Едновременно с водещите Ин витро центрове в Света, за първи път в Турция, Bahçeci Ин витро клиника започна да прилага теста EMRACE! С теста EMRACE, с цел увеличаване шанса за бременност, генетично здравите ембриони се установяват без необходимост от биопсия на ембрионите.

Какво е тестът EMBRACE?

EMBRACE е тест, който увеличава успеха за бременността чрез генетично изследване на течността, в която ембрионът се отглеждат при Ин витро оплождане.

Какви са предимствата на теста EMBRACE?

Наблюденията под микроскоп все още се приемат като най-важни критерии при избор на ембриони, за по-висока успеваемост за бременност при Ин витро лечение в Света и у нас. Въпреки това, дори ако е избран най-добрият ембрион, успехът на бременността на ембриона, избран според наблюденията под микроскоп, варира в зависимост от възможните хромозомни дефекти. За да се увеличи успехът, е необходимо да се определи хромозомната структура на ембриона и да се извърши допълнителна биопсия и генетично изследване за тази цел.

Днес, благодарение на технологиите за Предимплантационен генетичен скрининг (PGT-A), е възможно да се определи хромозомната структура на ембрионите, преди те да бъдат трансферирани в матката. За тази процедура обаче клетките трябва да се вземат от развиващите се ембриони чрез биопсия. За успешното провеждане на процедурата за биопсия на ембриона е необходим опитен персонал и високотехнологично оборудване. Дори и технологията да бъде осигурена, ако персоналът не е с голям опит в тази област (макар и ниска вероятност) ембрионите могат да се повредят. Биопсия на ембрионите е важен критерий за решението на PGT-A, особено при пациенти с развиващ се малък брой ембриони.

Тестът EMBRACE се основава на вземане на проба от течността, в която се развива ембрионът и анализ на тази проба генетично с NGS технология. Тъй като няма нужда от биопсия на ембриона за анализ, рисковете, които могат да възникнат поради процедурата на биопсия, се елиминират. Когато развиващите се ембриони се оценяват според резултата от теста EMBRACE, ембрионът с най-голям шанс за бременност се определя като първи избран за трансфер в маточната среда. По този начин, няма да има необходимост от повече от едно лечение.

При кои се прилага тестът EMBRACE?

• Кандидати за PGT-A изследване
• Жени над 38-годишна възраст с повишен риск от хромозомни аномалии в ембрионите си
• Двойки, с повтарящи се аборти или последователни неуспешни Ин Витро опити
• Двойки, които не желаят да се прилага биопсия върху ембриона, поради различни причини
• Двойки, които искат да имат най-голям шанс за бременност при първи Ин витро опит
• Двойки, които не искат да поемат риск от многоплодна бременност и искат трансфер само на един ембрион

Тестът EMBRACE е тест за „прогнозиране“ и „приоритизиране“. Резултатите, получени след анализа, се използват за измерване на успеха на ембриона за създаване на бременност. Той не замества окончателния хромозомен анализ на ембриона.

Колко струва тестът EMBRACE?

Поради закона не можем да публикуваме информация за цените в уебсайта. За да се запознаете с нашата актуална информация за цени и да имате безплатно предварително интервю с нашите лекари, моля оставете телефонния си номер и ние ще Ви се обадим.

За да получите информация за леченията, прилагани в Bahçeci Health Group, Ин витро цени и плащания за 2020 г. можете да ни се обадите на телефон 444 39 49 или да попълните формуляра за връзка.