Какво представлява тестът ERA?

Тестът ERA, или тетсът за ендометриална рецептивност / имплантационен прозорец (Endometrial Receptivity Assay) е предпочитано изследване при случаи, когато са на лице няколкократен трансфер на здрави ембриони без постигане на бременност, както и проблеми с имплантирането на ембриона в матката. Преди да се приложи този метод е небходимо много внимателно да се проучат всички аспекти, влияещи върху невъзможността на имплантиране на ембриона в матката.– ембрион, матка, тръби. За осъществяване на една нормална бременност наред с качеството на ембрионите от много голямо значение е и способността на лигавицата на матката да приеме ембриона. В миналото за разрешаване на проблемите свързани с матката на първо място се предпочиташе хистероскопията. Чрез нея се наблюдаваше вътрешността на матката и ако се забелязваха проблеми, препятстващи бременноста, се разрешаваха. Но за съжаление с този метод не можеше да се разбере съществува ли някакъв проблем в микроорганичната среда на матката, препятстващ имплантирането на ембриона или дали тази среда е готова да приеме ембриона. Тестът ERA стана начало на един нов период в повтарящите се неуспешни инвитро терапии. Чрез него стана възможно още преди да е трансфериран ембрионит да се предвижда дали матката е в състояние да го приеме или да се предвиди денят за трансфериране, който ще е с най-висока вероятност за успешна бременност.

Резултатите показват, че промяната на деня на трансфер и терапевтичната програма според резултатите от теста, особено при някои пациенти, значително увеличава успеха на бременост. И освен това, методът позволява да се установят причините за минали неуспешни инвитро опити.

Как се изпълнява ERA?

При теста ERA, материалът от ендометриума на пациентка, на която и предстои лечение, се подлага на генетичен анализ. Провежда се като в определен ден през нормалния менструален цикъл или в период на хормонална стимулираност от маточната Ѝ тъкан се взема малко парче. Процедурата на вземане на материал се извършва в операционна и от гледна точка на конфорта на пациентката се изпозлва лека седация.
Материалът се изследва по напредничави молекулярни и генетични методи на анализ. По време на анализа се измерва активността на над 200 гена, играещи роля в имплантирането на ембриона. След като се анализират резултатите, за около две седмици, се определя потенциалът на маточната тъкан за приемане на ембриона. Денят за ембриотрансфер се определя според тези резултати.

Зад повтарящите се неуспешни инвитро опити се крият множество различни причини. Тук, наред с причините, свързани със самите двойките желаещи деца, от много голямо значение е правилният изборът на инвитро центъра за терапия. На първо място сред най-важните критерии за постигане на успешни резултати е съчетанието на опитен екип с много добре развити лабораторни условия. При някои двойки обяче, особена роля за повтарящите се неуспешни инвитро опити играят лошото или ниско качество на ембрионите, както и проявените генетичните увреждания при тях.

Каква е цената на теста ERA?

Законите не ни разрешават да публикуваме в уеб сайта си цената за теста ERA. За подробна информация относно теста можете да попълните заявление или да се свържете с нас на телефон 444 39 49.