Bahceci Tup Bebek
Doktorlarımız
Doç. Dr. Işık Kaban

Doç. Dr. Işık Kaban

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı
Doktora Sorun

Doç. Dr. Işık Kaban

 

Eğitim

2005- İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2012 – İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

İş Deneyimi

2024- Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi

2022 – 2024 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Klinik Şefi

2021 – İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Doçent – Öğretim Görevlisi

2015 – 2021 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan,

2014 – 2015 T.C.  Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi /  Uzman Doktor

2012 – 2014 Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi / Devlet Hizmeti Yükümlülüğü / Uzman Doktor

2007 – 2012 İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Araştırma Görevlisi

2007 – 2012 Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007 – 2012 Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Ödüller

Patent

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları (ÜYTE) Klinik Uygulama Eğitimi, Amerikan Hastanesi ÜYTE Ünitesi , İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinoloji, Sertifika, 01.08.2022

 

Verdiği Dersler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistan Seminerleri Tıpta Uzmanlık  2014-2023

Aydın Üniversitesi   Tıp Fakültesi Dönem 4 Lisans 2020-2021

 

Desteklenen Projeler

1-Hiperemezis gravidarum hastalarında kanda serotonin ve katekolamin metabolitleri seviyelerinin

hastalığın şiddeti üzerine etkisinin araştırılması, ECE SINACI, (2020). Sağlık Bilimleri

Üniversitesi,Tez No:622158,Kayıt No:10332326 (Tamamlandi)

2-Polikistik over sendromlu hastalarda asprosin protein düzeylerinin obezite ile ilişkilendirilmesi, BUSE ŞAFAK, (2021). Sağlık Bakanlığı,Kayıt No:10396760 (Tamamlandi)

3- Gestasyonel diyabet tanısı alan gebelerde maternalserum endokan düzeylerinin değerlendirilmesi, SHABNUR MIRZAYEVA, 2022, ). Sağlık Bilimleri

Üniversitesi,Tez No: 757692(Tamamlandi)

4- HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS (HPV) 16 VE/VEYA 18 POZİTİF OLAN KADINLARDA B12 VİTAMİNİ, FOLAT, FERRİTİN DÜZEYİ İLE İMMUN SİSTEMLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN NÖTROFİL LENFOSİT ORANI (NLR), TROMBOSİT LENFOSİT ORANI (PLR) VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ (MPV) DÜZEYLERİNİN KOLPOSKOPİK BİYOPSİ SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-Esra Yaşar Kahraman-2023(Tamamlandı)

 

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

1-KABAN IŞIK, BACANAKGİL BESİM HALUK, baykal koca sevim (2021). The comparison of two

methods in cervical smear screening – which method is better for smear adequacy rates?.

Ginekologia Polska, 92(5), 335-338., Doi: 10.5603/GP.a2020.0185

2- BACANAKGİL BESİM HALUK, KABAN IŞIK, Erciyestepe Sezgi Güllü (2021). Comparison of Liquid-

Based Cytology and Conventional Pap Smear Concerning Detectability of Cervicovaginal Infectious

Agents. Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Medical Journal, 61(1), 114-116.,

Doi: 10.14744/hnhj.2021.53325

3- BACANAKGİL BESİM HALUK, KABAN IŞIK (2021). Tramadol for Early Postoperative Analgesia in

Abdominal Hysterectomy: Comparison of Different Administration Techniques. Istanbul Medical

Journal, 22(2), 120-124., Doi: 10.4274/imj.galenos.2021.62333

4- KABAN IŞIK, BACANAKGİL BESİM HALUK (2021). COVID-19 RT-PCR Test Results of Preoperative

Gynecologic and Obstetric Patients in a Pandemic Hospital in Istanbul . Crescent Journal of Medical

and Biological Sciences, 8(2), 90-92.

5- KABAN IŞIK, BACANAKGİL BESİM HALUK (2021). Bakri balloon in the treatment of postpartum

hemorrhage. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 12(4), 462-465., Doi:

10.4328/ACAM.20552

6- KABAN ALPASLAN, AKDEMİR CELAL, VERİT FATMA FERDA, KABAN IŞIK (2020). Paraaortik

lenfadenektomi sırasında saptanan retroaortik yerleşimli sol renal ven anomalisi: Olgu sunumu.

TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ, 21(3), 17-20.

7- ALPASLAN KABAN,FERLENGEZ AYŞEGÜL,KABAN IŞIK (2019). The management of clinically early

ovarian cancer patients who have not undergone staging surgery. Journal of Surgery and

Medicine, 3(8), 605-608., Doi: 10.28982/josam.557818

8- Kaban Alpaslan,Seval Olcay,Ohanoğlu Karolin,KABAN IŞIK,VERİT FATMA FERDA (2019). Negative

Impact of Postoperative Early Surgical Incision Dressing: A Prospective Observational Study.

Istanbul Medical Journal, 20(4), 322-324., Doi: 10.4274/imj.galenos.2019.92603

9- ALPASLAN KABAN,Küçükyurt Ayça,Durmuş Ayça,KABAN IŞIK,VERİT FATMA FERDA (2019).

Comparison of Cutting Diathermy and Scalpel in Terms of Delay in Wound Healing and Scar

Appearance in Skin Incision: A Prospective Observational Study. Istanbul Medical Journal, 20(4),

338-341., Doi: 10.4274/imj.galenos.2019.06936

10- BACANAKGİL BESİM HALUK,KABAN IŞIK,HASANOVA Mushviga,DEVECİ MUSTAFA (2019).

Preoperative diagnostic value of hematologic inflammatory markers in ovarian torsion. The New

Indian Journal of OBGYN, 6(1), 11-14., Doi: 10.21276/obgyn.2019.6.1.3

11- BACANAKGİL BESİM HALUK,KABAN IŞIK,Ünal Fehmi,Güven Rabia,Şahin Ece,Yıldırım Sezgi Güllü

(2018). Predictive Value of Hematological Inflammatory Markers in Endometrial Neoplasia. Asian

Pacific Journal of Cancer Prevention, 19(6), 1529-1532., Doi: 10.22034/APJCP.2018.19.6.1529

12- Uzun Özgür,KABAN IŞIK,MİDİ AHMET,Uysal Hande,Boran Ahmet B,Bacanakgil Besim H,Tarbaghia

Marwa (2018). Diagnostic value of signal peptide-CUB-EGF domain-containing protein 1 as an

early and late biochemical marker in the ovarian torsion rat model. Journal of Obstetrics and

Gynaecology Research, 44(6), 1092-1099., Doi: 10.1111/jog.13630

13- BACANAKGİL BESİM HALUK,KABAN IŞIK,Deveci Mustafa,Hasanova Mushvige (2018). Ovarian

Torsion: 10 Years’ Experience of a Tertiary Medical Center. Istanbul Medical Journal, 19(3), 258-

262., Doi: 10.5152/imj.2018.16442

14- KABAN ALPASLAN,Baki ERDEM,KABAN IŞIK,NUMANOGLU Ceyhun (2018). Lymph node metastasis

in early stage endometrial cancer. EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, 39(3),

415-421., Doi: 10.12892/ejgo3933.2018

15- KABAN IŞIK,Kaban Alpaslan,Fendal Tunca Aysun,AKA NURETTİN,Kavak Hacer,AKER FÜGEN

(2018). Effect of pomegranate extract on vagina, skeleton, metabolic and endocrine profiles in an

ovariectomized rat model. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 44(6), 1087-1091.,

Doi: 10.1111/jog.13642

16- KABAN ALPASLAN,KABAN IŞIK,Afsar Selim (2017). Surgical management of squamous cell vulvar

cancer without clitoris, urethra or anus involvement. Gynecologic Oncology Reports, 20, 41-46.,

Doi: 10.1016/j.gore.2017.02.004

17- Gürgün Ayça Karataş,KABAN IŞIK,AKA NURETTİN,MENTEŞE AHMET,AKER FÜGEN,Uras Ahmet Rıza

(2017). The Role of Ischemia Modified Albumin and D-dimer as Early or Late Biochemical Markers

in Ovarian Torsion. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 43(5), 895-901., Doi:

10.1111/jog.13281

18- KABAN IŞIK,Cengiz Hüseyin,AVCI ESİN,EKİN MURAT (2016). Adenomyosis Incidence in

Hysterectomy Materials. Haydarpaşa Numune Medical Journal, 56(1), 23-27.

19- AKA NURETTİN,İşcan Reyyan,Köse Gültekin,KABAN IŞIK (2016). Benign Pulmonary Metastasizing

Leiomyoma of the Uterus. JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH, 10(9), 1-3., Doi:

10.7860/JCDR/2016/17888.8432

20- KABAN IŞIK,Cengiz Hüseyin,KABAN ALPASLAN,Yıldız Şükrü,EKİN MURAT,AVCI ESİN (2015).

Agreement between colposcopy results using the Reid Colposcopic Index and histopathology.

Polish Gynaecology, 86(7), 537-540., Doi: 10.17772/gp/58640

21- Kaban Alpaslan,KABAN IŞIK,Cengiz Hüseyin,Keven Mehmet Can,Karakaş Sema (2013). Miad

Gebelerde Doğum Öncesi Bakılan Fetal Umblikal Arter ve Median Serebral Arter Doppler

Parametrelerinin Umblikal Kord Kanı Asit -Baz Durumu ile İlişkisi. Tıp Araştırmaları Dergisi, 11(3),

22- KABAN IŞIK,Cengiz Hüseyin,YAŞAR LEVENT,EKİN MURAT,AVCI ESİN,Güraslan Hakan (2013).

Postkoital Kanama Nedeni İle Kolposkopi YapılanOlguların Değerlendirilmesi. Yeni Tıp Dergisi,

30(1), 23-26.

23- Cengiz Hüseyin,EKİN MURAT,Kaya Cihan,Keven Can,Özel Gül,KABAN IŞIK,YAŞAR LEVENT (2013).

Operative Hysteroscopy: Experience in a Teaching Hospital. Fırat medical journal, 18(1), 11-14.

24- KABAN IŞIK,Cengiz Hüseyin,EKİN MURAT,Kaya Cihan,Ateş Ramazan,Karakaş Sema,YAŞAR LEVENT

(2013). The value of preoperatif diagnosis in prediction of postoperative histopathology in cases

with operated uterine leiomyoma. The Medical Journal of Goztepe Training and Research Hospital,

28(1), 19-24., Doi: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.019

25- Kaban Alpaslan,Ateş Uğur,KABAN IŞIK,Ozcan Alim (2012). THE TREATMENT OF CYCLIC PELVIC

PAIN IN 35 YEARS OLD PATIENTWITH MAYER-ROKITANSKY-KUSTNER-HAUSER SYNDROME.

Journal of Turkish Society of Obstetrics and Gynecology, 9(1), 6-9., Doi: 10.5505/tjod.2012.29981

26- Kaban Alpaslan,Cengiz Hüseyin,KABAN IŞIK,Özcan Alim,Karakaş Sema (2012). The Success of

Cardiotocography in predicting Perinatal Outcome. Journal of Clinical and Experimental

Investigations, 3(2), 168-171., Doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0137

27- Bacanakgil, Besim Haluk, Gülşah Ilhan, and Işık Kaban. “Variant type of leiomyomas: 13 years of experience in a single institution.” Ginekologia polska (2021).

28- Besim Haluk Bacanakgil, Emre Sinan Güngör, Işık Kaban, Gülşah İlhan, Serkan Sarı. Intestinal endometriosis: Clinical reflections. Ann Clin Anal Med 2021;12(Suppl 3): S347-350

29- Besim Haluk Bacanakgil, Işık Kaban. Comparison of pre-pandemic normal period and COVID-19 pandemic period births: Quantitative outlook. Ann Clin Anal Med 2022;13(3):314-316

30-Ece Sinaci, Sinem Ertas, İsik Kaban. Does the level of serotonin and catecholamine metabolites affect the severity of hyperemesis gravidarum? Ann Clin Anal Med 2023;14(Suppl 1):S41-44

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

1-Maternal Vitamin D Deficiency in First Trimester , KABAN IŞIK (2021).. Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  1. Uluslararası Kadın Doğum ve Yenidoğan Günleri, 112-113., (Özet bildiri)

2-Cough-related Rectus Sheath Hematoma at Pregnancy , KABAN IŞIK, BACANAKGİL BESİM HALUK,

Yıldırım Sezgi Güllü, ATAKUL NİL (2018).. Tajev 2018, (Özet bildiri)

3-Female Genital Mutilation Treatment During Pregnancy , KABAN IŞIK, BACANAKGİL BESİM HALUK,

Ateşer Güler, ATAKUL NİL, Yıldırım Sezgi Güllü (2018).. Tajev 2018, (Özet bildiri)

4-Diagnostic value of neutrophile/lymphocyte ratio in ovarian torsion , BACANAKGİL BESİM HALUK,

KABAN IŞIK, HASANOVA Mushviga, DEVECİ MUSTAFA (2016).. 2016 TAJEV, 17(1), 224-225.,

(Tam metin bildiri)

5-Kronik Hemodializ Altındaki Son Dönem Renal Yetmezlikli Kadın Hastalarda Menstrüel Disfonksiyon

ve Hormonal Profil , BACANAKGİL BESİM HALUK, KABAN IŞIK (2020).. 2nd International Congress

on Medical Sciences and Biotechnology, 235-241., (Tam metin bildiri)

6-Hiperemezis Gravidarum Şiddetinin Beden Kitle İndeksi ile İlişkisi , KABAN IŞIK,BACANAKGİL

BESİM HALUK (2020).. 4. Uluslararası Koru Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 67-68., (Özet

bildiri)

7-Ovaryan hiperstimülasyon sendromu tedavisinde enoksaparin hepatotoksisitesi , KABAN

IŞIK,BACANAKGİL BESİM HALUK (2019).. 37. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, (Özet bildiri)

8-Endometrial Polip Nedeni ile Biyopsi YapılanHastalarda Premalign ve Malign Lezyonlar , KABAN

IŞIK,BACANAKGİL BESİM HALUK (2019).. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. kadın doğum günleri,

(Özet bildiri)

9-Diagnostic accuracy of intraoperative frozen section in adnexial mass , KABAN IŞIK,BACANAKGİL

BESİM HALUK (2018).. 1ST International XVITH National Gynecologic Oncology Congress, (Özet

bildiri)

10-Örnek Yeterliliği Açısından Konvansiyonel ve Sıvı Bazlı Tekniğin karşılaştırılması: 72230 Smear

Analizi , KABAN IŞIK,BACANAKGİL BESİM HALUK (2018).. 36. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji

Kongresi, (Özet bildiri)

11-Surgical technique preference for cervical conization according to surgical margin positivity for

High Grade Lesions Cold-knife Conization? or Triangle-Probe LEEP Conization? , BACANAKGİL

BESİM HALUK,KABAN IŞIK (2018).. 12. Türk Alman Jinekoloji Kongresi, (Özet bildiri)

12-Birth characteristics of Syrian refugees at atertiary medical center in Istanbul, Turkey ,

BACANAKGİL BESİM HALUK,KABAN IŞIK,Yıldırım Sezgi Güllü,Sınacı Ece (2018).. 26th European

Congress of the EUROPEAN BOARD AND COLLEGE OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, 234,

140, Doi: 10.1016/j.ejogrb.2018.08.466, (Özet bildiri)

13-Giant retroperitoneal primary cystic leiomyoma: A rare case , BACANAKGİL BESİM HALUK,KABAN

IŞIK,Yıldırım Sezgi Güllü,yardımcı aytül hande,battal havare semiha (2018).. 26th European

Congress of the EUROPEAN BOARD AND COLLEGE OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, (Tam

metin bildiri)

Kitap & Kitap Bölümleri

1-Debatable Topics in PCOS Patients, Bölüm adı:(Controversies in Polycystic Ovary Syndrome) (2018)., KABAN IŞIK,cebeci filiz,Kayıran Melek Aslan,Erdemir Vefa Asli, Intech Open, Editör:Prof. Neeraj Kumar Agrawal, Assistant Professor Kiran Singh,, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 109, ISBN:978-953-51-3811-2, İngilizce(Bilimsel Kitap)

Yabancı Diller

1-İngilizce

Doktora Sorun - [tv_doktor]Telefon Numaranız: