Какво е микрочип за изолиране на сперматозоиди?

Технологията на микрофлуидните системи (микрочипове) днес е един от най-прилаганите подходи в асистираната репродуктивна терапия за селекция на сперматозоиди. В сравнение с другите методи, микрочипът имитира физиологичния път на селекция, поради което методът се счита за най-близък до естественния подбор.

Как се прилага методът на микрофлуидна система (микрочип)?

При използване на микрофлуидната система в асистираната репродукция се следва аналогичен на класическата инвитро терапия път. Методът се отличава от момента, когато се подбират сперматозоиди в лабораторни условия. При класическия инвитро метод взетият еякулат се обработва в специални уреди въртящи се със скорост 1.500-2.000 оборота в минута, наречени центрофуги. В тях материалът се подлага на серия от промивания и утаяване. Но, някои случаи, показват, че високите обороти на въртене на цетрофугата може да предизвикат дефекти и увреждания на генетичната структура (ДНК) на сперматозоидните клетки. Микрофлуидната система, премахваща в огромна степен етапите на цетрофугиране, промиване и утаяване е най-сигурният метод за изолиране на сперматозоиди по начин най- близък до естествения.

При метода на микрофлуидната система, сперматозоидите в еякулата преминаващи през микроканалите на специална солюция, копират естествения път на преминаващите през тръбите и състезаващите се да достигнат яйцеклетката сперматозоидите. Изолираните в края на това «състезание» сперматозоиди са с най-висок потенциал за оплождане на яйцеклетка. Такава селекцията се счита за най-близка до естественната. Микрофлуидната технология в комбинация с други допълващи методи вече се прилага в асистираната репродуктивната терапия.

На кого се препръчва микрофлуидна технология за репродуктвно лечение?

Най-важният момент за постигане на успех в асистираната репродукция и за това, час по-скоро желаещите да станат родители двойки да поемат едно така очаквано здраво бебе в реце, е правилната диагностика на проблема. След установяването на проблема от изключително важно значение е подборът на подходящия метод и правилното му прилагане.

Микрофлуидната технология е метод, който се препоръчва предимно при мъжкия фактор на проблеми със забременяването, като производство на сперматозоиди с низко качество. Този подходът се опира на принципа на подбор на най-здрави сперматозоиди поради което при нужда може да се комбинира и с множество други помощни методи и тестове.

За подробна информация относно цената и самата процедура на микрофлуидна технология попълнете формуляра ни «заявление» и ние ще ви потърсим.