Bahceci Tup Bebek
 • INTERNATIONAL PATIENTS

Miyom Nedir, Nasıl Tedavi Edilir & Ameliyatı

Miyom Nedir, Nasıl Tedavi Edilir & Ameliyatı
    

Miyom Nedir?

Her dört kadından birinde hayatının bir döneminde ortaya çıkan miyomlar, kadınlarda en sık görülen sorunlardan birini oluşturmaktadır. Bunlar, rahim dokusundan kaynaklanan ve rahim şeklinin dışına taşan iyi huylu kitlelerdir.

Miyomu Büyüten Etken Nedir?

Miyomların ortaya çıkmasında genetik yatkınlığın önem taşıdığı bilinmektedir. Hastaların çoğunda birden fazla miyomun olduğu görülür. Östrojen, miyomların büyümesine neden olduğu için özellikle üreme çağında, hamilelik döneminde büyüdükleri gözlenmektedir.

Miyomlar, rahimdeki yerleşimlerine göre farklılaşır ve rahim içi astar dokuya doğru büyüyebildikleri gibi rahim içi kas dokusunda da yer alabilir.

Ayrıca, rahim dışına doğru büyüyen miyomlar ve saplı miyomlar da kadınlarda görülebilir. Bunun dışında yumurtalık bölgesinde gelişen miyomlar da olabilmektedir.

Sebebi ve nasıl oluştuğu tam olarak hala bilinmeyen miyomlar, gebelik kayıpları ve üreme bozukluğuna neden olmaktadır. Yaş, etnik köken, doğum yapmamış olmak, obezite gibi faktörler miyom gelişme riskini artırmakta, fazla doğum yapmış olmak miyom riskini azaltmaktadır.

Rahmin patolojik incelemelerinde kadınların %77’sinde bir ya da daha fazla sayıda miyomun olduğu ve bunların üreme çağındaki kadınların %60’ında bazı problemlere yol açtığı görülmüştür.

Miyomların Sıklığı Nedir?

Miyomlar çok sık rastlanan ve en çok rahimde oluşan iyi huylu tümörlerdir. Her 10 kadında yaklaşık olarak 10 adet iri olmayan zararsız miyoma rastlanmaktadır. En çok 35-40 yaş aralığında görüşmektedir.

Miyom Belirtileri

Miyomların büyük çoğunluğu belirti vermeyip herhangi bir şikayet yaratmayabilir. Bununla birlikte miyomlarla ilgili en sık rastlanan şikayet ise düzensiz kanamalar olmaktadır.

Ayrıca, hamilelikte olduğu gibi alt karın bölgesinde ağrı ve bası hissi ortaya çıkabilmektedir. Bu durum idrar kapasitesini azaltarak sık tuvalete çıkma ihtiyacı yaratabilmektedir.

Yine miyomu olan kadınlarda düzensiz kanamalara bağlı olarak demir eksikliği anemisi de gelişebilmektedir. Dolayısıyla da halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı gibi sorunların da yine miyomlara bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

Miyomlar Gebe Kalmaya Engel Olur mu?

Kadınlarda çok sık görülmesi nedeniyle son derece önemli bir sorun olan miyomlar gebe kalma üzerinde de negatif yönde etkili olabilmektedir. Miyomların çeşitleri de gebeliğe engel olma durumunu etkilemektedir.

Miyom Çeşitleri Nelerdir?

 • Submüköz Miyom
 • İntramural Miyom
 • Subseröz Miyom
 • İnterligamentöz Miyom
 • Paraziter Miyom

Bunlar arasında en çok görülen miyom türleri; intramural, submüköz ve subseröz miyomlardır. Rahim içinde veya rahim iç duvarının yakınında yerleşen ve endometrium denen submükoz miyomların, gebeliği zorlaştırdığı ve gebelik şansını artırmak için bu miyomların çıkarılması gerektiği birçok çalışma ile kanıtlanmıştır.

İntramural dediğimiz rahim duvarının içerisinde bulunan miyomların, gebeliği engelleyip engellemediği tartışmalı olmakla beraber eğer bu miyomlar 4 cm. ve üzerinde ise çıkarılmaları önerilmektedir.

Bu büyük miyomların rahmin kasılmasına neden olduğu, rahimin kanlanmasını bozarak bebeğin gelişimini olumsuz etkilediği ve ileri gebelik safhalarında erken doğuma neden olduğu düşünülmektedir.

Aynı şekilde tüplere yakın yerleşimli miyomların büyüklüğü ne olursa olsun tüplerden geçişi olumsuz etkilediği bilinmektedir. Rahmin dışına yerleşmiş subseröz miyomların ise gebeliğe olumsuz etkisi olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır.

Hangi Miyomlar Alınmalıdır, Her Miyom Ameliyat Edilir mi?

Hangi miyomların alınması gerektiği kadının şikayetlerine ve neden olduğu sonuçlara göre belirlenir. Eğer miyomun çapı 5 santim veya daha büyükse veya miyom büyümeye devam ediyorsa ve aynı zamanda şikayetler hayat kalitesini bozuyor ve semptom yaratıyorsa tedavi gerektirir.

Miyom tedavisi cerrahidir. Medikal tedavi için kullanılan birtakım ilaçlar vardır ancak bunlar sadece operasyon öncesi çok büyük miyomları küçültmek ve operasyona yardım sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Miyomlara yaklaşım cerrahi olmalıdır ama bu her miyomun ameliyat edilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Semptom veren, problem çıkartan miyomlar ameliyat edilmelidir.

Örneğin kanama yapan, rahmin çok aşırı büyümesine bağlı olarak mesaneye ve rektuma baskı yaparak bu bölgelerde idrar problemleri ortaya çıkaran, kabızlık veya kalın bağırsakla ilgili problem çıkaran miyomlar ve saplı miyomlar kendi etraflarında dönerek ağrı yapabilirler.

Bazen tamamen dönerler, bu takdirde acil olarak ameliyat edilmesi gerekir, bazı durumlarda miyomlar rahim ağzından rahim dışına doğru sarkarlar, bu miyomların ameliyatla çıkartılması gerekmektedir.

Karın içerisinde çok büyük bir kitle oluşturan miyomlar ameliyat edilmelidir. Rahim içinde direkt büyüyen ve kanama yapan miyomlar ameliyat edilmektedir.

Kanama, ağrı, büyüklük gibi birtakım özellikler taşımayan miyomların ameliyat edilmesine gerek yoktur. Miyom ameliyatları kapalı ve açık olarak yapılabilir.

Ameliyat sonrası hasta gebelik planlamasını ancak 4-6 ay sonra yapabilir. Bu tüp bebek tedavisi gören hastalar için önemli bir süredir. O nedenle her hasta kendi durumuyla değerlendirilir, hasta için avantaj ve dezavantajları, daha önce yaptığı denemeler mevcutsa daha farklı yaklaşım izlenmelidir.

Miyomların ameliyatıyla ilgili kesin kurallar söz konusu değildir. Hastaya göre yaklaşım göstermek hasta için en doğrusudur.

Miyomlar Ne Zaman Ameliyat Edilmeli?

Kadın açısından miyomlar sıkıntılı bir durum yaratmaya başladığında büyüme devam ediyorsa, ciddi bir baskı oluşturuyor ve şiddetli kanamalar yaşanıyorsa, gebeliğe engel oluyorsa düşüklere sebep olabilecek durumlar söz konusu ise miyomlar tedavi gerektirir. Ameliyat açık cerrahi ya da laparoskopi veya histeroskopi yoluyla yapılır. Rahim içi astar dokuya doğru büyüyen miyomlar histeroskopi tekniği ile vajinadan girilerek alınır.

Miyom Ameliyatlarında Hangi Yöntemler Kullanılır?

Bugün birçok büyük merkezde miyom ameliyatları ağırlıklı olarak laparoskopik yolla yapılmaktadır. Miyomlar bu yöntemde karın hiç açılmadan göbek çukurundan girilerek (laparoskopi) ameliyat edilir.

Ve eskiden sorun oluşturan büyük ya da çok sayıda miyomlar dahi deneyim ve teknik altyapı olanaklarının gelişmesiyle birlikte kapalı yöntemle ameliyat edilebilmektedir.

Eğer hasta menopozda veya menopoza yakın bir dönemdeyse rahmin tümünün alınması söz konusu iken henüz doğurganlığını tamamlamamış veya rahmini kaybetmek istemeyen hastada sadece miyom veya miyomların alınması mümkündür.

Miyom Ameliyatı

Miyom ameliyatları iki şekilde yapılabilir. Laporoskopik olarak kapalı ameliyatlar ya da açık ameliyatlar. Kapalı ameliyatların açık ameliyatlara belirgin bir üstünlüğü vardır.

En önemli özelliği, kan kaybı minimal düzeydedir. Hastanın hastanede kalma süresi çok kısadır. Ameliyattan sonraki ağrı problemleri minimalize edilmiştir.

Bu nedenden dolayı, hasta açısından büyük bir konfordur hasta ameliyattan en geç 24 saat sonra çıkar ve yaklaşık birkaç gün içinde de günlük yaşamına döner.

Bu da ne getirir bize iş gücü kaybı minimaldir çalışmıyorsa da ailesinin yanında durur çocuklarına bakar ve böylece yaşamını daha konforlu olarak devam ettirir.

Günümüzdeki yaklaşım, laporoskopik olarak miyomların çıkarılmasıdır. Ama çıkarılamayacak kadar büyük miyomlar veya da çok çok sayıda 10-15-20 tane miyom varsa bu takdirde de laporoskopik ameliyata devam etmek sadece ameliyat süresini uzatır bu tip hastalarda açık ameliyat yapmak hastanın ameliyat süresinin kısaltılması ve konforu için daha uygundur.

Miyomların Ameliyatsız Tedavisi Mümkün müdür?

Miyom tanılarında ameliyatsız tedavi mümkündür. Magnet rezonans (MR) rehberliğinde ses dalgalarının fokuslanması (high-intensity focused ultrasound guided by magnetic resonance (MR-HIFU) işlemi binlerce hastada başarı ile uygulanmıştır.

Narkoz ve ameliyat gerektirmeyen bu yöntem her dört miyom hastasından ancak biri için uygun olabiliyor. Başarılı sonuçlara ulaşabilmek için vakaların mutlaka doğru seçilmiş olması gerekir.

Akustik tedavi bir MR cihazı içinde ses dalgalarının miyomun 70 ila 80 dereceye ısıtılması yoluyla küçülmesini sağlar. Vakaların da yaklaşık %30’u bu yöntemle tedaviye uygundur. Ayrıca derin damarlar üzerinde operasyon ile miyom damarının tıkanması (embolizasyon tekniği) bazı vakalarda düşünülebilir.

Miyomlar Kansere Döner mi?

Genel düşünce miyomların kansere dönüşmediğidir. Yalnız yaklaşık olarak bin hastadan birinin kanser olabileceği üzerinde durulmaktadır.

Özellikle hızlı büyüyen miyomlardan ve menopoz sonrası büyümesine devam eden miyomlardan şüphelenilmesi ve buna tedbir alınarak bu tip hastaların opere edilmesi gerekmektedir.

Miyomlar İnfertiliteye Yol Açar mı?

Miyomlar kısırlığa yol açabilir. Yapılan bazı çalışmalar, miyomların aslında belli bir büyüklük dışında olanların hiçbir şekilde infertiliteye neden olmadığını gösterdiği gibi, bazı yayınlarda miyomların mutlaka çıkarılması gerektiği ve bunların infertilite nedeni olabileceği söylemiştir.

Bu durum tam anlamıyla açıklığa kavuşmamıştır. Miyomların pozisyonu rahim içinde, endometriuma yakınsa, bebeğin yerleştiği yerdeyse, özellikle de belli bir büyüklük üstündeyse embriyonun tutunmasını engellediği veya erken düşüklere yol açtığı zaten bilinen bir gerçektir.

Bu tip miyomların mutlaka tedavi öncesi çıkarılması gerekir bu durum gebelik oranlarında ciddi anlamda artışa neden olacaktır. Rahim dışında yerleşen bir miyom, boyut olarak küçük miyomun gebeliği engellemeyeceği aşikardır.

Miyomlar, Tüp Bebek Tedavisinde Başarıyı Etkiler mi?

Miyomlar tüp bebek tedavisinde başarıyı gerçekten etkileyen faktörlerdir. Fakat burada en önemli bir nokta, miyomun yeridir. Yani rahim dokusu içerisinde miyom gerçekten bizim embriyoyu transfer ettiğimiz boşluk içerisine mi dolmakta yoksa rahmin orta tabakasından daha doğrusu kas yoğunluğunun olduğu tabakadan mı gelişmekte, yoksa rahmin dışarısında bizim embriyo transferi yapacağımız bölgeyle hiçbir ilgisi olmayan bir yerde mi gelişmektedir, bu sorular önem arz etmektedir.

Özellikle rahmin dışında yerleşen miyomların tüp bebek başarısı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Fakat rahmin orta kısmında, kas dokusunun yoğun olduğu kısımda özellikle 4 santimetrenin üzerindeki miyomlarla birlikte rahmin içerisindeki boşlukta yerleşmiş miyomlar tüp bebek başarısını kesinlikle azaltmaktadır.

Boşluk içerisindeki miyomların histeroskopik yöntemle rahmin orta kısmındaki miyomların da laparoskopik yöntemle alınması tüp bebek başarısını artırır.

Hamilelikte Miyom Tedavisi

Rahim çevresi veya rahimde miyomu bulunan, hamilelik öncesinde tedavi görmemiş kadınlar için hamileliğin ilk üç ayı tehlikelidir. Üç aylık riskli dönemi atlatan anne adaylarının gebe takibi sürecinden sonra doktoru uygun görürse doğum esnasında miyomları da temizlenmektedir.

Bunun yanı sıra miyomu olan anne adaylarında diğer kadınlara göre erken doğum, düşük riski, bebeğin gelişim geriliği anormallikleri daha sık izlenmektedir. Dikkatli bir gebelik takibi ile başarılı bir doğum gerçekleştirebilir.

Menopozda Miyom Küçülür mü?

Menopoz evresinde vücut östrojen hormonu salgılamamaktadır. Bu nedenle menopozda miyomlar küçülür.

75 Yorum
 • ***** Yanıtla

  Eşimde 4,5 santim miyon çıktı fakat kısa zanan iÇin’de ilaç kullanarak bu 3 santim olmuştu fakat tekrar rahatsızlığından dolayı kadın doğuma gittiğimizde bu sefer 5 santim olduğunu belirtiler

  8 Şubat 2020 / 02:44
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyomlar ölçüm yapılan pozisyona göre değişebilen değerlerde olan rahimsel sorunlardır. İlaç ile küçülmesi veya yok olması mümkün değildir. Yerleşim yeri gebelik için sorun değilse size zararı olmayacaktır.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   13 Şubat 2020 / 12:37
 • ***** Yanıtla

  Merhaba ben 23 yasindayim ve bekarim rahim ustu sag tarafimda sisiklik olustu iki ay adet oldum ve suan adetim uc gun gecikti bu sisiklik ne olabilir acaba ogrenebilirmiyim

  13 Mart 2019 / 18:48
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Sizi muayene etmeden kesin bir şey söyleyemeyiz. En kısa zamanda bir kadın doğum uzmanına başvurmanızı tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   15 Mart 2019 / 09:23
 • ***** Yanıtla

  Meraba bende adet sırasında et parçası gördüm bu ne anlama geliyor acaba yaşım 18

  12 Kasım 2018 / 00:59
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Adette biriken kan bazen et parçası görünümlü olarak adet sırasında gelebilir. Adetinizin başladığı ilk 5 sene içerisinde bu tür kan birikmeleriyle karşılaşılması normaldir. Eğer devam ederse bir doktora görünebilirsiniz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   12 Kasım 2018 / 13:50
 • ***** Yanıtla

  Mrh.ben menopoza gireli 2.5 yıl oldu.doktor miyomum oldugunu söyledi.ama kendi kendine küçülür büyümez dedi menopozdan dolayı.Fakat çok ağrım var Acı var ve yanma var.bunu ilaçlarla eritebilirler neden bana devlet hastanesi doktorları ilaç vermiyor önemsemiyorlar…illaki prf.dr.a gitmem mi gerekiyir…iyi bir sonuç ve tedavim icin..

  7 Kasım 2018 / 16:58
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyomların yan etkileri ortaya çıktığı zaman mutlaka bir doktora görünülmeli ve gerekli tedaviye başlanmalıdır. Dilerseniz 444 39 49’dan bizi arayabilir ya da https://bahceci.com/iletisim/ linki tıklayarak iletişim formunu doldurabilirsiniz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   8 Kasım 2018 / 13:34
 • ***** Yanıtla

  Merhaba.yaklasik iki aydir adet donemlerimde karin alt kosminda sag tarafta dokununca ele gelen ve agriyan bir sislik gibi birsey var.ne olabilir acaba?tesekkurler.

  24 Eylül 2018 / 16:45
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Muayene etmeden size bu konuyla ilgili yorumda bulunamamaktayız. En kısa zamanda bir doktora görünmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   28 Eylül 2018 / 12:31
 • ***** Yanıtla

  Merhaba 51 yasindayim adet oldugum zaman 2 gun cok az leke ve 3ve 4uncu gunu cok fazla son 3 gunde cokaz oluyorum bu 2gun fazla kanama olmasi nedendir tehlikelimidir saygilar

  16 Eylül 2018 / 16:49
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Normalde adetin ilk 2 günü yoğun kanama görülmektedir fakat adet düzeni ve miktarı yaşa göre değişiklik gösterebilmektedir. Bir jinekoloğa görünmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   18 Eylül 2018 / 12:09
 • ***** Yanıtla

  meraba benimde ufak ufak miyomlarim cikti ve her ay adet oluyorum ama sadece birgün oluyorum sonraki gunde sadece biraz leke hormon testi yaptim CA 125 degerim 133 cikti sizce gebelige engel olurmu

  5 Ağustos 2018 / 22:26
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   CA değeriniz yüksek çıkmış. Fakat CA değerleri endometriozis hastalığı olduğu zamanlarda da yüksek çıkmaktadır. Bu yüzden merkezimize gelip muayene olmanızı tavsiye ederiz. Size en doğru bilgiyi o zaman verebiliriz. Dilerseniz https://bahceci.com/iletisim/ linkini tıklayarak iletişim formumuzu doldurabilir ya da telefon numaranızı bırakabilirsiniz. İlgili birimimiz konu ile ilgili en kısa sürede dönüş yapacaktır.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   10 Ağustos 2018 / 19:20
 • ***** Yanıtla

  Merhaba ben 44 yasında bir bayanım bir aydır çok aşırı fazla derecede kanamaların oluyor tüplerin üzerinde uç tane 2,5 santim iyi huylu kitlelerin var ama nefes darlığı,halsizlik,Dermansızlık,ve yürümemede engel oluyor bacakşarıma ağrı vuruyor ilk gittiğim doktorun iki milim dedi 1 yıl sonra beni rahatsız etmeye başlayınca doktora yine gittim ve bu sefer bana 2,5 santim dedi sizce ameliyat gerekli mi?

  4 Ağustos 2018 / 23:04
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   İyi huylu kistlerde kanama semptomu gibi etkilere sebep olabilir ve tedavisinin yapılması gerekmektedir. Size konuyla ilgili detaylı bilgi vermek isteriz. Dilerseniz https://bahceci.com/iletisim/ linkini tıklayarak iletişim formumuzu doldurabilir ya da telefon numaranızı bırakabilirsiniz. İlgili birimimiz konu ile ilgili en kısa sürede dönüş yapacaktır.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   10 Ağustos 2018 / 19:37
 • ***** Yanıtla

  Merhaba rahmin dışına doğru büyüyen 8.45 cm saplı miyomum var.. ve yumurtalıklarımda en büyüğü 1.5 cm miyomlar kistler mevcut. 27 yaşındayım bekarım doktorum kapalı ameliyatla sadece saplı miyomun çıkarılcağını diğerlerini ellemeyeceğini söyledi. Benim korkum op sırasında fazla kanamadan rahim alınırmı? Bacak damarlarına yakınlığından dolayı his kaybetme riskim olabilir mi? Cevabınızı bekliyorum iyi çalışmalar

  30 Nisan 2018 / 21:33
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyom ameliyatları uzun yıllardır laparoskopik olarak yapılmaktadır. Açık operasyonlara göre daha risksiz olup uzman bir cerrah yardımı ile kanama kontrolü sağlanabilmektedir. Merkezimizde de laparoskopi ameliyatları uzman doktorlarımız tarafından yapılmaktadır. Dilerseniz iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. İlgili birimimiz sizi en kısa zamanda arayacaktır.
   İlginiz için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   18 Mayıs 2018 / 19:33
 • ***** Yanıtla

  25 yasindayim 8 cm miyomum var.miyom alinirken rahim alinabilir mi.boyle bir risk var mi?

  7 Mart 2018 / 22:51
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Merkezimizde miyom ameliyatları doktorlarımız tarafından başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Konu ile ilgili size yardımcı olmak ve detaylı bilgi vermek isteriz.
   Dilerseniz iletişim bilgilerinizi bize iletebilirsiniz. İlgili birimimiz en kısa zamanda bilgi vermek için sizi arayacaktır.
   İlginiz için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   30 Mart 2018 / 18:36
 • ***** Yanıtla

  19 yaşındayım bekarım myomum var rahmimin içine yerleşmiş durumda ve 12 cm rahmim alınır mı korkuyorum ameliyat dediler ama açık ameliyat ve rahim alınır mı alınmazmı kesin bilgi vermiyorlar çok kötü durumdayım yardımcı olursanız sevinirim

  7 Mart 2018 / 01:30
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyom ameliyatları merkezimiz tarafından kapalı cerrahi ile de yapılabilmektedir. Konu ile ilgili size yardımcı olmak ve detaylı bilgi vermek isteriz.
   Dilerseniz iletişim bilgilerinizi bize iletebilirsiniz. İlgili birimimiz en kısa zamanda bilgi vermek için sizi arayacaktır.
   İlginiz için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   30 Mart 2018 / 18:06
  • ***** Yanıtla

   Şuan da nasilsiniz?

   4 Eylül 2018 / 22:51
 • ***** Yanıtla

  Barhaba ben 35 yasandayim rahim agizinda 3 satim miyim var doktor 3 aydaha bekleyelim nekadar buyuyecek dedi ne yapmam gerekiyor bekleyeyimmi

  10 Ocak 2018 / 16:50
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Konu ile ilgili size yardımcı olmak ve detaylı bilgi vermek isteriz.
   Dilerseniz iletişim bilgilerinizi bize iletebilirsiniz. İlgili birimimiz en kısa zamanda bilgi vermek için sizi arayacaktır.
   İlginiz için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   19 Ocak 2018 / 11:09
 • ***** Yanıtla

  Merhaba iyi çalişmalar ben irandan size ulaşiyorum benim ablam 40 yaşinda ve bekar.. rehiminde miyomu var ve biraz buyuk adetlerinde kanamasi çok oluyor ama ağrisi falan olmuyor doktorlar burda rehimini çikartmak zorundayiz dediler ama aslaaa istemiyoruz rehiminin çikartmasini nolur size yalvariyorum ağer başka bi yolu varsa soyleyin turkiyeye gelme durumumuzda var gele biliriz teşekkurler

  9 Ocak 2018 / 11:07
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Konu ile ilgili size yardımcı olmak ve detaylı bilgi vermek isteriz.
   Dilerseniz iletişim bilgilerinizi bize iletebilirsiniz. İlgili birimimiz en kısa zamanda bilgi vermek için sizi arayacaktır.
   İlginiz için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   19 Ocak 2018 / 11:12
 • ***** Yanıtla

  hocam meraba eyer mümkünse vereceyim bu numaadan iletişime geçe’bilir,misiniz çok önemli bir durum var eşim ile ilgili 0530 862 01 06 teşekür ederim

  7 Kasım 2017 / 22:24
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Telefon numaranız ilgili birime iletilmiştir. En kısa zamanda size dönüş yapılacaktır.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   5 Aralık 2017 / 09:44
 • ***** Yanıtla

  Merhaba benim annemde 6 buçuk santim miyom teşhisi koydular ve alttan parça alacaklarını söylediler patolojiye göndermek üzere sizce annem parça aldırmali mi ???

  14 Temmuz 2017 / 11:52
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Sizin doktorunuz olmadığımız ve annenizin durumunu takip etmediğimiz için bir öneride bulunmamız doğru olmayacaktır. Bu konuda en doğru yorumda takibi yapan doktoru bulunacaktır.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   17 Temmuz 2017 / 12:59
 • ***** Yanıtla

  Merhaba benim adet düzensizliğim var 1 ayda 2 kez oldum bundan önceki ayda da aynısı oldu çok şiddetli bir şekilde karnım ağrıyor ve sık idrara çıkma var çok korkuyorum acaba miyom olma riski var mıdır Doktora gitmelimiyim ki ?

  23 Haziran 2017 / 02:37
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyom olmasa bile bir doktora görünmenizde fayda var. Çünkü şiddetli ağrı ve sık idrara çıkma, adet düzenliği gibi sorunlarınızın altında yatan sebebi ancak doktorunuz jinekolojik bir muayene sonrası size söyleyebilir.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   17 Temmuz 2017 / 14:38
 • ***** Yanıtla

  Merhaba annemde miyom çıktı doktor ameliyat dedi ama annem korkuyor çok zor bi ameliyat degil dimi ve nasıl ameliyat olucak uyutucaklar ameliyat ederken

  24 Mayıs 2017 / 00:28
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Anneniz ameliyat anında anestezi almış olacak. Çok zor bir işlem değildir, korkmanıza gerek yok.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   17 Temmuz 2017 / 15:26
 • ***** Yanıtla

  5cmlik rahim içinde duvara baskı yapmış miyomum var 2haftalık düşük yaptım ameliyat olacağım sadece tek bir bilgi almak istiyorum laparoskopi mi miyomektomi mi daha iyi olur

  28 Nisan 2017 / 02:22
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Durumunuzu bilmediğimiz için hangi yöntem sizde daha başarılı bir sonuç verir yorum yapmamız doğru olmayacaktır.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   16 Mayıs 2017 / 15:20
 • ***** Yanıtla

  Halamda miyop var tedavisi Nasıl geçer 46 Yaşında

  26 Nisan 2017 / 13:30
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyomların tedavi yöntemleri büyüklükleri ve bulundukları yerlere göre değişmektedir. Jinekolojik muayene sonrası yorum yapmamız daha doğru olacaktır.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   16 Mayıs 2017 / 15:22
 • ***** Yanıtla

  6 yıldır dayanılmaz adet ağrılarım var 1 yıl oldu ögreneli miyom varmiş intramural ve patatez cuvali gibi doktor .ağrılar icin ictiim butun ağrı kesiciler istifra ettiriyor bunye kabul etmiyor neden acaba yasim 40 butüm kemiklerime ağri vuruyor sanki belime kablo bağlanmis ağrı veriyorlar parmak uclarımdAn cikiyor
  adete yakın karnım 5 aylık gebelik seklini aliyor .10 dakikada ciş ihtiyaci hisediyorum .sol nacağımı son iki aydır adet olumca sürüyerrk yürüyorum .ve hatta artık ginüme 3 güm kala yatırıyor nittikten 2 gın sonra toparlanıyorum .

  11 Mart 2017 / 02:10
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Ağrılarınız için bir doktora görünmenizde fayda var. Gerekirse kistleriniz alınabilir. Bu konuda sizi muayene etmeden bir öneride bulunmamız çok doğru olamayacaktır.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   16 Mart 2017 / 10:53
 • ***** Yanıtla

  3 ay önce parça alındı temiz çıktı bir ay sonra kanamam geldi ve 20 gün sürdü doktor ilaç vermişti kanamam varken aldım çok yoğunlaştı yan etkileri görünce bıraktım doktora çıktım ameliyat diyo temiz çıktı niçin ameliyat olcamm saçma geldi ban

  14 Şubat 2017 / 04:59
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Bu konuda size en doğru bilgiyi takiplerinizi yapan doktorunuz verecektir. Biz sonuçlarınızı göremediğimiz için yorum yapmamız çok doğru olmaz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   14 Şubat 2017 / 11:53
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Merhaba ben 34 yaşındayım 3 tane çocuğum var 3. çocuğumu sezaryanla dogurdum şimdi 6 yaşında ve 1 senedir çocuk istiyoruz ama olmuyor kullandığım doğum kontrol hapları dolayısıyla 1.35mm çaplarında bir miyomum var doktora gittim ve hamileliğime engel olduğunu söyledi ve adetinin 2. gününde bana bir iğne vuracağını söyledi sizce ne yapmalıyım

  2 Şubat 2017 / 22:50
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Merhaba benim de miyomlarım var fakat benim sorunum daha çok poliple ilgili dört defa belirli arallıklarla alındı En son geçen üç gün önce alındı yine tekrarlıyacak diye çok korkuyorum Her sene narkoz alıyorum bunun tekrarlamaması için başka bir tedavi yöntemi yokmu beni bilgilendirirseniz sevinirim

  21 Ocak 2017 / 21:28
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Sizi muayene etmeden bir öneride bulunmamız doğru olmayacaktır. Dilerseniz randevu alarak görüşmeye gelebilirsiniz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   24 Ocak 2017 / 14:28
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Arkadasımın eşinde miyom var ve hamileligi engelliyormus emelyat dışında tedavisi hakinda bilgi verebilirmisiniz

  13 Ocak 2017 / 11:20
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyomların bazıları ilaçlarla giderilebilir ancak bunu muayene sonrası belirleyebiliriz. Bu yüzden randevu alarak muayeneye gelmesini tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   4 Ocak 2017 / 11:02
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Merhaba bende halsizlik var küçük karnım da ağrılar var ve yanma hissediyorum Kanamam fazla sık sık oluyor adetim düzensiz çok ça lavoboya gidiyorum 45 yaşındayım bu ağrılar beni çok zorluyor napacam

  13 Aralık 2016 / 14:11
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Sık ve düzensiz adet menopoz belirtisi olabilir ancak bunu söylemeden önce sizi muayene etmek gerekir. Ancak idrarda yanma, kanlı idrar gibi sonuçlar idrar yolu enfeksiyonu yüzünden olabilir. 444 39 49 numaralı telefondan randevu alarak jinekolojik muayene için kliniğimize gelmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   14 Aralık 2016 / 15:44
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Merhaba Bir arkadaşım hamile ve rahiminden dışarı doğru büyüyen bir miyomu var . 4. çocuğu ve ilk 3 çoçuğunu sezeryanla dünyaya getirdi 4. çocuğu için hayati risk nedir? Be yapmalı?

  7 Aralık 2016 / 18:24
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Gebelik durumu olduğu için muayene etmeden bir öneride bulunmamız doğru olmayacaktır. Dilerseniz 444 39 49 numaralı telefondan randevu alarak kliniğimize gelebilirsiniz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   14 Aralık 2016 / 12:26
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Ben betul 30 yasindayim 1 sene once sezeryan dogum yaptim dogum esnasinda doktorum 2 tane miyomum oldugunu soyledi simdi adet duzrnsizligim oluyor ne yapmaliyim????

  5 Aralık 2016 / 23:37
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyomlarınız adet düzensizliği yapabilir. Ancak onların alınması gerekiyor mu, nasıl tedavi edilebilir muayene sonrası söyleyebiliriz. Dilerseniz 444 39 49 numaralı telefondan randevu alarak kliniğimize gelebilirsiniz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   14 Aralık 2016 / 16:11
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Merhaba benim yasim 45. Rahim disinda miyom olusmus ve ultrasonla ve ct ile tam olarark görünmedi simdi doktorum beni mr e gönderdi.korkuyorum kötü birseymi olabilir yoksa menopozami girdim.menopoz bu gibi rahatsizliklar yaparmi.iki aydir adetimde olmuyor karnimda cok agrilar var.beni lütfen bilgilendirirmisiniz.simdideden tskler.

  2 Aralık 2016 / 17:48
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Sizi muayene etmeden bir öneride bulunmamız doğru olmayacaktır. Dilerseniz 444 39 49 numaralı telefondan randevu alarak kliniğimize gelebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   5 Aralık 2016 / 14:05
 • ***** Yanıtla

  Merhaba ben 2 yıllık evliyim bebek düşündüğümüz için kadın Doğuma muayene oldum hamile kalmadan önce genel muayene için gittim ama 6 cm bi miyom çıktı bende doktor gebeliğe engel değil dedi ama ben çok korkuyorum düdük riski olabilir bebek gelismeyebilir veya erken doğum olabilir dedi eğer alınırsa da kanamalı bi işlem kanama durdurulamazsa rahim alınır dedi çok arada kaldım nolur yardım edin aldırmalimiyim yoksa aldırmamalıyım

  29 Kasım 2016 / 23:22
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Öncelikle miyomlarınız rahimde nerede, boyutları nedir, gerçekten gebeliğe engel mi diye durum değerlendirilmelidir. Sizi muayene etmeden bir öneride bulunmamız doğru olmayacaktır. Dilerseniz 444 39 49 numaralı telefondan randevu alabilirsiniz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   30 Kasım 2016 / 14:34
 • ***** Yanıtla

  Benimiyomlari vardı 2011 5 aylık bebeğimi miyomlardan kaybettim doktorlar rahimin alinacak dedi başka doktoragittim o beni ameliyat yaptı ama 2014 tekrarladı ben 39 yaşındayım tekrar bebek istiyorum ama doktor rahimin alinacak ben çaresizim neyapacak lazım

  17 Kasım 2016 / 18:29
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Sizi muayene etmeden ve miyomların nerede olduğunu görmeden bir yorum yapmamız doğru olmayacaktır. 444 39 49 numaralı telefondan randevu alarak görüşmeye gelmenizi tavsiye ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   23 Kasım 2016 / 12:23
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Ben de adetimden 12 gün sonra kahverengine benzer akıntı oluyordu Dr gittim üç tane miyom varmış 13mm yaşın 46 bekarim dr yasin itibariyle menopoza yavas yavaş giriyorsun dedi menopoz yaşı55 e kadar uzuyor ben girmek istemiyorum ultrasonu çeken Dr miyomlardan kahverengi akıntı ölür dedi şuan ameliyatlik durum yok dedi bir sene sonra kontrole gelin dedi başka Dr gitmem gereklimi bunun ilacı varmı peki teşekkürler

  7 Kasım 2016 / 12:54
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Sizi muayene etmeden bir ilaç önerisinde bulunmamız doğru olmayacaktır. Dilerseniz 444 39 49 numaralı telefondan randevu alarak muayene için kliniğimize gelebilirsiniz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   7 Kasım 2016 / 15:39
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Merhaba iyi calismalar ablamin Cok kanamasi ‘ve agrisi var miyom alinabilir mi tedavi sureci nedir Teşekkürlerimi sunarim….

  9 Ekim 2016 / 23:10
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyomdan dolayı oluşan bir kanama ise miyom ameliyat ile alınabilir ancak öncesinde ablanızın bir muayene olması gerekir. Bize 444 39 49 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Uzman hekimimizin değerlendirmesi sonucu tedavi yöntemini belirleyebiliriz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   17 Ekim 2016 / 16:19
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Mehb Bnm de sorum olacaktı 26yaşındayım bır aylık evlıyım bnde de iki tane miyom var hamile olamama engel olur mu

  17 Eylül 2016 / 12:46
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Miyomlar rahimde bulunuğu yere göre gebe kalmaya engel olabilir. Ancak sizi muayene etmeden bir şey söylememiz doğru olmayacaktır.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   21 Eylül 2016 / 17:03
 • Bahçeci
  ***** Yanıtla

  Miyom amaliyatı olmam gerekiyor ama korkuyorum

  25 Ağustos 2016 / 09:48
 • ***** Yanıtla

  Bekarim 33 yaşındayım benim ameliyat olmam gerekyr ve dokturlar rahim alma riski varmış ve cok korkyrm

  26 Şubat 2016 / 18:10
 • ***** Yanıtla

  Bende 1991yilindan berı mıom bar doktora gıtdım rahım buvuk dedı bazen agrı oluyor ama doktor geldın gıdıyosun yaşin 44 dedı bır sorun yok dedı normalmidir

  16 Şubat 2016 / 08:59
 • ***** Yanıtla

  Merhaba 33yasindayim rahim sarkmasi ve 5 cm buyuklugunde fibromes var sanirim turkcesi miyom oluyor 1 seneden beri hamile kalmak istiyorum doktorum normal yoldan hamile kalamiycagimi soyledi miyomuda alinmiyacak bilmiyorum ne yapmaliyim

  5 Şubat 2016 / 16:38
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Konu ile ilgili size yardımcı olmak ve detaylı bilgi vermek isteriz. Dilerseniz https://bahceci.com/iletisim/ linkinden iletişim bilgilerinizi bize iletebilirsiniz. İlgili birimimiz en kısa zamanda bilgi vermek için sizi arayacaktır.

   İlginiz için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   8 Şubat 2016 / 11:15
 • ***** Yanıtla

  Annemin rahminde kalınlaşma görüldü,parça alındı 6 ay sonra ultrasonda miyom görüldü ve doktorumuz tarafında ameliyat istendi. Ameliyatın riski ve nasıl bir yöntemle ameliyat yapılacağı konusunda bilgi edinmek istiyorum bu konuda yardımcı olabilir misiniz.? Şimdiden teşekkür ederim.

  4 Şubat 2016 / 19:40
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Annenizi muayene etmeden ve sonuçlarını görmeden bir bilgi vermemiz doğru olmayacaktır. Size bu konuda en doğru bilgiyi takibinizi yapan doktorunuz verebilir.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   5 Şubat 2016 / 10:01
 • ***** Yanıtla

  Annemde. Miyom var nasil tedavi edilir

  24 Mart 2015 / 23:18
  • Bahçeci
   Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Yanıtla

   Merhaba,

   Konu ile ilgili size yardımcı olmak ve detaylı bilgi vermek isteriz. Dilerseniz https://bahceci.com/iletisim/ linkinden iletişim bilgilerinizi bize iletebilirsiniz. İlgili birimimiz en kısa zamanda bilgi vermek için sizi arayacaktır.

   İlginiz için teşekkür ederiz.

   Saygılarımızla,
   Bahçeci Ailesi

   27 Nisan 2015 / 15:10

Yorumunuzu Gönderin


Doktora Sorun - Prof. Dr. Mustafa BahçeciSizi Arayalım
Telefon Numaranız:

ya da 444 39 49 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Telefon Numaranız: