Sperm bulma başarısında genel olarak ortalamaya baktığımızda başarı şansı %50 civarındadır. Ancak örnek vermek gerekirse; inmemiş testisi olan erkeklerde, buluğ çağından önce testis indirme operasyonu geçirmiş olanlarda testis boyutları iyi düzeyde ise %65-70 oranlarında sperm bulma şansı vardır. Geçmişte hiç şans tanınmayan, kromozom yapı bozukluğu olan erkeklerde bile bu yeni teknikle sperm elde etme oranımız ortalamalara yükseldi. Klinefelter sendromu olarak adlandırılan ve doğuştan kromozom yapı bozukluğu olan bu erkeklerde yaptığımız önemli bir çalışmada sperm bulma olasılığının yaşla ilgili olduğunu tespit ettik. Geçen yıl daha fazla sayıdaki klinefelterli erkekte yaptığımız diğer bir çalışmada mikro TESE yönteminin genç yaşlarda yapılmasının sperm bulma şansını artırdığının dışında sperm bulma oranlarının ve gebelik oranlarının normal kromozom yapısı olan erkeklerle aynı olduğunu gösterdik. Bu nedenle azoospermik erkeklerin tetkiklerinin tam olarak yapılması ve değerlendirilmeleri gerekir. Ayrıca ameliyatta mikroskop kullanılması bazı azoospermik erkeklerin testis dokusunda sperm bulma şanslarını önemli oranda artırmakta ve tüp bebek yöntemleri ile çocuk sahibi olma şanslarını da devam ettirmektedir.