Как се диагностицира диабет при бременност (гестационен диабет)?

Диабет, или както е по-известно захарен диабет, е особенно сериозен здравословен проблем, който се предизвиква поради непроизводството или недостатъчното производство на инсулин от панкреса. Диабетът, който през последните години, паралелно с разпространението на обезитета, бележи ръст, днес вече се превърна в глобален здравословен проблем.

Диабетът е метаболитно заболяване, което засяга преди всичко въглехидратния и мастния метаболизъм. Когато липства инсулин, захарта и други вещества, които приемаме с храната, не могат да попаднат в клетките, които се нуждаят от тях. И когато клетките се нуждаят от захар, нивото на захарта в кръвта се увеличава над нормите. Диабетът се среща в две разновидности като Тип 1 и Тип 2. Тип 1 е видът диабет, при което задстомашната жлеза не произвежда нужното количество инсулин.

Болестта се диагностицира още в млада възраст. При болни от диабет Тип 1 за лечение се използва инсулин. А Тип 2 е известен като инсулинонезависим диабет. При жените може да се среща заедно със синдрома на поликистозен яйчник. Освен това, жена, която по-рано не е диагностицирана с диабет, може да развие в зависимост от рисковете на самата бременност. Това заболяване, наричано гестационен диабет, след раждането може да премине. От гледна точка на гестационен диабет в рискова група се намират тези, които имат семейна история за диабет, висок холестерол и затлъстяване. Гестационният диабет се среща при 3 % от бременностите, а при 10 от всички случаи той остава като постоянно заболяване.

Как се открива гестационен диабет?

Жени, получили диагноза гестационен диабет, не са имали диабет преди забременяване. При тях, въпреки високото съдържание на инсулин в кръвта, плацентарните хормони препятстват действието му и по тази причина кръвната захар се увеличава. Това състояние се повишава особенно между 20-та и 24-та седмици от бременноста. Но при жени с наднормено тегло нивото на кръвната захар може да се повиши още през първите месеци на бременност. По време на раждането плацентата се изхвърля и проблемът минава от само себе си.

Кой е с риск от гестационен диабет?

Пациентки, които:

• имат семейна история на диабет,
• имат наднормен тегло и затлъстяване
• имат родени едри бебета (>4 Kg),
• имат спонтанни аборти,
• възраст над 25 години
• са имали малки диабетни проблеми през прекарана бременност
• имат наличие на захар в урината

Какво трябва да правят тези, които са в рискова група?

Пациентки, които са в рискова група за гестационен диабет трябва да преминат тест за обременяване с глюкоза (ОГТТ) още през първите месеци на бременност. Дори и да не се постави диагноза «диабет» между 20 и 24-тата седмица изследването трябва да се повтори.
Гестационният диабет протича безсимптомно и поради това всички бременни трябва да бъдат изследвани. За тетста ОГТТ е необходимо през какъвто и да е час от деня да се изпие 50 гр глюкоза и един час след това да се измери нивото на кръвната захар. Ако резултатът е равен или повисок от 140 мг/дл се счита за рисков и тестът се повтаря със 100 гр глюкоза. Ако резултатът е под 140 мг/дл се смята, че няма диабет.
При бременна жена нивото на кръвната захар на гладно е над 126 мг/дл или случайно измереният резултат е над 200 мг/дл, това показва, че диабетът е съществувал и преди бременност.

Как влияе върху плода гестационният диабет?

При жени с гестационен диабет нивото на кръвна захар се повишава през 24-тата седмица от бременността и затова не се получава някакво влияние върху плода. Но ако проблемът бъде установен преди третия месец, тогава е нужен много по-внимателен подход. Жени с диагностициран диабе преди забременяване също могат да родят нормални деца. Но при тях проследяването на нивата на кръвната захар през цялата бременност е от особено голямо значение.

Гестационният диабет става причина за раждане на едро бебе и затова представлява особен риск. Поради това, че кръвната захар на майката е висока панкреасът на бебето също произвежда повече захар. А това от своя страна предизвиква омазняване на бебето и следователно води до раждане на едро бебе. При такъв случай се налага раждането да се извърши с цезарево сечение. След раждането у бебето може да се прояви низко ниво на кръвна захар, поради което е необходимо то да се измерва регулярно. Освен това у тези бебета нивата на калций и магнезий в кръвта също може да са низки, затова те също трябва да бъдат проверявани.

На какво трябва да се обърне внимание при проследяване на гестационен диабет?

Проследяването на гестационният диабет е двустанен процес. На първо място е регулирането на кръвната захар на майката, и на второ, проследяване на развитието на плода. А най-важното условие при проследяването на диабета тук е осигуряване на стабилни нива на кръвната захар у майката. Необходимо е при системен контрол на кръвната захар стойностите да се поддържат между 60-120 мг/л. Трябва да се измерват нивата на кръвна захар и на гладно, и 1 час след хранене, 2 часа след хранене Освен това, нивата на кръвната захар трябва да се измерват и проследяват както вечер преди хранене така и през нощта 22.30 (понякога в 03-04.00). Резултатите на кръвна захар на гладно трябва да са максимум 95 мг/л, 1 час след храна да са максимум 140 мг/л, а 2 часа след храна – 120 мг/л. И наред с това от голяма важност е да се проверява от време на време и наличието на кетони в урината. Кетоните са важен показател за диабет.

Защо по време на бременност е важно проследяването на кръвната захар?

• Ако през първите 3 месеца на бременност стойностите на HbA1cа над 8, рискът от спонтанен аборт се увеличава 3 пъти.
• Ако при жени диабетици процентите на деца с «увреждания» е между 8-13%, при жени без диабет те са около 2-4 %.
• Колкото по-висока е стойността на HbA1c , толкова се увеличават и процентите на риск от раждане на дете с увреждания,
• Ако кръвната захар е >250мг/дл се увеличава рискът от преждевременно раждане,
• Високите стойности на кръвната захар през втората половина на бремнността могат да станат причина за раждане на едро бебе, бебе с затруднения в дишането, с хипогликемия, жълтеница, полицитемия, низки нива на калций и сърдечни проблеми.

Други тестове, които ще се направят по време на бременност

• Проследяване на плода с ултразвук
• Проследяване на сърдечния ритъм на бебето.
• Амниоцентеза : тест за синдром на Даун, който при възраст над 35 години на кандидат майката е наложително да се провежда.

Xранене и двигателна активност

През бременноста е нормално да се напълнее с 9-12 кг. Ако преди забременяване теглото е било високо напълняване с 7-8 кг, ако е било низко с 17-20 кг се счита за нрмално.
Двигателната активност и упражненията са от голямо значение за всички диабетици. Защото упражненията не само спогат за понижаване на кръвната захар, но и подпомагат контролирането Ѝ. Препоръчваме бременните жени 4-5 дена в седмицата да правят разходки. Освен разходки, ежеднево по 45 минути могат да се правят аеробни упражнения.
Xраненето по време на бременност има много голямо значение, но при диабетиците то придобива още по-голяма важност. Те трябва да предпочитат повече зеленчуци, пълнозърнести продукти, бобови и храни богати на фибри. Да се стараят да консумират зехтин, пълнозърнест хляб, обезмаслено кисело мляко и мляко. Не трябва да се яде маргарин, а въглехидратите да се ограничат. Въглехидратите не трябва да превишават 40 % от общоприетите калории. Друг важен момент са резултатите на кръвното налягане. Затова кръвното трябва редовно да се измерва и проследява. Ако горната граница превиши 140, а долната 90, е необходимо да се обърнете към лекуващия ви лекар.

Как и кога се провежда лечение с инсулин при гестационен диабет?

Ако стойността на кръвната захар на гладно превиши 105 мг/дл, а резултатът за 2 часа след храна превиши 120 мг/дл, е необходимо да се премине към инсулинова терапия. Бременните, при които е започнато инсулиново лечение непремнно трябва да следят кръвната си захар и вкъщи. Инсулин може да се приема както 2 пъти на ден, така и 4 пъти. Това ще реши вашият лекар. Той ще препоръча най-подходящия за вас метод, към който най-лесно бихте се адаптирали. По време на бременност не се използват орални антибиотици, поради това че преминават през плацентата.

Раждане и след това

Кандидат майки с гестационен диабет могат да родят по нормален път. Но при определяне на начина, решаващ фактор е състоянието на бебето. Обикновенно раждането се извършва през 38-та седмица. Ако по време на раждането кръвната захар е висока чрез системи се включва инсулин. С редовно проследяване и контрол също е възможно да се родят здрави бебета.

След раждане хранителният режим на майката трябва да продължи както по време на бременността. Когато нивото на кръвната захар самостоятелно се нормализира инсулиновата терапия може да се прекъсне. Затова, започвайки от деня на раждане, жената трябва да продължи системното проследяване на кръвната захар. Ако след раждането кръвната захар е нормална, то след 1-2 месеца отново трябва да се провери. При жени, имали висока кръвна захар по време на бременността, рискът от развиване на диабет в по-късните години е висок (10 %), поради това наред с редовната двигателна активност и контрол на теглото си те трябва да съблюдават и здравословен начин на хранене. Освен това, ще е от голяма полза на всеки 6 месеца да измерват кръвната си захар на гладно и след хранене. Ако мислят и следваща бременност още по-важно е кръвната захар да се проследява и държи под контрол.

Наред с теглото, друг важен фактор е и мятото, където се натрупват мазнините в организма. Дори и теглото да е нормално, ако обиколката на талията при мъжете е над 102 см, а при жените над 88 см, състоянието се счита за рисково. При мъже с обиколка на талията над 94 см и при жени над 80 см трябва повече да се внимава. Захарният диабет може да бъде контролиран благодарение на промяна в начина на живот чрез индивидуален контрол на теглото, правилно и разнообразно хранене и двигателен режим. Ако въпреки всички тези усилия резултатът не е задоволителен може да се приложи лечебна акупунктура и допълващи терапии. Изследванията през последните години доказаха механизмите на влияние и ефективността на лечебната акупунктура.