Bahceci Tup Bebek

Gebelik Aşısı Nedir?

Bilindiği gibi tüp bebek tedavisi gören bazı hastalarda 2 ve üzeri deneme yapılmasına rağmen gebelik elde edilememektedir. Tıbbi literatüre bakıldığında başarısızlığın nedenleri olarak genellikle…

Gebelik Aşısı Nedir?
    

Bilindiği gibi tüp bebek tedavisi gören bazı hastalarda 2 ve üzeri deneme yapılmasına rağmen gebelik elde edilememektedir. Tıbbi literatüre bakıldığında başarısızlığın nedenleri olarak genellikle yumurta ve sperm gelişiminde gözlenen problemler, embriyonun rahme tutunmadan önce gelişimini durdurması ve/veya düşük kaliteli embriyo elde edilmesi, kromozomal/genetik bozukluklar, immünolojik problemler, rahim yapısına veya iç zarına ait faktörler gibi sebepler karşımıza çıkıyor. Günümüzde adı geçen bu problemler nedeni ile tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşamış/yaşayan çiftlere farklı tedavi olanakları (yüksek büyütmede sperm seçilmesi (IMSI), endometrial ko-kültür, preimplantasyon genetik tanı vb.) sunulmaktadır. Bununla birlikte özellikle belirli bir grup hastada, iyi embriyo kalitesi sağlanarak uygun şartlarda embriyo transferi yapılmasına (hatta yukarıda belirtilen tedavi seçenekleri de uygulanmasına rağmen) gebelik oluşmadığı durumlarda özellikle rahim ortamının embriyo için iyileştirilmesi amacı ile son günlerde gebelik aşısı adı verilen tekniğin kullanımı gündeme gelmiştir.

Tekniğin bilimsel temelleri aslında belirli bir süredir klinik pratikte bazı kadın doğum ve infertilite uzmanları tarafından rutin uygulamalarda kullanılmakta. Temel hedef rahim iç zarının uyarılarak embriyoyu daha iyi tutmasının sağlanması. Bu amaçla tedavi sırasında hastadan alınan kandan bağışıklık sitemi için önemli görevler üstlenen hücreler ayrıştırılıyor, laboratuvar ortamında özel besi yeri içerisinde büyütülüyor, hücrelerin bu besi yeri içerisine farklı büyüme faktörleri ve hormonlar salgılaması sağlanıyor. Elde edilen bu besi yeri ve hücreler ile embriyo transferi öncesinde rahim yıkanarak embriyo için daha iyi bir mikro çevre elde edilmesi amaçlanıyor. Yaptığımız çalışmalarda gebelik aşısı yöntemi ile tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı yaşamış çiftlerde pozitif sonuçlar alındığı gözlense de yöntemin şimdilik sadece birkaç merkezde denenmiş ve etkili olduğu bildirilmiş bir yöntem olduğunu unutmamak gerek. Önümüzdeki dönemde bu konuda yapılacak iyi planlanmış, kontrollü ve çok merkezli çalışmalar ile tekniğin diğer yöntemlere kıyasla ne derece etkili olduğu daha doğru olarak belirlenebilecektir.

Yorumunuzu GönderinHenüz yorum yapılmamış
    Doktora Sorun - [blog_doktor]    Telefon Numaranız: