Какво е ехография?

Това е метод на визуализация, който се основава на преработване в образ на изпратени от уреда към определена тъкан и обратно отразени високочестотни звукови вълни, които човешкото ухо не може да улови. По този метод могат да се изследват вътрешни органи като черен дроб, бъбреци и сърце, може да се изследва фетусът в утробата на майката.

Вредна ли е ехографията за бъдещата майка и фетуса?

Ултазвуковото изследване работи със звукови вълни и се оценява като «безопасен» метод на изследване. При него пациентът не е подлаган на радиация както при ретгенография и томография.

Кой трябва да направи ехографията?

Ехографичното оценяване на плода е нужно да се изпълни от квалифицирани в тази насока и опитни специалисти с помощта на подходяща апаратура. Изследването се провежда при възникнала медицинска необходимост (индикации) през определени гестационни седмици.

Нужна ли е ехография по време на бременност?

Ехографията е част от прегледите за бременност, но бременността не се проследява чрез ехография. При проследяването на бременноста най-важният момент е здравето на кандидат майката. А основните показатели за здравето Ѝ са кръвното налягане, теглото, кръвният анализ и изследването на урина. Затова е необходимо преди всичко да се следят те.

Защо се прави ехография?

Ехографията се прави през определени гестационни седмици или при наличие на индикации; във време според оплакванията, свързани с бременността.

През първите седмици: За подтвърждаване на възратта на бременност, установяване на броя на фетусите,
10-14 гестационни седмици: определяне на феталната фъзраст, измерване на нухалната транслуценция (НТ), носната костица, сърдечния ритъм, оценяване на плацентата при многоплодна бременност.
16-18-та гестационни седмици: Определяне на феталната възраст,
22-23-та гестационни седмици: Структурно оценяване и скриниране на плода, измерване на цервикалната дължина, оценяване на взаимовръзката на плацентата с цервикса, определяне на фетална възраст.
32-ра гестационна седмица: Оценка на развитието на плода, на околоплодните води, състоянието на плода
Освет посочените седмици ехографско изследване може да се провежда периодично при необходимост (преждевременно раждане, вагинално кървене, намаление на подвижността на плода) по предписание на лекаря.

Вредна ли е вагиналната ехография?

Вагиналната ехография не е процедура, която може да навреди на майката и плода. Не предизвиква инфекции, спонтанен аборт или преждевременно раждане, напротив, използва се за изследване на взаимовръзката между цервикса и плацентата при установяване на опасност от спонтанен аборт или преждевременно раждане. Освен това, макар и не като правило, през първите три месеца се използва за подтвърждаване на бременността, установяване на броя на фетусите, прослушване на сърдечния ритъм на ембриона (бебето през първите 12 седмици), установяване на извънматочна бременност.

Може ли чрез ехография да се диагностицират всички пролеми свързани с фетуса?

Ехографията ни дава важни сведения за здравословното състояние на фетуса. Но не всички проблеми, свързани с фетуса могат да бъдат установени с ехография. Структурни аномалии могат да бъдат открити при 3 % от всички бременности. За точността при диагностиката от важно значение са сериозноста на съществуващия проблем, проявата на структурни признаци върху бебето във връзка със заболяването на фетуса. Диагностицирането на аномалия зависи от опита на специалиста и използваната апаратура.

Но установена след раждане аномалия не значи, че лекарят не е успял да установи проблема по време на направените ехографски изследвания. Откриването на някои морфологични проблеми става възможно едва през последните седмици на бременността. Възможността за улавяне на аномалия варира от 28 до 80 % в зависимост от опита на специалиста и техническите свойства на използваната апаратура (*).

Нормалният резултатът от ехографско изследване по време на бременност е показател за моментното състояние, или с други думи, че не съществуват проблеми във периода на изследването. Дори при ехографскро изследване от страна на специалисти по перинатология (наука за проблемите на бременността) не е възможно аномалиите да бъдат установени с точност до 100 %. Ехографията е свързана със структурните проблеми, проблеми на клетъчна основа като таласемия, кистична фиброза не могат да бъдат установени чрез ехография. При съмнение може да се иска второ мнение.