PRP yöntemi, uzun adı ile trombosit ve büyüme faktörleri yönünden zengin plazmanın (Platelet-Rich Plasma) tedavi edilecek organ veya dokuya uygulanması yöntemidir. Bu yöntem, 30 yıldan uzun bir süredir özellikle ortopedi ve plastik cerrahi alanlarında kas, iskelet ve kemik hasarlarının tedavisinde doku tamirine yardımcı olabilmesi amaçlı olarak kullanılmaktadır.

PRP yöntemini uygulamak için öncelikle hastadan alınan kan belirli işlemlerden geçirilerek kanın trombositten zengin plazma kısmı elde edilir. Elde edilen plazma, uygulanacak dokuya verilerek işlem tamamlanır.

Tüp Bebekte PRP Yöntemi Nedir?

Tüp bebek alanında yapılan çalışmalarda PRP uygulamasının iki farklı tedavide kullanılabileceği bildirilmiştir: Yumurtalık dokusunun gençleştirilmesi ve rahim iç zarının (endometriyum) kalınlaştırılması.

PRP uygulaması; kişinin kendi kanından hazırlanan trombosit yönünden zengin plazmanın yumurtalık veya rahim içine verilmesi ile gerçekleştirilir. PRP rahim içerisine uygulanacaksa hastaya anestezi verilmez ve acısız bir işlemdir. Yumurtalık içerisine uygulanması halinde anestezi altında gerçekleştirilir ve yine hasta herhangi bir acı hissetmez.

PRP Yöntemi ile Hamile Kalanlar Var mı?

PRP ile yumurtalık gençleştirme konusunda insanda gerçekleştirilen ilk çalışma 2016 yılında Avrupa İnsan Üreme Tıbbı ve Embriyolojisi (ESHRE) Derneği Kongresi’nde sunulmuştur. Çalışmada menopoz sürecinde olduğu bildirilen 8 kadında sınırlı da olsa folikül gelişimi ve olgun yumurta eldesi sağlandığı (ortalama 1.5 olgun yumurta hücresi) ve elde edilen embriyoların dondurulduğu bildirilmiştir.

Daha sonrasında içerisinde genellikle uygulamayı ilk kez gerçekleştirilen çalışmacıların olduğu, birkaç çalışmada PRP uygulamasının adı geçen problemlerin çözümünde kullanılabileceğini işaret eden fakat içerik açısından tartışmalı noktalar barındıran çalışmalar yayınlanmıştır. Çalışmalarda her ne kadar gebelik sağlandığı bildirilmiş olsa da PRP yönteminin bu vakalarda istatistiksel olarak bir başarı sağladığı konusunda henüz yeterli veri bulunmamakta. Benzer şekilde PRP’nin rahim zarı problemi olan hastalarda rahim içerisine verildiği uygulamalarda da münferit olarak bazı iyileşmeler gözlense de istatistiksel olarak başarılı olduğu yönünde literatürde tatmin edici bir kanıt mevcut değil.

Çok sayıda başarısız deneme gerçekleştirmiş veya erken menopoz teşhisi konup kısıtlı sayıda yumurta gelişimi gözlenen hastalar, PRP uygulamasına karşı büyük umutlar beslemektedir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere bu konuda yeterli bilimsel verinin mevcut olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu aşamada unutulmaması gereken, menopoz öncesinde bile olunsa klasik tüp bebek tedavilerine hormonal olarak yanıt verebilen her kadının belirli bir gebelik şansının mevcut olduğudur. PRP gibi uygulamaların klinik açıdan güvenli olduğunun ve başarıyı artırdığının tespit edilebilmesi için benzer sorunları olan çok sayıda kadının içinde olduğu, PRP uygulanan ve uygulanmayan kadınların istatistiksel olarak karşılaştırılabildiği yeni tıbbi çalışmalara ihtiyaç vardır.

PRP Uygulamasının Riski Var mı?

Gelinen aşamada PRP yönteminin tüp bebek tedavilerinde başarıyı arttırması amaçlı kullanımının önünde ciddi olarak göz önüne alınması gereken 3 önemli nokta mevcut:

1) Teknik ne kadar güvenli? PRP yönteminin üreme tıbbı alanında henüz kanıtlanmış bir başarısının olmadığı gibi, uygulandığı doku ve organlardaki olası olumsuz etkileri ve güvenli kullanımı konusunda da elimizde yeterli veri bulunmamaktadır. “Yumurtalık gençleştirme” amacıyla uygulanması düşünüldüğünde, PRP solüsyonu yumurtalık içerisine aynı yumurta toplama işleminde (OPU) olduğu gibi vajinadan geçen bir iğne yardımı ile verildiği için girişimsel bir işlem olarak değerlendirilmektedir. Her girişimsel işlem gibi bu işlemin de uygulama sırasında ve sonrasında hasta sağlığı açısından önemli bir sorun yaratıp yaratmaması açısından takip edilmesi gerekmektedir.

2) PRP uygulama sonrası beklenen yumurtalık gençleştirme veya rahim kalınlaştırmayı nasıl sağlıyor? Her ne kadar büyüme hormonları bakımından zengin bir plazma kullanılıyor olsa da PRP’nin içindeki hangi faktör veya faktörlerin beklendiği şekilde yumurtalık gençleştirmede rol oynadığı/oynayabileceği büyük oranda bilinmemektedir.

3) Teknik ne kadar başarılı? Yumurta gençleştirme amaçlı kullanımı söz konusu olduğunda son derece kısıtlı bir çalışma grubunda iyileşebildiği ifade edilen hormonal parametreler ve yumurta gelişimi sonrası elde edilen embriyolar, henüz tekniğin yaygın olarak genel hasta grubuna uygulanabilir olduğunu göstermekten uzaktır. Rahim zarının kalınlaştırılması amaçlı kullanımda ise eldeki veriler henüz bilimsel literatürde tekniğin başarılı olduğunu gösterecek kalitede değildir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı şu an için belirsizdir.

PRP Tüp Bebek Fiyatları

Yasalar gereği web sitemiz üzerinde PRP uygulamasına ait fiyat bilgisini paylaşamıyoruz. PRP destekli tüp bebek tedavi hakkında detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurabilir veya 444 39 49 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.