Bahceci Tup Bebek
Doktorlarımız
Prof. Dr. Berfu Demir

Prof. Dr. Berfu Demir

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı
Doktora Sorun

Eğitim

· 2018 – Prof. Dr. – Üsküdar Üniversitesi
· 2013 – 2014 – IVF Klinik ve Lab. Master – IVI Enstitüsü & Valencia Üniversitesi, İspanya
· 2012 – Doçentlik Unvanı – Ankara Üni. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD.
· 2008 – IVF Uzmanlığı Sertifikası – Hacettepe Üni. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi
· 1996 – 2002 – Ob. Gyn. Asistanı – Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
· 1990 – 1996 – Lisans – İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mesleki Kurslar

· Bioistatistik ilkeleri ve tıp alanında uygulamaları, Bioistatistik Derneği, Nisan-Haziran 1998, Ankara
· Kolposkopi ve LEEP workshop, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Ünitesi, 27.Nisan.1998, Ankara
· Gynecological Oncology, The European School of Oncology, 22-26.Nisan.2000, İzmir
· Obstetrik ve Jinekolojide Doppler Sonografi Kursu, SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, 5-7.Ekim.2001, Ankara
· Reprodüktif Tıpta Kullanılan İstatistik Yöntemler, Çalışmaların Planlanması ve Literatürün Kritik Analizi Kursu, 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7.Eylül.2006, Antalya
· İyi Klinik uygulamalar kursu: Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 21.01.2015
· Jinekolojik Mikro Cerrahi Kursu, Üreme Tıbbı Derneği, 10-12 Aralık 2010, Ankara
· Temel Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Kursu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mayıs-Haziran 2011, Ankara
· Ultrasonografi Kursu, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, 29-31 Ekim 2011, İstanbul
· TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü, 16-18 Ocak 2013, Ankara
· TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü, 23 Ocak 2013, Ankara
· TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü, 24-25 Ocak 2013, Ankara
· Proseslerin Yönetimi Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, Türk Standartları Enstitüsü, Ocak-Şubat 2013, Ankara
· 2. Temel Laparoskopi Kursu, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 21-22 Şubat 2013, Ankara
· Üreme Tıbbı Eğitimi, Aarhus Üniversitesi, Skive Regional Hastanesi, Mart 2014, Danimarka
· Laparoskopi ve Histeroskopi Cerrahi Kursu, Minimal İnvaziv Jinekoloji Derneği, 14-15 Nisan 2017, Ankara

İş Tecrübesi

· 2017 – Tüp Bebek Uzmanı – Bahçeci Ankara Tüp Bebek Merkezi
· 2014-2017 – Komisyon Üyesi – T.C. Sağlık Bakanlığı ÜYTE Bilim Komisyonu
· 2016-2017 – Eğitim Görevlisi – Etlik Zübeyde Hnm. Hast. ÜYTE Merkezi (Tüp Bebek Merkezi) & Doğum Salonu
· 2013-2016 – Klinik Sorumlusu – Etlik Zübeyde Hanım Hast. ÜYTE Merkezi
· 2005-2013 – Baş Asistan – Etlik Zübeyde Hanım Hast. Endoskopik Cerrahi, İnfertilite ve Tüp Bebek Bölümleri
· 2002-2005 – Uzman Doktor – Etlik Zübeyde Hanım Hast. İnfertilite ve Menopoz Bölümleri

* Bu görevlerine ek olarak Ankara Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde Avrupa Birliği Projeleri Hazırlama ve Uygulama Komisyonu Sorumlu Uzmanı olarak görev aldı.

Ödüller

· İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dönem 7. si.
· 3. Uluslararası 6. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Kongresi, 19-23 Mayıs 2004, Antalya. En iyi poster 4. lük ödülü.
· 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Antalya, Türkiye. En iyi poster 2. lik ödülü.
· 71st American Society for Reproductive Medicine Annual Meeting, October 17-21, 2015, Baltimore, SRS Prize paper.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

· Üreme Sağlığı ve İnfertilite (TSRM) Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)
· European Menopause and Andropause Society
· Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
· Ankara Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Mesleki İlgi

Klinik tüp bebek uygulamaları, azalmış over rezervi hastalarında ovaryan stimülasyon stratejileri(azalmış yumurtalık kapasitesine sahip kadınlarda tüp bebek uygulamaları), preimplantasyon genetik tanı, polikistik over sendromu, laparoskopik ve histeroskopik operasyonlar (kapalı ameliyat teknikleri), menopoz.

Yüksek Lisans Tezi

“Klomifen sitrata dirençli polikistik over sendromu olgularında step-down protokolü uygulanarak rekombinant folikül stümülan hormon ve üriner folikül stümülan hormon etkinliğinin karşılaştırılması”
Danışman: Dr. Müberra Koçak.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

· Eylem Ünlübilgin: İlk trimester abortus imminens olgularında serum Ca 125 ve BhCG değerlerinin gebelik sonuçları üzerinde prognostik değeri, serviks uzunluğunun ve uterin arter dopplerinin prediktif önemi. Danışmanlar: Prof. Dr. Necla Çetin Dr. Berfu Demir 2003
· Ayşegül Erdem Kalay: Postmenopozal kadınlarda sitalopramın yaşam kalitesi üzerine etkileri. Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Kandemir Dr. Berfu Demir 2005
· Zehra Sema Deveci: Postmenopozal osteoporozda genetik yatkınlığın değerlendirilmesinde kemik morfogenetik protein 4 gen polimorfizminin incelenmesi. Danışmanlar: Prof. Dr. Ali Haberal Dr. Berfu Demir 2006.
· Canan Dura: PCOS’lu infertil hastalarda klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonunda stair-step protokolünün sonuçlarının klasik protokolle karşılaştırılması. Doç. Dr. Berna Dilbaz Dr. Berfu Demir 2011.
· Yetkin Karasu: Polikistik over sendromu hastalarında ve normonresponder infertil hasta grubunda serum AMH seviyelerinin IVF ve KOH-IUI sikluslarında karşılaştırılması. Doç. Dr. Berna Dilbaz Dr. Berfu Demir 2011.
· Sevil Saltuk: Polikistik over sendromlu adolesanlarda yüksek moleküler ağırlıklı adiponektin ve AMH’nın insülin rezistansını öngörmedeki rolü. Doç. Dr. Berna Dilbaz Doç. Dr. Berfu Demir 2012.
· Yeliz Aykanat: Zayıf, normal kilolu ve kilolu hastalarda transabdominal ultrasonografide antral folikül sayımının transvaginal ultrasonografi ile karşılaştırılması Doç. Dr. Berfu Demir, Doç. Dr. İsmail Dölen 2013
· Zeliha Fırat Cüylan: İlk in vitro fertilizasyon-embriyo transferi tedavi siklusunda ofis histeroskopi ile oluşturulan lokal endometrial travmanın gebelik ve implantasyon oranlarına etkisi. Doç. Dr. Berfu Demir, Doç. Dr. Berna Dilbaz 2013.
· Asude Özgül: İn vitro fertilizasyon programına alınan hastalarda transfer edilen embrio sayısına göre gebelik oranlarının karşılaştırılması Dr. Berfu Demir, Doç. Dr. Berna Dilbaz 2014.
· Semra Sarı Yıldız. Azalmış over rezervinde bazal folikül stimülan hormon değerinin in vitro fertilizasyon sonuçlarına etkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Doç. Dr. Berfu Demir, 2015
· Onur Dalay, Yardımcı üreme teknikler ile tedavi programına alınan normal over rezervi olan hasta grubunda vücut kitle indeksinin in vitro fertilizasyon sonuçlarına etkisi, Doç. Dr. Berfu Demir, 2016
· Mustafa Aydın, Endometrioma nedeniyle laparoskopik cerrahi geçiren hasta grubunda agonist ve antagonist tedavi protokollerinin ıvf prognozuna etkisi Doç. Dr. Berfu Demir, 2016
· Kadriye Özler, Azalmış Over Rezervinde Ivf Tedavisinin Menopozla İlişkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Berfu Demir, 2016

Bilimsel Toplantılar

· Davetli Konuşmacı, Ankara Jinekoloji ve Obstetri Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları, Menopozda vasomotor semptomlar, Nisan 2007, Ankara
· Davetli Konuşmacı, Ankara Jinekoloji ve Obstetri Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları, Osteoporozda antirezorptif tedavi, Mayıs 2008, Ankara
· Davetli Konuşmacı, 5. Ulusal Aile Hekimleri Günleri Kongresi, Hormon tedavisinde güncel durum, Haziran 2009 , Ankara
· Davetli Konuşmacı, Ankara Jinekoloji ve Obstetri Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları, Menopozda güncel tedavi protokolleri, Haziran 2011, Ankara
· Davetli Konuşmacı, 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Kombine oral kontraseptiflerin IVF sikluslarında kullanımı, Nisan 2011 Ankara
· Davetli Konuşmacı, Fertility Forum, SHAPE in-clinic meeting, LH supplementation: Any benefit?, 1-2 December 2011, Ankara
· Davetli konuşmacı, Over Rezerv Testleri Hangisi? Kime? Ne zaman? Nasıl Yorumlanmalı ve Yönetilmeli. Kadın Doğum Uzmanı için İnfertilite Yönetimi: Güncel Yaklaşım, TSRM Kursu, 7.Mayıs.2013, Ankara
· Davetli konuşmacı, Cerrahi proflaksi, 1. Ankara Doğumevi Günleri, 6-8 Haziran 2013, Trabzon.
· Davetli konuşmacı, Doğum eylemi, Gebe eğitim programı, EZH Kadın Hastalıkları Eğitim, Araştırma Hastanesi. Temmuz 2013. Ankara
· Davetli konuşmacı, IVF sonrası progesteron desteği: Zaman, süre, zor ne olmalı? 4. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, 26-29. Eylül.2013, Antalya
· Davetli konuşmacı, Postmenopozal vasomotor, anksite ve depresyon için antidepresan mı HRT mi? VIII. Ulusal Menopoz Osteoporoz Kongresi 05-06 Aralık 2013 İstanbul
· Davetli konuşmacı, Polikistik over sendromunda ovülasyon indüksiyonunda adjuvan ilaç kullanımı – Metformin, steroidler ve diğerleri. Palandöken Kadın Doğum Kongresi, 05-08 Mart 2014
· Davetli konuşmacı, Over Rezerv Testleri. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, Nisan 2014, Ankara
· Davetli konuşmacı, Ofis Histeroskopi ve Anestezisi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Ana Bilim Dalı Laparoskopi Çalıştayı, Ekim 2014, Ankara
· Davetli konuşmacı, Açıklanamayan infertilitede ovulasyon indüksiyonu, TJOD Ankara Şubesi Temel İnfertilite Kursu Toplantısı, Aralık 2014, Ankara
· Davetli konuşmacı, Klinisyen için Time-lapse Monitoring Nedir, Nasıl Çalışır, Bir İşe Yarar mı? 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi 5-8.Mart 2015, Bursa
· Davetli konuşmacı, Süperovulasyon mekanizmaları, Her yönüyle antagonist, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, TJOD Ankara Şubesi Toplantısı, 15.Mart.2015
· Davetli konuşmacı, Klinisyen gözüyle time-lapse monitorizasyon, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1. Bahar Sempozyumu, 12. Nisan 2015, İzmir
· Davetli konuşmacı, İnfertiliteye temel yaklaşım, webinar TSRM, 24.Nisan 2015
· Davetli Konuşmacı, IVF Sikluslarında Kaliteli Embriyo Elde Etmeyi ve Klinik Gebeliği Belirleyen Faktörler, TJOD Ankara Şubesi Temel İnfertilite Kursu Toplantısı- II, Aralık 2015, Ankara
· Davetli Panel Yöneticisi, Nedeni Açıklanamayan İnfertiliteye Yaklaşım, 1.Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Akademisi 6. Jinekoloji Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı 6-9 Mart 2016
· Davetli Konuşmacı, IVF de Kaliteli Embriyo ve Klinik Basarıyı Nasıl Öngörebiliriz? İnfertilite Sempozyumu 26 MART 2016 / Ege Palas Otel / İzmir
· Davetli Konuşmacı, Menopoz ve Osteoporoz Oturumu, Panelist. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Ekim 2016
· Davetli Konuşmacı, Nedeni açıklanamayan infertiliteye yaklaşım. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Ekim 2016
· Davetli Konuşmacı, LH aktivitesi gerekli mi? 7. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Ekim 2016
· Davetli Konuşmacı, Endometriozis ve İnfertilite Yönetimi, Panel. Endometriozis Akademi, Şubat 2017/Güven Hastanesi/Ankara
· Davetli Konuşmacı, (ROUNTABLE DISCUSSION): Future of ART babies: Developmental, genetic and epigenetic aspects International Congress on Contemporary and Future Perspectives in Personalized Reproductive Medicine & Care” which will be held in Kyrenia, Northern Cyprus on April 27-30, 2017
· Davetli Konuşmacı, Conventional menopausal therapy in Turkey, 11th European Congress on Menopause and Andropause, Amsterdam May 22-24, 2017
· Davetli Konuşmacı, Açıklanamayan İnfertilitede Doğrudan IVF Yapılmalıdır? TSRM İzmir Sempozyumu, İnfertilitede Tartışmalı Konular. Mayıs 2017/ İzmir

Yayınlar

* H indeks: 12, I10 indeksi: 15.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

· Dede S., Dede H., Caliskan E., Demir B. “Recurrent pelvic hydatid cyst obstructing labor, with a concomitant hepatic primary. A case report.” J Reprod Med., Vol. 47(2):164-6, 2002.
· Demir B., Dilbaz S., Haberal A., Cetin N. “Acquired uterine arteriovenous malformation after caesarean section”. Aust N Z J Obstet Gynaecol., Vol. 44(2):160-1, 2004.
· Tulunay G., Arvas M., Demir B., Demirkiran F., Boran N., Bese T., Ozgul N., Kose MF., Kosebay D. “Primary fallopian tube carcinoma: a retrospective multicenter study”. Eur J Gynaecol Oncol. Vol. 25(5):611-4, 2004.
· Dilbaz S., Katas B., Demir B., Dilbaz B. “Treating cornual pregnancy with a single methotrexate injection: a report of 3 cases”. J Reprod Med. Vol. 50(2):141-4, 2005.
· Demir B., Erel CT., Haberal A., Oztürk N., Güler D., Koçak M. “Adjusted leptin level (ALL) is a predictor for hyperemesis gravidarum”. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. Vol. 124(2):193-6, 2006.
· Demir B., Adabag A., Ozturk N., Gunes M. “Effects of hormone replacement therapy and tibolone on skin thickness and bone in postmenopausal women”. Ann Saudi Med. Vol. 26(2):161-2, 2006.
· Kalay AE., Demir B., Haberal A., Kalay M., Kandemir O. “Efficacy of citalopram on climacteric symptoms”. Menopause. Vol. 14(2):223-9, 2007.
· Sivaslioglu AA., Demir B., Dolen Y., Gelisen O., Haberal A. “Residents performance in transobturator tape procedures for stress urinary incontinence”. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol., Vol. 134(2):259-61, 2007.
· Demir B., Haberal A., Kandemir O., Kalay AE., Kalay M. Letter to the Editor. Menopause. Vol. 14(6):1070-71, 2007.
· Demir B., Ozturkoglu E., Solaroglu A., Baskan B., Kandemir O., Karabulut E., Haberal A. “The effects of estrogen therapy and estrogen combined with different androgenic progestins on carbohydrate and lipid metabolism in overweight-obese younger postmenopausal women”. Gynecol Endocrinol., Vol. 24(6):347-53, 2008.
· Demir B., Haberal A., Geyik P., Baskan B., Ozturkoglu E., Karacay O., Deveci S. “Identification of the risk factors for osteoporosis among postmenopausal women”. Maturitas. Vol. 60(3-4):253-256, 2008
· Tasci Y., Demir B., Dilbaz S., Haberal A. “Use of diazepam for hyperemesis gravidarum”. J Matern Fetal Neonatal Med.,Vol. 22(4):353-6, 2009.
· Demir B., Dilbaz B., Zahran M. “ABO and Rh blood groups distribution in patients with endometriosis”. Arch Gynecol Obstet., Vol. 281(2):373-4, 2010.
· Kocak M., Dilbaz B., Demir B., Taşci Y., Tarcan A., Dede S., Haberal A. “Lyophilised hMG versus rFSH in women with unexplained infertility undergoing a controlled ovarian stimulation with intrauterine insemination: a prospective, randomised study”. Gynecol Endocrinol., Vol. 26(6):429-34, 2010.
· Goktolga U, Demir B. “Malingering in obstetrics and gyneacology”. Türkiye Klinikleri J Med Sciences., Vol. 30 (Suppl 2):73-76, 2010.
· Y. Tasci, B. Demir, H. Sipahioglu, S. Erkaya. “Caserean delivery rates in Turkish adolescents”. J Obstet Gyneacol., Vol. 30(6):594-5, 2010.
· Kinay T., Tasci Y., Dilbaz S., Cinar O., Demir B., Haberal A. “The relationship between endometrial thickness and pregnancy rates in GnRH antagonist down-regulated ICSI cycles”. Gynecol Endocrinol, Vol. 26(11):833-7, 2010.
· Ozturan KE., Demir B., Yucel I., Cakıcı H., Yucel F., Haberal A. “Effect of Strontium Ranelate on Fracture Healing in the Osteoporotic Rat Model”. J Ortop Res. Vol. 29(1):138-42, 2011
· Aydin S., Cinar O., Demir B., Korkmaz C., Ozdegirmenci O., Dilbaz S., Goktolga U. “Is pronuclear scoring a really good predictor for ICSI cycles?” Gynecol Endocrinol. Vol. 27(10):742-7, 2011
· Demir B., Kocak M., Beydilli G., Kaplan M., Gelisen O., Haberal A. “Diagnostic accuracy and efficacy of color Doppler mapping for tubal patency”. J Obstet Gynaecol Res. Vol. 37(7):782-6, 2011
· Demir B, Dilbaz B, Cinar O, Karadag B, Tasci Y, Kocak M, Dilbaz S, Goktolga U. Factors affecting pregnancy outcome of intrauterine insemination cycles in couples with favourable female characteristics. J Obstet Gynaecol. Vol. 31(5):420-3, 2011
· Demir B, Dilbaz B, Karadag B, Duraker R, Akkurt O, Kocak M, Goktolga U. Coexistence of endometriosis and uterine septum in patients with abortion or infertility. J Obstet Gynaecol Res. Vol. 37(11):1596-600, 2011
· Ozkaya E, Demir B, Cakir E, Kara F, Korkmaz V, Kücüközkan T. Mediterranean climate is associated with early age at menopause and low high-density lipoprotein in postmenopausal women. Gynecol Endocrinol. Vol. 27(11):944-7, 2011
· Dilbaz S, Demir B, Cinar O, Dede S, Aydin S, Beydilli G, Goktolga U. Does 75 IU difference improve the cycle performance in poor responders? Comparison of daily 375 versus 450 IU gonadotrophin doses. Gynecol Endocrinol. Vol. 27(12):1001-6, 2011
· Tasci Y, Demir B, Kocak M, Ercan F, Karadag B, Göktolga U. Influence of family structure on sexual behavior of Turkish female adolescents. Int J Adolesc Med Health. Vol. 23(3):263-7, 2011
· Cinar O, Demir B, Dilbaz S, Saltek S, Aydin S, Goktolga U. Does empty zona pellucida indicate poor ovarian response on intra cytoplasmic sperm injection cycles? Gynecol Endocrinol. Vol. 28(5):341-4, 2012
· Demir B, Dilbaz S, Cinar O, Ozdegirmenci O, Dede S, Dundar B, Goktolga U. Estradiol supplementation in intracytoplasmic sperm injection cycles with thin endometrium. Gynecol Endocrinol. 2013;29(1):42-5
· G. Bozdag, B. Demir, P. Tokdemir Calıs, D. Zengin, B. Dilbaz. The impact of adnexal torsion on ovarian reserve when compared with contralateral ovary. The Journal of Minimally Invasive Gynecology, 2014 Jan 21. pii: S1553-4650(14)00037-5. doi: 10.1016/j.jmig.2014.01.007.
· Akpınar F, Demir B, Dilbaz S, Kaplanoğlu I, Dilbaz B. Obesity is not associated with the poor pregnancy outcome following intracytoplasmic sperm injection in women with polycystic ovary syndrome. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014 Aug 8;15(3):144-8.
· Kahyaoglu I, Demir B, Turkkanı A, Cınar O, Dilbaz S, Dilbaz B, Mollamahmutoglu L. Total fertilization failure: is it the end of the story? J Assist Reprod Genet. 2014 Sep;31(9):1155-60.
· Cankaya S, Demir B, Aksakal SE, Dilbaz B, Demirtas C, Goktolga U. Insulin resistance and its relationship with high molecular weight adiponectin in adolescents with polycystic ovary syndrome and a maternal history of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2014 Sep;102(3):826-30.
· Deveci CD, Demir B, Sengul O, Dilbaz B, Goktolga U. Clomiphene citrate ‘stair-step’ protocol vs. traditional protocol in patients with polycystic ovary syndrome: a randomized controlled trial. Arch Gynecol Obstet. 2015 Jan;291(1):179-84.
· Oral E, Demir B, Inceboz U. Endometriosis and ovarian reserve. Womens Health (Lond Engl). 2015 Aug;11(5):671-5.
· Dede H, Dilbaz S, Demir B, Çınar Ö, Dede S, Göktolga Ü. The effect of endometrial thickness and pattern on pregnancy outcome in IVF/ICSI cycles. Plat Glo J Med Med Sci, 2015 10(10):l-6.
· Güvenir HA, Misirli G, Dilbaz S, Ozdegirmenci O, Demir B, Dilbaz B. Estimating the chance of success in IVF treatment using a ranking algorithm. Med Biol Eng Comput. 2015 Sep;53(9):911-20.
· Demir B, Kahyaoglu I, Guvenir A, Yerebasmaz N, Altinbas S, Dilbaz B, Dilbaz S, Mollamahmutoglu L. Progesterone change in the late follicular phase affects pregnancy rates both agonist and antagonist protocols in normoresponders: a case-controlled study in ICSI cycles. Gynecol Endocrinol. 2016;32(5):361-5.
· Demir B, Bozdag G, Sengul O, Kahyaoglu I, Mumusoglu S, Zengin D. The impact of unilateral salpingectomy on antral follicle count and ovarian response in ICSI cycles: comparison of contralateral side. Gynecol Endocrinol. 2016 Mar 26:1-4
· B. Karadag, B. Dilbaz, B. Demir, I. Ozgurluk, M. Kocak, Y.Karasu, E. Gulsah Sahin, S. Dilbaz. Reproductive performance after hysteroscopic metroplasty in infertile women: complete versus partial uterine septum. Clin. Exp. Obstet. Gynecol, 2016 43(4): 584-587
· Yerebasmaz N, Demir B, Kahyaoglu I, Ocal A, Kaplanoglu I, Mollamahutoglu L. Does Male Factor Infertility Affect Intracytoplasmic Sperm Injection Pregnancy Results? Crescent Journal of Medical and Biological Sciences, 2017 4(2): 85-89
· Kahyaoğlu I, Demir B, Ertürk Aksakal S, Kaplanoğlu I, Mollamahmutoğlu L. Value of Post Transfer Day 12 Beta Human Chorionic Gonadotropin Levels for Pregnancy Outcome Prediction of Intracytoplasmic Sperm Injection Cycles. Balkan Med J. 2017 Apr 13. doi: 10.4274/balkanmedj.2016.1769.
· Mumusoglu S, Ata B, Turan V, Demir B, Kahyaoglu I, Aslan K, Seyhan Ata A, Yilmaz B, Yakin K, Avci B, Uncu G, Bozdag G. Does pituitary suppression affect live birth rate in women with congenital hypogonadotrophic hypogonadism undergoing intra-cytoplasmic sperm injection? A multicenter cohort study. Gynecol Endocrinol. 2017 Apr 27:1-5. doi: 10.1080/09513590.2017.1318278.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

· Kocak M., Guzel Y., Caliskan E., Demir B., and Haberal A. “Serum thyroid stimulating hormone, prolactin and LH concentrations measured early during laparoscopic ovarian drilling could be used to predict treatment outcome”. 19th Annual Meeting of European Society of Human Reproduction and Embryology, 2003, Madrid, Spain. Hum Reprod. Vol. 18 (Suppl 1):211 (P-635), 2003.
· S. Dilbaz, G. Orhan, D. Berfu, D. Sema, S. Akın, H. Ali. “Peripartum cerebral venous thrombosis: report of two cases”. International Symposium on Women’s Health Issues in Thrombosis and Hemostasis, 2005, Budapest, Hungary. Thrombosis Research Vol. 115 (Suppl 1):119, 2005.
· Unlubilgin E., Caliskan E., Demir B., Dilbaz S., Sonmezer M., Haberal A. “Clinical and laboratory predictors of fetal loss after first trimester threatened abortion”. 6th International Congress of the Turkish–German Gynecological Association, 2005, Antalya, Turkey. Arch Gynecol Obstet., Vol. 271 (Suppl 1):28 (P-88), 2005.
· Sivaslioglu AA., Haberal A., Dölen I., Dede H., Akkok E., Deveci S., Demir B. “Tension-free transobturator aproach for female stress urinary incontinance”. 6th International Congress of the Turkish–German Gynecological Association, 2005, Antalya, Turkey. Arch Gynecol Obstet., Vol. 271(Suppl 1):46 (O-3), 2005.
· Sivaslioglu AA., Dölen I., Dede H., Dilbaz S., Demir B., Sümer C. “An underestimated morbidity: rectovaginal fistula (Literature review due to a case) ”. 6th International Congress of the Turkish–German Gynecological Association, 2005, Antalya, Turkey. Arch Gynecol Obstet., Vol. 271(Suppl 1):49 (P-9), 2005.
· Sivaslioglu AA., Dede H., Dölen I., Gelisen O., Unlubilgin E., Deveci S., Dede S., Seckin L., Demir B., Haberal A. “The histopathological findings of vaginal histerectomies”. 6th International Congress of the Turkish–German Gynecological Association, 2005, Antalya, Turkey. Arch Gynecol Obstet., Vol. 271(Suppl 1):50 (P-10), 2005.
· B. Demir, AE. Kalay, O. Kandemir, A. Haberal. “The effect of Citalopram on menopausal symptoms: prospective, placebo controlled study”. 11th World Congress on the Menopause, 2005 Buenos Aires, Argentina. Climacteric Vol. 8 (Suppl 2):85 (O 281), 2005.
· Deveci ZS., Demir B., Deveci D., Etem E., Yüce H., Haberal A. “Bone mass effects of the BMP-2 and BMP-4 gene polymorphisms in postmenopausal women”. 7th European Congress on Menopause, 2006, Istanbul, Turkey. Maturitas Vol. 54 (Suppl 1):99 (P05.07), 2006.
· KE. Ozturan, B. Demir, I. Yucel, H. Cakıcı, F. Yucel, A. Haberal. “Effect of Strontium Ranelate on Fracture Healing in the Osteoporotic Rat Model”. American Society for Reproductive Medicine 65th Annual Meeting, 2009, Atlanta, Georgia, USA. Fertil Steril Vol. 92 (Suppl 3):15 (O-51), 2009.
· B. Demir, S. Dilbaz, O. Cinar, O. Ozdegirmenci, S. Dede, U. Goktolga. “Estradiol supplementation in intracytoplasmic sperm injection cycles with thin endometrium”. American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting, 2010, Denver, Colorado, USA. Fertil Steril Vol. 94 (Suppl 4):177-178 (P-291), 2010.
· C. Dura, B. Demir, B. Dilbaz, U. Goktolga. Clomiphene ‘Stair Step’ protocol vs traditional protocol in patients with polycystic ovary syndrome: a prospective trial. American Society for Reproductive Medicine 67th Annual Meeting, 2011, Orlando, Florida, USA. Fertil Steril Vol. 96 (Suppl): 90 (O-306), 2011.
· Karasu Y, Dilbaz B, Demir B, Dilbaz S. Comparison of serum AMH levels in IVF and COH-IUI cycles in PCOS and normoresponder infertile patients. ESHRE, 1-4 July. 2012, İstanbul-Turkey (poster presentation no:482).
· S. Ozdoğan, O. Ozdegirmenci, S. Dilbaz, B. Demir, O. Cınar, B. Dilbaz, U. Goktolga. A randomized prospective study of a gonadotropin-releasing hormone antagonist versus agonist microdose flare-up protocol in poor responder patients. ESHRE, 1-4 July. 2012, İstanbul-Turkey (poster presentation no: 538 ).
· S. Dilbaz, E. Öztürk, O. Ozdegirmenci, B. Demir, S. Isıkoglu, S. Kul, B. Dilbaz, O. Cinar, U. Goktolga. The importance of paroxanase and arylesterase activities in poor and high responder patients. ESHRE, 1-4 July. 2012, İstanbul-Turkey (poster presentation no: 552).
· B.14. B.Demir, F.Akpınar, S.Dilbaz, I.Kaplanoglu, B.Dilbaz. Obesity is not associated with the poor pregnancy outcome following ıntracytoplasmic sperm Injection in women with polycystıc ovary syndrome. 5th. International IVI Congress, Reproductive Medicine and Beyond . Melia Seville Hotel, Seville, Spain April 4-6, 2013. (poster presentation no: 34).
· B.15. B.Demir, G. Karatas, S.Dilbaz, I.Kaplanoglu, B.Dilbaz. Comparison of the intracytoplasmic sperm injection outcome in women operated for endometrioma: with vs without recurrence. 5th. International IVI Congress, Reproductive Medicine and Beyond . Melia Seville Hotel, Seville, Spain April 4-6, 2013. (poster presentation no:35).
· G. Bozdag, B. Demir, P. Tokdemir Calis, D. Zengin, B. Dilbaz. The impact of adnexal torsion on ovarian reserve when compared with controlateral ovary. International IVI Congress, Reproductive Medicine and Beyond . Melia Seville Hotel, Seville, Spain April 4-6, 2013. (poster presentation no: 12).
· E. Coskun, B. Demir, M. Ciftci, I. Kaplanoglu, O. Aldemir, B. Dilbaz. Relationships between sperm retrieval success and genetic factors in patients with non-obstructive azoospermia in ICSI cycles. 12th International Conference on Preimplantation Genetic Diagnosis, Istanbul, Turkey 8-11 May 2013. (poster presentation).
· S. Saltek, B. Demir, B. Dilbaz, C. Demirtas, U. Goktolga. Assesment of relationships between the HMW Adiponectin and insulin resistance in normal weight adolescents with PCOS. 29th Annual Meeting of ESHRE, London, United Kingdom 7-10 July-2013. (poster presentation).
· B.Demir, S.Dilbaz, S. Deveci, A.F. Tuncel, B. Dündar, I.Kaplanoglu. Follicular fluid total oxidant status is a determining factor for IVF success in poor responders. A Conjoint Meeting of the IFFS/ ASRM, October 12-17, 2013 Boston, Massachusetts (poster presentation).
· B. Demir, H. Guvenir, I. Kahyaoglu, A. Turkkani, I. Kaplanaoglu. The comparison of factors affecting the chance of clinical pregnancy vs. achieving top quality embryo in ICSI cycles: using a new ranking algorithm (RIMARC). 71st American Society for Reproductive Medicine Annual Meeting, October 17-21, 2015, Baltimore (poster presentation).
· B. Demir, G. Bozdag, O. Sengul, I. Kahyaoglu, S. Mumusoglu, D. Zengin. The impact of unilateral salpingectomy on antral follicle count and ovarian response in ICSI cycles: comparison of contralateral side. 71st American Society for Reproductive Medicine Annual Meeting, October 17-21, 2015, Baltimore (oral presentation).
· B. Demir, I. Kahyaoglu, U. Yıldırım, I. Kaplanoglu, L. Mollamahmutoglu. Short term intensive luteal phase support increases live birth rate in intracytoplasmic sperm injection cycles. 71st American Society for Reproductive Medicine Annual Meeting, October 17-21, 2015, Baltimore (poster presentation).
· B. Demir, N. Yerebasmaz, O. Aldemir, F. Akpınar, L. Mollamahmutoğlu. A rare case of inguinal ovary in ovarian hyperstimulation. 11. Türk- Alman Jinekoloji Kongresi, 11-15 Mayıs 2016, Antalya (oral sunu).
· S. Mumuşoğlu, B. Ata, V. Turan, B. Demir, İ. Kahyaoglu, K. Aslan, AS. Ata, B. Yılmaz, K. Yakın, B. Avcı, G. Uncu, G. Bozdag. Does pituitary suppression effect live birth rate in women with hypogonadotropic hypogonadism undergoing ICSI: a multicenter cohort study. 11. Türk- Alman Jinekoloji Kongresi, 11-15 Mayıs 2016, Antalya (oral sunu).
· Neslihan Yerebasmaz, Berfu Demir, Funda Akpinar, Oya Aldemir, Ceyda Etlec. Spontaneous pregnancy after a premature LH surge in the GnRH antagonist protocol: a case report. The 3rd Biomarker Meeting in PERSONALIZED REPRODUCTIVE MEDICINE: Biomarkers for the Assessment of Ovarian Reserve, Gametes, Embryos, Endometrium and Pregnancy. Valencia, Spain April 7-9 (poster presentation).

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

· N. Boran, B. Demir, G. Tulunay, S. Cengiz, “Primer radyoterapi ile tedavi edilen serviks karsinomu olgusunda hematometra: olgu sunumu”, Jinekolojik Onkoloji Dergisi, Vol. 2(3):142-143, 1999.
· B. Ovayurt Öndeş, B. Dilbaz, M. Koçak, B. Demir, A. Haberal, “Tubal açıklığın değerlendirilmesinde histerosalpingografinin tanısal değerini arttırmak için klamidyal serolojinin kullanımı”, T Klin J Gynecol and Obst, Vol. 9:193-198, 1999.
· M. Koçak, Ö. Pata, S. Soydemir, B. Demir, S. Koç, A. Haberal. “Açıklanamayan infertilitede üriner gonadotropinlerdeki LH içeriğinin süperovulasyon sonuçlarına etkisi”. Türk Fertilite Dergisi, Vol. 9(2):120-126, 2001.
· G. Tulunay, B. Demir, N. Boran, F. Kayıkçıoğlu, F. Köse. “Retrospective analysis of sixteen cases of primary tuba adenocarcinoma”. Gynecol Obstet Reprod Med, Vol. 7(2):155 158, 2001.
· M. Koçak, B. Demir, S. Yalvaç, A. Haberal. “Effectiveness of ovulation induction and intrauterine insemination in heterogenous subfertil couples”. Gynecol Obstet Reprod Med, Vol. 7(2):99 102, 2001.
· N. Boran, B Demir, G. Tulunay, F. Kayıkçıoğlu, MM. Meydanlı, MF. Köse. “Prognostic factors in stage III endometrial carcinoma: an analysis of 36 cases”. Gynecol Obstet Reprod Med, Vol. 7(3):253 255, 2001.
· B. Demir, M. Güneş, R. Öçalan, AP. Çil, A. Haberal. “Vaginal effectiveness of tibolone treatment in postmenopausal women”. Gynecol Obstet Reprod Med, Vol. 8(2):113-114, 2002.
· B. Demir, E. Ünlübilgin, L. Seçkin, A. Haberal. “Postpartum torsiyone over kisti”, Türk Fertilite Dergisi, Vol. 10(2):246-248, 2002.
· Haberal, A. Erten, B. Demir, A. Karaoba, N. Çetin. “Postmenopozal dönemde hormon replasman tedavisinin meme dokusunda kitle gelişimi üzerine etkisi’’. Türk Fertilite Dergisi, Vol. 10(2):235-239, 2002.
· M. Koçak, N. Öztürk, B. Demir, M. Altay, S. Dede, B. Dilbaz. “Is laparoscopy a safe procedure in postmenopausal adnexal masses with benign features? A retrospective analysis’’. Artemis, Vol. 4(3):38-41, 2003.
· Demir. Postmenopozal osteoporoz ve tedavi seçenekleri. Galenos, Vol. 98: 11-14, 2004.
· O. Gelisen, M. Kocak, F. Kose, N. Boran, B. Demir, A. Ozfuttu. “Bilateral borderline serous ovarian tumour following three cycles of clomiphene treatment in 19 years old subfertile woman with polycystic ovaries: a case report’’. Gynecol Obstet Reprod Med, Vol. 12(2):147-149, 2006.
· AA. Sivaslioglu, B. Demir, O. Gelişen, S. Dilbaz, Y. Şahin, İ. Dölen. “A case of atraumatic splenic rupture in twin pregnancy’’. Gynecol Obstet Reprod Med. Vol. 12(2):145-146, 2006.
· AA. Sivaslioglu, İ. Dölen, B. Demir, O. Gelişen, S. Dilbaz, E. Ünlübilgin, A. Haberal. “Tension-free vaginal tape for the treatment of stress urinary incontinence: the paraurethral approach’’. Gynecol Obstet Reprod Med, Vol. 12(3):189-191, 2006.
· M. Altay, O. Gelisen, M. Kocak, B. Demir, G. Beydilli, A. Haberal. “Comparison of a novel minimal stimulation protocol with clomiphene citrate plus recombinant follicle-stimulating hormone to recombinant follicle-stimulating hormone alone for ovulation induction: A prospective study’’. J Turkish German Gynecol Assoc., Vol. 8(4):397-401, 2007.
· Çil AP., Öztürkoğlu E., Demir B., Güneş M., Haberal A. “Is hormonal treatment needed in the management of functional ovarian cysts?’’ Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Vol. 10(2):18-20, 2008.
· Demir B., Ozkaya E., Ozturk N., Karadag B., Haberal A. “Effectiveness of different treatment modalities in postmenopausal women with osteopenia and osteoporosis’’. Gynecol Obstet Reprod Med, Vol. 15(3):153-156, 2009.
· U. Goktolga, B. Demir. “Kadın doğum kliniğinde simulasyon’’. TJOD Dergisi, Vol. 7 (4):256-261, 2010.
· T. Kınay, Y. Taşcı, S. Dilbaz, Ö. Çınar, B. Demir, B. Karadağ. “GnRH agonisti kullanılan ICSI sikluslarında seri serum estradiol düzeyi ve endometrial kalınlık ölçümlerinin gebelik sonuçlarına etkisi’’. TJOD Dergisi, Vol. 7 (4): 289-293, 2010.
· Demir, A. Haberal, E. Ozturkoglu, B. Dundar, B. Baskan, E. Sobacı, N. Ozgul. “Pap smear screening among the postmenopausal women’’. Gynecol Obstet Reprod Med, Vol 16:168-72, 2010.
· R. Duraker, B. Demir, B. Dilbaz, Ö. Akkurt, M. Koçak, Y. Taşçı, Ü. Göktolga. “Tubal faktör tanısında histerosalpingografi sonuçlarının laparoskopi sonuçları ile karşılaştırılması’’. TJOD Dergisi, Vol 8 (1):40-3, 2011.
· Ü. Göktolga, B. Demir. Açıklanamayan infertilitede tedavi modaliteleri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. İnfertil hastalarda yardımcı üreme teknikleri özel sayısı, 6(1):14-18, 2013
· AE. KAYA, S. DİLBAZ, ES. Güvendağ GÜVEN, B. KARADAĞ, B. DEMİR. Long Luteal Agonist Tedavi Protokolü Uygulanan IVF Sikluslarında, Hipofizer Baskılanma Sonucu Bakılan Antral Folikül Sayısı, FSH Değerleri Ve FSH/LH Oranlarının Siklus Performansını Öngörmedeki Rolü. Kocatepe Tıp Dergisi 16(4), 2015

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

· S. Heybeli, S. Koç, B. Demir, R. Öcalan, İ. Dölen, A. Haberal. “Akut batın ve plasenta perkreata: Olgu sunumu”. 6. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1998, Antalya. Perinatoloji Dergisi Vol. 5(3-4):83, 1997.
· B. Demir, S. Heybeli, Ö. Kandemir, Ö Pata, İ. Dölen, A. Haberal. “Dekolman plasenta olgularındaki maternal risk faktörleri ve fetal prognoz”. 6. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 1998, Antalya. Perinatoloji Dergisi Vol. 5(3-4):82-83, 1997.
· M. Koçak, B. Demir, E. Sobacı, A. Haberal. “Heterojen subfertil popülasyonda intrauterin inseminasyon sonuçlarının değerlendirilmesi”. II. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 1999, Antalya. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, P-40.
· N. Boran, B. Demir, G. Tulunay, F. Kayıkçıoğlu, MM. Meydanlı, N. Özgül. “Evre III endometriyum kanserinde prognostik faktörler: 36 olgunun incelenmesi”. VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 2000, İstanbul. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, pp. 3.
· B. Demir, L. Seçkin, G. Beydilli, K. Tekgündüz, L. Çolak, A. Haberal. “Postpartum torsiyone over kisti: Olgu sunumu”. 2. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Kongresi, 2000, İstanbul. Ultrasonografi Obstetrik ve Jinekoloji, Vol. 3(1):53, 2000.
· G. Tulunay, B. Demir, N. Boran, F. Kayıkçıoğlu, E. Ünlübilgin, MF. Köse. “Retrospective analysis of sixteen cases of primary fallopian tube carcinoma”. ESO European School of Oncology Course on Gynecological Oncology, 2000, İzmir. European School of Oncology Bildiri Kitapçığı, pp.13.
· B Demir, M. Güneş, R. Öcalan, A. Adabağ, K. Ceylan, S. Koç, A. Haberal. “Postmenopozal dönemdeki olgularda vaginal epitel hücre matürasyonuna tibolonun etkisinin araştırılması”. 1. Uluslararası 4. Ulusal Menopoz Kongresi, 2000, Antalya. Programme and Abstract Book, P-24.
· N. Boran, Y. Taşcı, G. Tulunay, M. Sönmezer, N. Özgül, B. Demir, M. Meydanlı, MF Köse. “Evre 1 endometrial karsinom olgularında beş yıllık sağkalım ve nüks oranları üzerine etkili prognostik faktörler”. 5. Uludağ Kış Sempozyumu, 2001, Bursa. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, pp.8, P-5.
· B. Demir, M. Güneş, R. Öcalan, A. Adabağ, P. Özdemir, A. Haberal. “Tibolon ve östrojen replasman tedavisi postmenopozal kadınlarda cilt kalınlığı üzerine etkili midir? Prospektif, randomize klinik çalışma”. III. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2001, İstanbul. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, pp.63, P-64.
· G. Tulunay, B. Demir, N. Boran, MF. Köse, A. Haberal. “Vulva kanseri olgularında prognostik faktörlerin incelenmesi”. III. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2001, İstanbul. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, pp.61, P-60.
· M. Güneş, B. Demir, N. Öztürk, Ü. Aydın, A. Haberal. “Prematür over yetmezliği: 31 olgunun analizi”. TİVAK 2001 9. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 2001, Ankara. Program ve Abstraktlar Kitapçığı, pp.96, P-18.
· M. Koçak, N. Öztürk, B. Demir, M. Altay, S. Dede, B. Dilbaz. “Postmenopozal adneksial kitle saptanan seçilmiş olgularda laparoskopik girişim güvenli midir?: retrospektif klinik çalışma”. 2nd International and 5th National Congress on Menopause and Osteoporosis, 2002, İstanbul. Programme and Abstract Book, P-31.
· Erten, B. Demir, A. Karaoba, A. Haberal, N. Çetin. “Postmenopozal dönemde hormon replasman tedavisinin meme dokusunda kitle gelişimi üzerine etkisi”. 2nd International and 5th National Congress on Menopause and Osteoporosis, 2002, İstanbul. Programme and Abstract Book, P-3.
· Demir, N. Öztürk, A. Solaroğlu, B. Aykan, T. Örnek, N. Çetin, A. Haberal. “Hiperemezis gravidarum olgularında maternal ve fetal sonuçların değerlendirilmesi”. 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 2003, Bursa. Özet Kitabı, pp. 35, P-27.
· Demir, İ. Arslanpençe, D. Güler, R. Dur, N. Çetin, A. Erten, A. Haberal. “Tubaovaryen apse olgularında risk faktörleri ve tedavi modalitelerinin değerlendirilmesi”. V. Türk Alman Jinekoloji Derneği II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi, 2003, Antalya. Artemis, Vol. 4(2):126, P-067,2003.
· S. Dilbaz, B. Kataş, O. Tan, A. Karaoba, B. Demir, N. Çetin, A. Haberal. “Ovarian Pregnancy: Report Of Two Cases”. IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2003, Ankara. Bildiri Özet Kitabı, pp.164, P-20
· B. Demir, N. Öztürk, A. Haberal, D. Güler, A. Erten, AK. İlhan, N. Çetin. “Maternal serum leptin düzeyi hiperemezis gravidarum tablosunun gelişmesinde etkili midir?: Prospektif klinik çalışma”. IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 2003, Ankara. Bildiri Özet Kitabı, pp.162, P-14.
· B. Demir, A. Haberal, B.Başkan, E.Öztürkoğlu, Ö. Karaçay, S.Deveci. “Postmenopozal Türk kadınlarında osteoporoz prevalansı ve ilişkili faktörlerin saptanması”. 3rd International 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, 2004, Antalya. Programme and Abstract Book, P-54.
· B. Demir, A.Haberal, E. Öztürkoğlu, B.Başkan, S. Deveci, E.Mutluer, Z. Acar, D. Çavuşoğlu. “Postmenopozal dönemde rutin servikovajinal sitomorfoloji gerekli midir? 3rd International 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, Antalya, 2004. Programme and Abstract Book, P-51.
· B. Demir, E. Öztürkoğlu, A. Solaroğlu, B.Başkan, Ö.Kandemir, A.Haberal. “Postmenopozal kadınlarda dienogest, NETA ve MPA’nın glukoz toleransı, insülin sekresyonu ve serum lipid seviyeleri üzerine etkilerinin karşılaştırılması”. 3rd International 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, 2004, Antalya. Programme and Abstract Book, P-53.
· B. Demir, A. Haberal, A. Solaroğlu, E. Öztürkoğlu, B. Başkan, A. Erten, Ö. Kandemir. “Postmenopozal kadınlarda kesintisiz kombine hormon tedavisinde dienogest, NETA, MPA’nın uterin perfüzyon ve endometrium üzerine etkisinin karşılaştırılması”. 3rd International 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, Antalya, 2004. Programme and Abstract Book, P-52.
· B. Demir, A. Haberal, AP. Çil, Ö. Kandemir. “Raloksifen tedavisinin uterus kan akımı, glukoz toleransı ve lipid metabolizması üzerine etkileri”. 3rd International 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, 2004, Antalya. Programme and Abstract Book, P-58.
· B. Demir, A. Haberal, AP. Çil, S. Şen, E. Sobacı, Ö.Kandemir, ÖF. Demir. “Postmenopozal kadınlarda endometrial kalınlığın endometrial patolojiyi saptamadaki yeri”. 3rd International 6th National Congress on Menopause and Osteoporosis, 2004, Antalya. Programme and Abstract Book, P-57.
· B. Demir, M. Koçak, N. Öztürk, A. Haberal. “Klomifen sitrata rezistan PCOS olgularında step down yönteminde recFSH ve üFSH-HP preparatlarının etkinliğinin karşılaştırılması”. 1st International Congress on Reproductive Medicine, 2004, Istanbul. Programme and Abstract Book, P-11
· B. Demir, A. Haberal, N. Ozturk, E. Öztürkoglu, B. Baskan, E. Sobaci. “Comparison of different treatment modalities in the postmenopausal osteopenic-osteoporotic women”. XI. TİVAK& I. Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, 2004, Ankara,. Son Program ve Abstraktlar Kitapçığı, pp.39, P-14.
· Güler, A. Haberal, A. Erten, S. Dede, B. Demir. “The effects of various hormonal treatment modalities given during postmenopausal period on serum leptin, lipid and lipoprotein profiles”. XI. TİVAK& I. Türk-Fransız Üreme Tıbbı ve İnfertilite Kongresi, 2004, Ankara. Son Program ve Abstraktlar Kitapçığı, pp.33, P-8.
· Çil AP., Oztürkoğlu E., Günes M., Demir B., Haberal A. “Fonksiyonel over kistlerinde bekle-gör yaklaşımı hormonal tedavi kadar etkin midir?”. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 2005, Bursa. Kongre Kitabı, pp.204, P-70.
· M. Koçak, O. Gelişen, F. Köse, N. Boran, B. Demir, A. Özfuttu. “Nulligravid 19 yaşında PCOS olgusunda üç siklüs klomifen sitrat kullanımını takiben gelişen evre 1b seröz borderline over tümörü: olgu sunumu”. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2006, Antalya. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler Dergisi, Vol. 3:91, P-139, 2006.
· B Demir, M Koçak, M Kaplan, H Turan, G Beydilli, B Atasay, B Atasay, O Gelişen, A Haberal. “Tubal oklüzyonun saptanmasında color flow dopplerin etkinliği: Prospektif, çift kör klinik çalışma”. 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM), 2006, Antalya. Kongre Program ve Özet Kitabı, pp.244, P-15.
· G Beydilli, M Koçak, H Turan, K Oğuzer, B Demir, B Atasay, O Gelişen. “Peritoneal sıvı, metilen mavisi ve lipiodolün sperm motilite ve viabilitesi üzerine etkileri”. 2. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM), 2006, Antalya. Kongre Program ve Özet Kitabı, pp.221, SS-16.
· B. Demir, B. Dilbaz, R. Duraker, E. Özkaya, Y. Taşçı, A. Haberal. “Pre-postmenopozal olgularda intrakaviter yer kaplayan patolojilerin tedavisinde histeroskopik yaklaşım sonuçları”. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM), 2008, Antalya. Konuşmacı ve Bildiri Özet Kitabı, pp.206, P-36.
· B. Demir, B. Dilbaz, B. Karadağ, Y. Taşçı, M. Koçak, Ö. Çınar, S. Dilbaz. “İntrauterin inseminasyon sikluslarında farklı sperm parametrelerinin gebelik üzerine etkisi”. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2009, Kıbrıs. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Vol. 6(Ek 1):75, P-187, 2009.
· B. Demir, B. Dilbaz, M. Zahran, B. Karadağ, A. Demirkol, A. Haberal. “Endometriozis olgularında ABO ve Rh kan gruplarının dağılımı”. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 2009, Kıbrıs. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Vol. 6(Ek 1):75, P-188, 2009.
· B. Demir, B. Dilbaz, M. Koçak, B. Karadağ, R. Duraker, Ö. Akkurt, S. Dilbaz. “İnfertil hastalarda endometriozis ve uterin septum birlikteliği”. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 2010, Antalya. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Vol. 7(Ek Kongre Bildirileri):93, P-235, 2010.
· Ö. Çınar, S. Aydın, YS. Çelik, B. Dilbaz, S. Dilbaz, B. Demir, Y. Taşçı, Ü. Göktolga. “Bir sperm ayrıştırma yöntemi olan gradient yönteminin etkinliğinin araştırılması”. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 2010, Antalya. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Vol. 7(Ek Kongre Bildirileri):105, P-270, 2010.
· B. Dilbaz, B. Demir, B. Karadağ, İ. Özgürlük, M. Koçak, S. Dilbaz. “Histeroskopik septum rezeksiyonunun infertilite ve gebelik performansı üzerine etkisi”. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 2010, Antalya. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Vol. 7(Ek Kongre Bildirileri):114, P-298.
· S. Dilbaz, B. Demir, Ö. Çınar, S. Dede, S. Aydın, G. Beydilli, Ü. Göktolga. “Mikrodoz flare-up protokolünde 375 ve 450 IU’nin siklus performansı üzerine etkisi”. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 2010, Antalya. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Vol. 7(Ek Kongre Bildirileri):124, P-329, 2010.
· R. Duraker, B. Demir, B. Dilbaz, Ö. Akkurt, M. Koçak, Y. Taşçı, Ü. Göktolga. “Tubal faktör tanısında histerosalpingografi sonuçlarının laparoskopi sonuçları ile karşılaştırılması”. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 2010, Antalya. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Vol. 7(Ek Kongre Bildirileri):125, P-331, 2010.
· B. Demir, B. Dilbaz, B. Dündar, Ü. Göktolga. “Nonklasik konjenital adrenal hiperplazi olgusunda ovulasyon indüksiyonunda ince endometrium problemi”. 8. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 2010, Antalya. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Vol. 7(Ek Kongre Bildirileri):127, P-339, 2010.
· Ö. Çınar, B. Demir, S. Dilbaz, S. Saltek, S. Aydın, S. Dede, Ü. Göktolga. “Boş zona pellusida ICSI sikluslarında kötü over yanıtının bir göstergesi midir? 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 2010, Antalya. TSRM Konuşma ve Bildiri Özet Kitabı, pp.101, P-56
· H. Dede, S. Dilbaz, Ö. Çınar, B. Demir, Ö. Özdeğirmenci, B. Dilbaz, Ü. Göktolga. IVF sikluslarında endometrial kalınlık ve endometrial paternin gebe kalma sonucuna etkisi. 9. Ulusal Obstetrik ve Jinekoloji Kongresi, 2011, Antalya. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Vol. 8(Ek Kongre Bildirileri):167, P-292, 2011.
· N. Yerebasmaz, B. Demir, O. Aldemir, İ. Kahyaoğlu, A. Öcal, İ. Kaplanoğlu, L. Mollamahmutoğlu. Erkek infertilitesi yardımcı üreme teknikleri ile elde edilen gebeliklerin sonuçlarını etkiliyor mu? V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 2015, Antalya
· S. Sarı Yıldız, B. Demir, İ. Kahyaoğlu, N. Yerebasmaz, F. Akpınar, L. Mollamahmutoğlu. Azalmış over rezervinde bazal FSH IVF sonuçlarını etkiliyor mu? Retrospektif klinik çalışma. V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 2015, Antalya
· S. Sarı Yıldız, B. Demir, İ. Kahyaoğlu, N. Yerebasmaz, F. Akpınar, L. Mollamahmutoğlu. Yüksek bazal FSH değeri azalmış ve normal over rezervli hastalarda IVF sonuçlarını farklı etkiliyor mu? Retrospektif klinik çalışma. V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 2015, Antalya
· Neslihan Yerebasmaz, Berfu Demir, İnci kahyaoğlu, Semra Sarı Yıldız, İskender Kaplanoğlu, Leyla Mollamahmutoğlu. 1.Üreme Endokrinolojisi ve İntertilite Akademisi 6. Jinekoloji Endoskopi Sempozyum ve Çalıştayı 6-9 Mart 2016
· İnci Kahyaoğlu, Oya Aldemir, Sezin Ertürk Aksakal, İskender Kaplanoğlu, Ahmet Yeşilyurt, Leyla Mollamahmutoğlu, Berfu Demir. Talasemi Major Tanısına Sahip Hasta Çocuk İçin Hla Uyumlu Kardeş İstemi İle Ivf/Icsı Siklusuna Kabul Edilen Hastaların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Ekim 2016
· Sezin Ertürk Aksakal, İnci Kahyaoglu, İskender Kaplanoğlu, Leyla Mollamahmutoğlu, Berfu Demir. Azalmış Over Rezervli Hastalarda Hangi Protokol: Antagonist ve Luteal Fazda E2 (Estradiol) İle Priming Yapılan Antagonist Protokollerinin Karşılaştırılması. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Ekim 2016

E. Diğer yayınlar:

Yazılan ulusal kitap bölümü

· Berfu Demir. Hormon tedavisi ve kanser ilişkisi. Kadın Genital Kanserleri ve HPV. Editör A. Ayhan. Akademi Yayınevi. 2010: 153-160
· Berfu Demir. Postmenopozal vasomotor, anksiete ve depresyon için antidepresan mı? Hormon tedavisi mi? Klimakterik Kadın Sağlığında Güncel Gelişmeler. Editör: C. Tamer Erel. 21: 167-174.
· Berfu Demir. İnfertilitede ultrasonografinin yeri. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi. Editör N. Çiçek. 2015

Çeviri kitap bölümleri

· B. Demir, H. Yaralı. İnfertilite. Current Diagnosis and Treatment serisi. Editör. Decherney AH, Nathan L, Goodwin TM, Laufer N. Çeviri Editörü B. Tıraş. Güneş Tıp Kitabevleri, 2010: 917-926
· B. Demir, H. Yaralı. Endometriozis. Danforth’s Obstetrik ve Jinekoloji. Editör. Gibbs RS. Karlan BY., Haney AF., Nygaard I. Çeviri Editörü A. Ayhan. Güneş Tıp Kitabevleri, 2010: 716-725
· B. Demir. Endometriozis Tedavisinde Progestinler. Endometriozis. Güncel Yönetim ve Gelecek Akımlar. Editör. Juan A Garcia Velasco, Botros R M B Rizk. Çeviri Editörü E. Oral. IntroMed, 2010: 220-228
· Y. Taşcı, B. Demir. Endometriozisde Antianjiogenik Ajanlar. Endometriozis. Güncel Yönetim ve Gelecek Akımlar. Editör. Juan A Garcia Velasco, Botros R M B Rizk. Çeviri Editörü E. Oral. IntroMed, 2010: 309-321
· Yazılan sempozyum sonuç bildirgesi
· F. İnanıcı, S. Akın, LA. İnceoğlu, D. Aslan, B. Demir, K. Şenel. Sempozyum Sonuç Raporu. Yaşlılarda Osteoporoz Sempozyumu, 2009, Ankara

F. Yazılan Kılavuzlar

· Açıklanamayan infertilite yönetimi – TSRM kılavuzu
· Polikistik over sendromunda infertilite yönetimi – TSRM kılavuzu
· OHSS önlem ve yönetimi – TSRM kılavuzu
· Luteal faz desteği – TSRM kılavuzu
· Üremenin korunması – TSRM kılavuzu

Doktora Sorun - [tv_doktor]Telefon Numaranız: