Какво е асистиран хетчинг?

Асистиран хетчинг се нарича процедурата на изтъняване и разкъсване на обвиващата ембриона ципа, наричана зона пелуцида, с цел да се помогне на ембриона да се имплантира в матката на майката.

Преди оплождането си от сперматозоида яйцеклетката е обвита с една предпазна ципа. Тя изпълнява функциите както на предпазваща ембриона, така и на поддържаща делящите се след оплождане клетки в едно цяло обвивка, а също и на избирателна бариера между ембриона и външната среда. След 5-я ден от развитието, започналият във фалопиевите тръби път на ембриона завършва с достигането му до матката. На този етап тази обвиваща ципа трябва да се разкъса за да може ембрионът да осъществи контакт с клетките на ендометриума на матката, да се имплантира на най-подходящото място в нея и да се развие бременност. Понякога обвиващата ембриона ципа може да се окаже по-здрава от нормалното. При такива случаи против осуетяване на бременността ципата се изтънява чрез процедурата на асистиран хетчинг.

Как се извършва процедурата асистиран хетчинг?

Асистираният хечинг обигновенно се провежда в деня на ембриотрансфера. Процедурата може да се изпълни както механично под микроскоп, така и с изтъняващи ципата медикаменти или с лазер. Днес, поради лесно изпълнение и възможността да не се увреди ебрионът, се предпочита лазерният метод.

На кого е нужен асистиран хечинг?

• Пациенти на и над 37 годишна възраст,
• При протоколи на замразен ембриотрансфер,
• Планирани за трансфер ембриони с дебелина наципата >15 µм,
• При необходимост, след оценяване на състоянието, на пациенти, при които е на лице повтаряща се инвитро неуспешност с трансфер на качественни ембриони.

Асистираният хетчинг не е процедура, която може да се изпълнява по желание на пациентите или необходим за всеки ембрион. Лекарите и ембриолозите изпълняват тази процедурата преди трансфер само за избрани ембриони, намиращи се в рамките за увеличаване на шанса от бременост.