Bahceci Tup Bebek

Hasta Memnuniyeti Politikamız

  • Hastalarımızın her türlü gereksinim, beklenti ve haklarını, verdiğimiz hizmetin her adımında göz önünde bulundururuz.
  • Hasta Memnuniyet Politikamız’da temel ilkemiz; hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerini; sağlık, emniyet ve bilgi gizliliğine uygun bir şekilde; sürekli ve tam zamanında karşılayarak üstün hasta deneyimi ve hasta memnuniyeti sağlamaktır.
  • İş süreç ve faaliyetlerimiz; genel iş ilkelerimizde ve özümüzde yer alan; dürüstlük, ahlaki doğruluk, meslek etiği ve insana saygı değerlerimiz üzerine kurulmuştur.
  • Hasta öneri ve şikayetleri, bu değerler çerçevesinde yönetilmekte olup hasta memnuniyeti odaklı bakış açısı ile adil, tarafsız ve yasal gerekliliklere uygun olarak değerlendirilir.
  • Hastalarımıza tıbbi süreçleri hakkında açık ve net bilgiler sunarız.
  • Tarafımıza ulaşan geri bildirim ve şikayetleri kendimizi geliştirmeye yönelik değer yaratan fırsatlara çeviririz.
  • Tıbbi ve idari sistemlerimizi sürekli geliştirerek hasta memnuniyetini sürekli olarak artırmayı hedefleriz.

Saygılarımızla,
BAHÇECİ SAĞLIK GRUBU A.Ş. Ekim 2016

Telefon Numaranız: