер бременности. Следователно ключът за висока успеваемост при метода на замразен трансфер е наличието в клиниката на работеща по най-високи технологии ефективна ембриологична лаборатория. Всички клиники на група Бахчеджи са еднакво оборудвани с уреди и апаратура с най-високо качество и по последни технологии. Затова ние отчитаме високи резултати по процедурите на замразяване и размразяване.