Прекъсването на бременноста преди 20-тата Ѝ седмица се характеризира като спонтанен аборт. Напредналата възраст на кандидат майката е много важен рисков фактор за това. Повтарящи се наричат случаите на три или повече последователни спонтанни аборта. Честотата им е около 1%.

Причини за повтарящи се спонтанни аборти

• Структурни изменения на матката и цервикална недостатъчност
• Xромозомни аномалии
• Инфекции
• Xормонален дисбаланс
• Автоимунни заболявания
• Околна среда и др. фактори

След спонтанен аборт се провеждат определени изследвания за да се установят причините. Те са следните:

• Кариотипен анализ на двойката или кръвни хромозомни тестове
• За установяване на промлемите с матката – ултразвуково изследване, цветна снимка на матката (HSG) и при нужда хистероскопия.
• За установяване на причини, свързани с имунната система се прави кръвен анализ за антифосфолипидни антитела (лупусни антикоагуланти, антикардиолипинови антитела)
• Тироидни тестове, анализ на захар на гладно или глюкозотолерантен тест
• За проверка на тромбофили (предразположение към съсирване) се извършва анализ на някои фактори на съсирване на кръвта при жената (антитромбин III, протеин С, протеин S, хомоцистеин, фактор V Лейден мутация)
• Вагинална култура за инфекции

Какви са симтомите на спонтанен аборт?

Най-често срещаният симтом за спонтанен аборт е вагиналното кървене. Кървенето може да започне като петно и постепенно да се увеличава като променя консистенцията си към съсиреци. Кървенето обикновено е съпроводено от коремни спазми. За диагностициране на спонтанен аборт е достатъчно ултразвуково изследване. С увеличаващото се кървене плодът може изцяло да се изхвърли. При такива случаи, ако кървенете не е много и чрез ехография е установено, че няма остатъчна тъкан в матката, може и да не се прави кюртаж. Но понякога може да се изхвърли само част от бременността, а част от нея да остане вътре. При такива случаи се налага почистване на маточната кухина от останалата вътре тъкан.

Повтарящи се спонтанни аборти и инвитро лечение

Близо 5 % от желаещите да стават родители двойки не могат да имат деца поради повтарящи се спонтанни аборти. Когато причините за спонтанните аборти са генетични, получаването на положителни резултати е възможно чрез инвитро терапия. При тези случаи се следват стъпките на класическото инвитро. Получените повече от един ембриони се подлагат на PGT (предимлантацонна генетична диагностика) изследване и се избират най-здравите между тях. Така се повишава вероятността от «здрава» бременност.

В нашите центрове, най-подходящият за кандидат майката метод на терапия се планира след като чрез «индивидулен подход в лечението» се установят причините за спонтанния аборт. Тук, благодарение на модерната ембриологична лаборатория и прецизната работа на доказалите своята квалификация лекари и ембриолози, постигането на успешни резултати, включително и при много тежки случаи, става реалност. За по-подробна информация относно повтарящите се спонтанни аборти и лечението им, се свържете с нас, поискайте предварителна консултация при нашите специалисти.