Doğum Yapmak Kanserden Korur mu?


Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Doktora Sorun

Halk arasında da bilindiği üzere, doğum yapmak kadınları birçok hastalığa karşı koruyor. Bununla birlikte en sık görülen jinekolojik veya jinekolojik olmayan kanser türlerinin görülme sıklığı üzerine yapılan araştırmalar da bu yönde ilginç bulgular veriyor. Kanserin dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek artıyor. Dünyada her yıl milyonlarca kişi kanserle tanışıyor. Kadınlarda görülen kanserlerin sıralaması zaman zaman değişmekle beraber en sık görülen kanserlerin başında yüzde 30 oranıyla meme kanseri geliyor. Bunu kolon ve akciğer kanserleri ve jinekolojik kanserler arasında yer alan rahim (endometrium) ve rahim ağzı kanserleri, yumurtalık kanserleri izliyor. Yumurtalık kanserinden korunma oranı yüzde 80’lere kadar çıkabiliyor. Çocuk doğurmuş kadınların yumurtalık (over) kanserlerine yakalanma riski çocuk sahibi olmayanlara göre yüzde 50 azalıyor. Yumurtalık kanseri hastalarının yüzde 10 kadarında tespit edilen BRCA mutasyonları, bu hastalığa eğilimli olduklarını gösteriyor. Bu genetik bozukluğun olduğu kişilerde dahi hamilelik ve doğum yapmış olmanın koruyucu etkisi görülebiliyor. Başka bir deyişle, doğum yapmış olmanın over kanseri riskini her çocuk için yaklaşık yüzde 15-20 oranında azalttığı ortaya çıkıyor.Yumurtalık kanseri ayrıca uzun süre doğum kontrol hapı kullananlarda, tüplerini bağlatanlarda ve rahmi alınan kadınlarda daha az görülüyor. Bu ek faktörlerle yumurtalık kanserinden korunma oranının yüzde 80’e kadar çıkabildiği belirlendi.

Doğurmamış kadınlarda rahim kanserine yakalanma riski, çocuk sahibi olanlara göre yüzde 40 daha yüksektir. Hatta ileri yaşta doğum yapmış olmanın dahi koruyucu bir etkisi görülmektedir. Son doğumunu 40 yaş ve sonrasında yapan kadınların rahim kanseri riski, doğurganlığını 25 yaşından önce sonlandırmış kadınlara göre yüzde 15-20 daha azdır. Meme kanserlerinde histolojik tip ve tümör karakterleri farklılıklar taşımakta ve bu yüzden meme kanserleri ile doğurganlık arasında basit ve pozitif bağlantılar tarif edilememektedir. Genel olarak artan doğum sayısı ile meme kanserinde tümör büyüklüğünün ve metastaz eğiliminin azaldığına dair gözlemler bulunuyor. Emzirmenin de meme kanserinden koruyucu etkileri bulunmaktadır. Jinekolojik kanserlerin dışında da koruyucu etkisi bulunuyor. En sık görülen kanser listesinde en üst sıralarda görülen akciğer kanseri, bunların en başında geliyor. Çocuk doğurmuş kadınların akciğer kanserlerine yakalanma riski çocuk sahibi olmayanlara göre yüzde 50 azalır. Sigara içmeyen kişilerde bu koruyucu etki daha da belirginleşmektedir. Agresif büyüyen bir akciğer kanseri türü olan, küçük hücreli akciğer kanserlerinin doğum yapmış kadınlarda daha az görüldüğüne dair gözlemler mevcuttur. Bununla birlikte, idrar kesesi kanserlerinde de doğurmuş olmanın riski, yüzde 25 kadar azalttığı gözlenmektedir. Beyin, yemek borusu kanserlerinde doğuma bağlı yüzde 30-40 oranında risk azalması söz konusudur. Karaciğer ve pankreas kanserlerinde riskin benzer şekilde doğum ile azaldığı bildirilmektedir.

Doğum yapmış olmanın yanında artan çocuk sayısı da bazı kanserlerde koruyucu etkiyi artırır. Kolon kanserlerine yakalanma riskinin 2 veya 3 çocuk yapmış kadınlarda, tek çocuklulara göre yüzde 20-30 oranında az olduğu görülmektedir.