Азоoспермия

И страдащите от Азоoспермия могат да стават бащи

Азоoспермията се среща при един на всеки 100 мъже, но това заболяване, по принцип, може да бъде излекувано. Отговора на въпроси като: Как се провежда лечение на азоoспермия? Какви са причините за нея? Как могат да се получат сперматозоиди от болни с азоспремия, и други подобни на тази тема -ще прочетете в текста по-долу.

Какво е азоoспермия?

Азоспремия (нула сперматозоиди) е състояние на липса на сперматозоиди в семенната течност. Липсата на подвижни сперамтозоиди в семенната течност озачава, че този мъж не може да стане баща по нормален път. Но благодарение на разработените нови методи мъжете, които имат проблеми на азоoспермия вече могат да стават бащи.

Какви са симтомите на азоспремия?

Азоoспермията няма видими симтоми. Семенната течност обикновено има нормален вид и цвят. За диагностициране на азоoспермия е нужно да се направи спермиограма (спермален анализ). Преди даването на материал за анализ е необходимо 3-дневно полово въздържане. През този срок мъжът не трябва да има никаква еякулация било то чрез сношение или мастурбация. Не е правилно да се удължава срокът на въздържане с цел увеличаване на сперматозоидите защото по този начин ще расте количството, но подвижността и качеството на сперматозоидите ще се понижи. На четвъртия ден мъжът трябва да се яви в клиниката, където ще му се даде специално стерилно контейнерче, в което трябва да събере еякулат.

След това материалът се анализира в лабораторни условия и се регистрира установеното количеството сперматозоиди. Резултатите на спермиографията ще узнаете още на следващия ден.

Какви са причините за азоoспермия?

Азоспремия може да се получи при запушвания на семенните канали или нарушения в процеса на семепроизводство.

1. При запушвания:
При тези пациенти производство на спермтозоиди в тестисите се осъществява, но поради запушвания в семенните канали семенната течност не може да се изхвърля навън.
2. При смущения в производството на спрематозоиди:
Понякога поради някои вродени причини като не слезли в скротума тестиси (крипторхизъм), генетични аномалии, някои инфекции и радиация, производството на спрематозоиди в организма може да се наруши.

Как се лекува азоoспермия?

За лечение трябва преди всичко да се установи точната причина за заболяването.

По време на диагностика от пациентите се искат следните анализи:

1. Повторение на спермиограмата
2. Xормонални анализи
3. Генетични изследвания
4. Ехография на тестиси

След получаване на всичките резултати и прегледа при урог се решава какъв метод на лечение да се приложи.

Ако е установена азоспремия поради запушване на канали, те се отпушват хирургически чрез което се осигурява изхвърлянето на семенната течност навън. След тази интервенция вече се очаква забременяване по нормален път. При азоoспермия поради смущения в производството на сперматозоиди, нужният за инвитро лечение еякулат се събира от самите тестиси по опреативен път. Тази хирургична интервенция се нарича микро TESE. По време на микро TESE интервенцията, с помощта на микроскоп се установяват каналите тестиса, където се предполага, че има производство на сперматозоиди и се вземат проби от тези места. Благодарение на това, че при този метод взетите тъканни проби са много малки по размери не се причинява никакво нарушаване в самия орган, което от своя страна осигурява по-голям шанс за откриване на сперматозоиди. От гледна точка на шанса за намиране на сперматозоиди много важен и изискващ особено внимание момент е квалификацията на лекаря и фактът колко често той извършва подобни операции.

Безплатна консултация

Искате да Ви се обадим

Искате да Ви се обадим
Телефон:

Запишете телефонния си номер , за безплатна консултация с наши лекари.

WhatsApp WhatsApp
Viber
Искате да Ви се обадим
Да Ви се обадим в най-кратко време: