Bahceci Tup Bebek

ISO27001 | Bilgi Güvenliği Politikası

Bahçeci Sağlık Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz ve bilgiye istenilen zamanda rahatlıkla ulaşılan tüp bebek hizmeti alanında bilgi güvenliğini en üst seviyede tutmak için;

a) Gizlilik:

Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması,

b) Bütünlük:

Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması,

c) Erişilebilirlik:

Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması.

  • Hizmet verdiğimiz kişilere ait hiçbir bilgiyi 3. şahıslarla paylaşmayacağımızı,
  • Bu kişi bilgilerine yetkisiz olarak ulaşmaya çalışacak kötü niyetli kişilerin ataklarına karşı güncel güvenlik duvarlarını oluşturacağımızı,
  • Bilgi Güvenliğini riske edebilecek faaliyetleri belirli periyotlar da araştıracağımızı, değerlendireceğimizi, ölçeceğimizi ve raporlayacağımızı,
  • Sorumlu olduğumuz kişilere ve kurumlara istenilen bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında ulaştıracağımızı,
  • Sorumlu olduğumuz kişi, tüzel veya özel kuruluşlardan aldığımız yetkilerle toplayacağımız bilgilerin koşulsuz doğru olması için gayret göstereceğimizi,
  • Firmamıza ait bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlayacağımızı,
  • Virüs ve zararlı yazılımların kaynağı olmayacağımız gibi bu tür faaliyetleri engellemek için gerekli tedbirleri alacağımızı,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal olarak belirlenmiş ve belirlenecek tüm kurallara uyacağımızı,
  • Bilgi Güvenliği faaliyetlerimizi yürütürken; neler yapacağımızı, hangi kaynakları elde edeceğimizi, kimlerin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını ve sonuçların nasıl değerlendireceğimizi planlayarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
  • ISO 27001:2013 Standart şartlarına, kanuni yasal şartlara ve diğer şartlara, hasta ve müşteri şartlarına uyacağımızı;

Taahhüt ederiz.

Telefon Numaranız: