Какво е ембриоскоп?

Това е система, осигуряваща непрекъснат (7/24) мониторинг на развитието на ембриона. Получените по време на инвитро терапията ембриони продължават развитието си в лаборатории в специални, разработени с цел да заменят майчината утроба уреди, наречени инкубатори. По време на престоя на ембрионите в лабораториите, се налага всеки ден в утренните часове (понякога и няколко пъти на ден) да бъдат изваждани с различни цели от уреда и да бъдат изследвани под микроскоп – било то за проследяване на развитието им или за подбор на най-подходящия за бременност ембрион. И макар че процедурите се извършват в лабораторни условия, по време на изследванията извън инкубатора съществува определен риск от увреждане на ембрионите и негативно влияние върху развитието им.
Днес вече новите разработки дават възможност ембрионите да се развиват в специални, снабдени със система от камери инкубатори. Така ние имаме възможност да следим развитието на ембрионите всеки ден или чрез запаметените данни да правим подробен анализ на минали моменти от развитието им. Или с други думи, вече можем да мониторираме ембрионите непрекъснато 24 часа.

Увеличава ли ембриоскопът шанса за забременяване?

При инвитро терапията развитието на ембрионите е ключов фактор за постигне на бременност. Непрекъснатият ембриоскопски мониторинг на развитието на ембрионите ни дава възможност за избиране на най-здравия и с най-висок потенциал за бременност ембрион. Наред с това, тъй като ембрионите не се изваждат за анализ от средата, в която растат, максимално намалява и възможността да бъдат повлияни от някакъв външен фактор. Следователно ембриоскопската система в сравнение с класическия инкубатор, носи много сериозна полза не само за отглеждане, но и за селекциониране на ембриони с най-висок потенциал за бременност.

Ембриоскопът, поради високата му цена, се използва не във всички репродуктиани центорове. Ние, здравна група Бахчеджи, следим световното научно развитие и внедряваме най-новите технологии паралелно с най-престижните в тази област центрове в света; активно и ефективно използваме ембриоскопа в инвитро терапията като метод за повишаване на клиничната успеваемост.

Какви са предимствата на ембриоскопа?

• Дава всички необходими сведения за развитието на ембриона .
• Благодарение на модерната микроскопска система, с която е снабден, може да се забележи и най малкото изменение в равитието на ембриона.
• Предпазва ембриона по време на развитието му от излагане на бяла светлина.
• Осигурява непрекъснат 7/24 мониторинг.
• Осигурява безопасна «без излагане на външно влияние» среда, или условия на «жив инкубатор» за ембриона по време на изследване, защото не се налага изваждането му от уреда.
• Всички изследвания се провеждат в инкубатора, без ембрионът да бъде подложен на негативното влияние на околната среда или топлината.
• Играе ролята на своего рода информационен отдел за съхраняване на всички данни и анализи за пациентите и развитието на получените от тях ембриони. Благодарение на това се съхранява както визуална информация за ембриона така и подробни данни за условията в самия инкубатор. Резултатите от терапията се анализират по тези данни и се съхраняват в папката на пациента за референция при нужда в бъдеще.