Какво е микро TESE?

Микро TESE (Sperm Extraction/ тестикуларна екстракция на сперматозоиди), е хирургична намеса при случаи на мъжки фактор на проблеми със забременяването. Този метод позволява мъже, които нямат сперматозоиди в семенната си течност (азоспермия) да станат бащи чрез инвитро терапия, като се екстрахират сперматозоиди от тестисите им. Микро TESE методът може, макар и по-рядко, да се използва за извличане на по-качественни сперматозоиди при мъже с лошо качество на сперматозоидите.

Липсата на сперматозоиди в семенната течност се дължи на различни причини. Можем да ги изброим както следва:

• Запушени семепроводи
• Задържан тестис (крипторхизъм)
• Xормонални причини
• Вродена липса на семенни канали
• Генетични причини
• Използване на някои медикаменти
• Различни инфекции
• Подлагане на радиация

Но при около половината от пациентите е възможно и да не могат да се установят конкретни причими за липса на сперматозоиди в тестисите.

Как се прави Микро TESE операция?

При Mikro TESE опрерация тестисът се отваря изцяло и тъканта му се изследва под микроскоп с 24-кратно увеличаване с цел да се открият вероятните зоните на производство на спрематозоиди. Така е много ясно се визуализират каналите, където става производството на сперматозоиди, откриват се местата, след което необходимата тъкан се събира от оператора -уролог. Екстрахираният материал се обработва за селекция на живите (подвижните) сперматозоиди. Ако са намерени живи сперматозоиди и ако яйцеклетките събрани от кандидат майката са подготовени за микроинжекция, още същия ден се извършва инвитро терапията. Ако са извлечени по-голям брой живи сперматозоиди, те се замразяват и съхраняват за размразяване и използване в една по-късна инвитро терапия.

В сравнение с множественната биопсия, която се прилагаше в миналото, микро TESE подходът дава възможност за извличане на повече и по-качественни сперматозоиди. Друго предимство на микро TESE метода е , че се извършва под микроскоп, което позволява по-ясно да се визуализират подхранващите тестиса вени и свежда до минимум евентуално увреждане на органа.

Колко часа трае микро TESE операцията?

Микро TESE, е интрвенция, която се извършва в операционна зала под обща анестезия и трае около 1-2 часа. Преди операцията е нужно съблюдаване на 6 часов глад. След опрецията пациентът остава под наблюдение за 3-4 часа. След изписване се препоръчват 3-4 дена домашна почивка. Пациентът в продължение на 10 дена не трябва да се занимава с тежка работа и да избягва физическа активност.

За какво трябва да се внимава след микро TESE интервенция?

• Пациенти преминали микро TESE интервенция се държат под наблюдение до излизане от упойка (2-3 часа), след което могат да си вървят.
• След изписването не се препоръчва шофиране.
• След операцията не се налага постелен режим, но в продължение на 10 дена не се препоръчват тежка физическа активност и полово сношение.
48 часа след операцията трябва да ви се направи превръзка
• Душ можете да приемете 3 дена след операцията
• Не се препоръчва на пациетнтите в продължение на 10-15 дена след опреация да носят тясно бельо и бандажи.
• След опеацията няма да има нужда от махане на конци, защото за около една седмица те сами ще се разградят.

Колко пъти може да се направи микро TESE?

Няма конкретен отговор на въпроса “Колко пъти един мъж може да се подложи на микро TESE операция ?” Преди всичко трябвада се анализират клиничнте резултати и резултатите от предишни TESE интервенции. След анализа ще се реши дали е нужна повтарна интервенция. Микро TESE при нужда може да се прилага повече от един път.

Какво да се предприеме ако с микро TESE не се извлекат сперматозоиди?

Ако с микро TESE не са намерени сперматозоиди тъканите непременно трябва да се изпратят за патологично изследване. Получените резултатите от този анализ ще бъдат ориентир за вероятността да се открият сперматозоиди у пациента при следващи TESE интервенции. Ако резултатите са положителни и са открити първични сперматозоидни клетки микро TESE интеревенцията може да се повтори.

Какво е цената на микро TESE опрецията?

По закон ние нямаме право да публиукуваме ценова информация в уеб сайта си. За получаване на по-подробна информация по въпроса, моля, попълнете нашия формуляр «заявление» или се свържете с нас по телефона – 444 39 49.