Митоскор е изследване за установяване на енергийния резерв на ембрионите. С този тест се измерва количството на ДНА (mtDNA) в структури наричани митохондрии, известни още като «енергийни огнища». По този начин се цели откриването на най-здравите ембриони.

С каква цел се използва МитоСкор тестът?

Шансът за успех при инвитро терапия, дори след трансфериране на здрав ембрион, избран чрез микрочипов ДНК анализ и показал добро развитие, е между 55-70 %. Или ако се перифразира – 30 % от ембрионите, показали добро развитие не показват добро свойство на имплатиране в матката. Тестът МитоСкор помага от ембрионите, които са с установена хромозомна нормалност да се селектира емрион с по-голям потенциал за имплантиране в матката. По този начин тестът цели да скъси пътя до успешния резултат. Така става възможна селекцията на ембрион, който е не само генетически детайлно изследван, но и с установен енергиен потенциал и с най-висок шанс за имплантиране в матката. Благодарение на метода, при случаи на трансфериране само на един ембрион, най-подходящият се открива за най-кратък преиод. Това от своя страна увеличава шанса за успех на терапията и намалява риска от многоплодна бременност.

На кого се прилага тестът МитоСкор?

Поради това, че МитоСкор тестът изисва вземане на бипсия от ембрион, той се прилага при двойки, на чиито ембриони е предназначена пренатална генетична диагностика (ПГД). След извършване на все повече разпространяващата се сред участващите в инвитро терапии двойки както в света така и унас ПГД и установяване на повече от един здрав ембрион, нужният се селектра според резултатите от МитоСкор теста.

Как се извършва тестът МитоСкор?

Както се изясни и по-рано, МитоСкор тестът се извършва върху взетия за ПГД материал с помощта на метода за секвенция от следващо поколение (NGS -Next Generation Sequencing). Така не се налага вземане на повторна биопсия от ембриона. Благодарение на този тест заедно с хромозомното изследване на ембриона се извършва и ДНА анализ на митохондриите.

Каква е цената на теста МитоСкор?

Съгласно законите нямаме право да публикуваме в уеб сайта си цената на МитоСкор теста. За актуална информация относно цените можете да попълните заявление или да се свържете с нас на телефон 444 39 49.