ISO27001 – Bilgi Güvenliği Politikası

Bahçeci Sağlık Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz ve bilgiye istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan tüp bebek hizmeti alanında bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

a) Gizlilik:

Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

b) Bütünlük:

Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

c) Erişilebilirlik:

Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

• Hizmet verdiğimiz kişilere ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
• Bu kişi bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
• Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
• Sorumlu olduğumuz kişilere ve kurumlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,
• Sorumlu olduğumuz kişi, tüzel veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,
• Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
• Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
• Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,
• Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken; neler yapacağımızı, hangi kaynakları elde edeceğimizi, kimlerin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların nasıl değerlendireceğimizi planlayarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
• ISO 27001:2013 Standart şartlarına, kanuni yasal şartlara ve diğer şartlara,hasta ve müşteri şartlarına uyacağımızı;

Taahhüt ederiz.

Sizi Arayalım WhatsApp
WhatsApp
Sizi Arayalım
En yakın zamanda arayalım