Какво представляват тестовете Emma и Alice, които допълнително повишават успеваемостта на инвитро терапията?

Тестовете Emma и Alice са два нови теста, които позволяват да се получи карта на подходящата за бременност маточна среда. Те значително увеличават успеваемостта на една инвитро терапия. Ние започнахме да прилагаме тези тестове, превръщащи се в лъч на надежда за двойки с повтарящи се неуспешни опити и спонтанни аборти, едновременно с най-добрите инвитро центрове в света. Тестовете Emma и Alice дават възможност за много детайлно изследване на маточната тъкан. Те за пръв път в Турция бяха приложени се прилагат само в клиниките на Бахчеджи.

Как EMMA и ALICE увеличават успеваемостта при инвитро терапия?

За постигане на една успешна бременност, освен здрав ембрион от особено голямо значение е и наличието на една здрава маточна среда. До неотдавна се приемаше, че маточната среда е напълно стерилна. Но направените изследвания показаха, че в нея се намират както полезни така и вредни микроорганизми.

Полезните бактерии, наричани лактобацили, осигуряват формирането и нормалното поддържането на бременността. С теста EMMA се установява количеството на този и подобни полезни микроорганизми в матката, след което може да се определи и най-удобният период за ембриотрансфер. Ако маточната среда преди трансфера не притежава нужната за една бременност микроорганична среда, се планира допълнително лечение за подобряването Ѝ. Тестът ALICE помага да се установи съотношението на вредните микроорганизми в матката. При 25 % от случаите на повтарящи се спонтанни аборти и неуспешни инвитро терапии се дължат на хроничен ендометрит (възпаление на вътрената част (ендометриума) на матката. С теста ALICE се установява наличието и количството на вредните микроорганизми, причиняващи ендометрит, след което се планира нужната терапия за лечение. А заедно със създаване на подходяща за бременност среда в матката се увеличава и успехът при забременяване.

Как се провеждат тестовете ALICE и EMMA?

Тестовете се провеждат между 15-я и 25-я ден от цикъла преди инвитро тенрапия или като един определен протокол П+хормонална стимулация (5-ия ден след започване на прогестерон). Работи се върху ендометриален материал, взет с биопсия. По време на теста се прави подробен анализ на микроорганизмите в получените от пробата ДНА молекули на маточната среда в деня на биопсията. Резултатите се сравняват с разпространението на микроорганизмите в нормална маточна среда. Ако маточната среда според намиращите се там микроорганизмите се сметне за рискова, под контрола на лекуващия лекар-специалист се започва подходящо поддържащо лечение с антибиотици/пробиотици за получаване на здрава маточна среда.

Каква информация дава тестът ALICE?

Информация за:

• Наличие или отсъствие на бактери, причиняващи хроничен ендометрит (хронично възпаление на маточната лигавица), както и тяхното съотношение.
• Генитални патогени, развиващи се във връзка с пренасящи се по полов път заболявания.
• Антибиотичното лечение, което ще се приложи при установяване на патогени. Лечението трябва да се определи от лекар-специалист и да се планира индивидуално.

Каква информация дава тестът EMMA?

Инфорация за:

• Процентното съотношение на лактобацили.
• Процентото съотношение на 10 най-често срещащи се в ендометриалния материал бактерии.
• Нормална ли е ендометриалната микробиологична среда.
• Какво антибиотично лечение трябва да се приложи (при нужда).
• Лечението с антибиотици/пробиотици, което трябва да се планира индивидуално за всеки пациент.

Тествете EMMA и ALICE могат да се комбинират и с тестта ERA (троен тест -ЕndomeTRIO). По този начин ще може да се извади най-подробната молекулярна и генетична карта на маточната среда преди ембриотрансфер.

Къде се прилагат тестовете Emma и Alice?

Тези два теста, които се смятат за революционни в асистираната репродукция, в Турция се прилагат само в Бахчеджи. За по-подробна информация относно тестовете Emma ve Alice, попълнете заявлението или се свържете с нас на телефон 444 39 49.