Doğmamış Bebeğe Sağlık Testi Şart mı?


Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Doktora Sorun

Sağlıklı çocuk sahibi olabilmek için gebelik sürecinin en erken döneminde yapılacak testler ihmal edilmemeli. İşte anne karnındaki bebeğin sağlık durumundaki riskleri tespit eden testler.

1. Trimester Tarama Testi/ikili Test: Gebeliğin 11-14’üncü haftaları arasında yapılan bebeğinizin sağlık durumu hakkında bilgi veren prenatal bir testtir. Yaş, kan testleri ve ultrason bulguları bir araya getirilerek fetüste “Down Sendromu” (zeka geriliği) veya “Edward Sendromu” (ciddi zeka geriliği) olasılıkları hesaplanır. Anneden kan alınarak yapılan testte risk seviyesi düşük ise yüzde 85 sağlıklı bir gebeliği işaret eder. Risk seviyesi yüksekse tanı testleri olan koriyonik villüs örneklemesi veya amniyosentez düşünülebilir. Düşük risk, bebekte bu sendromların olmadığını garantilemediği gibi yüksek risk de bebekte sendrom olduğunu göstermez. Amniyosentez gibi girişimsel tanı testlerinin uygulanmasını gerektirir.

Riskler Tespit Edilir.

2. Trimester Tarama Testi Üçlü Test / Dörtlü Test: Gebeliğin 16-20’nci haftaları arasında yine anneden kan alınarak yapılan bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren önemli bir testtir. Ancak ikili testin daha yüksek oranda güvenilir olması ve daha erken haftada uygulanması nedeniyle günümüzde kullanılma oranı azalmıştır. Test sonucunda risk seviyesi düşük ise 2. TMTT yüzde 75 doğrulukla sağlıklı bir gebeliği işaret eder. Risk seviyesi yüksek ise tanı testi olan amniyosentez uygulamasını düşünülebilir. 2. TMTT sonucu, bebeğin “Down Sendromu”, “Edwards Sendromu” ve Nöral Tüp Defekti için taşıdığı riski belirler. Genel olarak risk 1/250-1/300 ve üzerinde ise test pozitif olarak kabul edilir ve girişimsel tanı testi olan amniyosentez uygulaması düşünülebilir. Unutmamalıdır ki, 2. TMTT de bebeğin gelişimsel veya kromozomal bozukluktan taşıma riskini belirler. Düşük risk, bebekte bu sendromların olmadığını garantileyemeyeceği gibi yüksek risk de bebekte sendrom olduğunu göstermez. Girişimsel tanı testleri Down veya Edwards Sendromu’nun saptanmasının tek kesin yöntemidir.