Tüp Bebek Tedavi Yöntemlerinin Başarı Oranları Nedir?


Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Doktora Sorun

Tüp bebek tedavi yöntemlerinin başarı oranları çok tartışılan bir konudur. Genellikle de kimse başarısının %50’den aşağı olduğunu söylemez ve kabul etmez. Ama gerçek böyle değildir. Tüp bebek tedavisinde başarı yaşa ve hastalığa göre değişir. Özellikle kadının yaşı burada çok etkilidir. Kadın ne kadar genç ise ve yumurtalık rezervi ne kadar iyiyse gebelik şansı o kadar yüksektir. Örneğin; 20-30 yaş grubu arasındaki kadınlarda normal bir yumurtalık rezervi var ise gebelik şansları yaklaşık olarak %70’lere kadar çıkmaktadır. Buna karşılık 40 yaşında bir kadının gebelik şansı %20’ler civarındadır. Ama rezervi az olan 30’lu yaşlardaki bir kadının rezervi eğer ileri derecede azaldıysa bu hastaların gebelik şansı %5’ler-%10’lar civarında değişmektedir.

Yaş ilerledikçe gebelik şansı belirgin şekilde azalmaktadır. 35 yaştan sonra bu azalma hızlanmakta 40’lı yaşlarda ise belirgin bir hale gelmektedir. Zaten 40 yaşındaki bir kadının kendiliğinden gebe kalma şansı %2 civarındadır. Tüp bebek uygulamalarıyla %20’lere kadar çıkartılabilir. Genellikle de 44-45 yaştan sonra normal tüp bebek uygulamasında gebelik şansı %5 civarındadır ve çok düşüktür.

Hastanın tedavileri uygularken bunları bilmesi gerekir. Buna göre tedaviye girmelidir. Kadının yaşı belirleyicidir. Erkeğin yaşı o kadar etkili değildir. Bir diğer olay da kadının yaşı ne olursa olsun yumurta rezervi azalmış olan hastalarda, gebelik şansı belirgin derecede düşmektedir. Bu nedenden dolayı da 35 yaşın civarında evlilik yapmış olan kadınların çok beklemeden bu konuda uzman olan kişilere başvuruda bulunmaları onların ilerde bebek sahibi olma şanslarını arttıracaktır.