Bahceci Tup Bebek

Duo Stım Yöntemi

Duo Stım Yöntemi; Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisini tercih eden çiftlerin sayısında günden güne artış gözlemlenmektedir. Fizyolojik veya çevresel birçok faktöre bağlı…

Duo Stım Yöntemi
    

Duo Stım Yöntemi; Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisini tercih eden çiftlerin sayısında günden güne artış gözlemlenmektedir. Fizyolojik veya çevresel birçok faktöre bağlı olarak oluşan üreme problemlerine karşılık tıp dünyasının sunduğu gelişmeler çiftelere umut ışığı olmaya devam ediyor.

Özellikle yumurta rezervi düşük olan kadınların tedavi protokolüne eklenen Duo Stim (veya Dual Stimülasyon) yöntemi anne olma şansını artırarak çok sayıda çiftin hayaline kavuşmasını sağlıyor!

Duo Stim yöntemi sayesinde aynı ayda 2 kez yumurta toplama işlemi yapılabiliyor. Böylelikle başarı şansını artırarak çiftlerimize daha kısa sürede müjdeli haberler vermiş oluyoruz.

Duo Stim Tedavisi Nedir?

30 yıl önce tanımlanan düşük yumurtalık cevabı ve yumurtalık rezervi azlığı üzerine üreme sağlığı uzmanları teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak çalışmaya ve anne adaylarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Teknolojinin tüm olanakları yumurtalık rezervi az olan kadınlara yönelik ideal yöntemi bulmak için değerlendiriliyor.

Günümüzde zayıf yumurtalık cevabı; anne adaylarına uygun ilaç dozları ile yapılan tüp bebek tedavilerinde 3 veya daha az sayıda yumurta toplanabilmesi olarak kabul edilmektedir. Bu durum tüp bebek tedavisine başlanan tüm kadınlarda ortaya çıkabilir. Ancak aşağıdaki gruplara dahil olan hastalarda risk daha fazladır.

  • 40 yaşını geçmiş olan kadınlar
  • Düşük yumurtalık rezervine sahip olan kadınlar
  • Önceki tüp bebek denemelerinde düşük yumurta cevabı gözlemlenen kadınlar

Günümüzde düşük yumurtalık rezervi teşhisi konulan hastalar için benimsenen farklı protokoller ve farklı ilaç kombinasyonları tüp bebek tedavisi sırasında uygulanmaktadır. Ek olarak ilk başarısız tüp bebek tedavisinden sonra bu hastaların oldukça yüksek oranlarda tedaviyi bıraktıkları gözlemlenmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan ilerlemeler yeni ve geleneksel olmayan yumurtalık uyarımı protokollerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler de zayıf yumurtalık rezervi olan hasta popülasyonlarının yönetilmesinde ilerlemelere yol açmıştır.

Aynı adet döngüsündeki çifte yumurtalık uyarımı (Duo Stim), günümüzde ilaçlarla uyarıma düşük yumurtalık cevabı veren hastaların tedavisinde en umut verici gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir.

Duo Stim Tedavisi Nasıl Uygulanmaktadır?

Klasik yöntemlerde, yumurtalık uyarımına adet döngüsünün erken dönemlerinde başlanmaktadır. Onkolojik tedavi gören hastalarda doğurganlığın korunması amacıyla uygulanan tedaviler veya düşük yumurta rezervi olan kadınlarla yapılan güncel bazı çalışmalar yumurtalık döngüsünün ikinci yarısında başlanan yumurtalık uyarımlarında da yeterli sayıda ve kalitede yumurta elde edilebildiğini ortaya koymuştur.

Duo Stim yönteminde standart bir yumurta toplama işlemini takip eden birkaç gün içinde bir ultrason taraması yapılarak görülebilen yumurtalar mevcut ise ilk fazda yapılan uyarıma benzer bir protokol ile bu yumurtalar büyütülmeye çalışılır.

Bu süreçte bir embriyo transferi işlemi gerçekleştirilemeyeceği için elde edilen tüm yumurtalar için “tamamını-dondur” (freeze-all) stratejisi benimsenmekte ve takip eden dönemde donmuş embriyo transferi planlanmaktadır.

Önceki çalışmalar düşük yumurta cevabı veren kadınlarda 3 defaya kadar tekrarlanan geleneksel yumurtalık uyarımı protokollerinin toplam canlı doğum oranlarını artırabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte bu kadınların 3 tedaviye kadar devamlılık göstermesi bedensel, ruhsal ve ekonomik yönlerden oldukça zordur. Aslında tekrarlanan tedavi döngüleri arasındaki sürelerde, hastaların tedaviyi bırakma oranı çok önemli bir konudur.

Çalışma sonuçları Duo Stim yönteminin zayıf yumurta yanıtı veren kadınlarda, tedavinin bırakılmasını azaltabileceğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda hastaların kısa bir zaman diliminde iyi kalitede bir embriyo ve böylelikle de canlı doğum elde etme şansını arttırmaktadır.

Duo Stim Yöntemi Kimlere Önerilir?

Duo Stim yönteminin uygulanmasında herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte esas uygulama alanını üç grup hasta profili oluşturmaktadır. Bu yöntem özellikle;

1) İleri kadın yaşı (genellikle 40 yaş ve üzeri kabul edilmektedir.)
2) Düşük yumurtalık rezervi belirteçleri (serum AMH veya antral folikül sayımı, AFC) kabul edilen eşik değerlerin altında olan kadınlar
3) Önceden yapılan tüp bebek denemelerinde yumurtalık uyarımına düşük yumurta yanıtı veren kadınlar (sıklıkla kabul edilen 3 ve altında sayıda yumurta toplanabilmesidir)

Yorumunuzu GönderinHenüz yorum yapılmamış
    Doktora Sorun - [blog_doktor]    Telefon Numaranız: