HCG (humani horionski gonadotropin) je hormone koji tokom trudnoće oslobađa posteljica materice. Nakon što se embrij implantira (usadi) u zid materice, stanice zvane sinctiotrofoblast stvaraju hCG hormon. Funkcija ovog hormona je u komunikaciji sa strukturom koja se naziva corpus luteum u jajnicima. Progesteron koji proizvodi corpus luteum potreban je tokom trudnoće. Drugim riječima, beta HCG hormon stvara komunikaciju između embrija I jajnika I pomaže u proizvodnji hormona koji je potreban za trudnoću.

Osim ove, nedavne studije pokazuju da beta HCG ima višestruke funkcije.

Ključne uloge : – Pomaže I širi matericu kada se embrij razvija

– Pomaže proširenju vena u materici
– Blokira fagocite da uništavanja embrije
– Razvija pupak

beta HCG hormon proizvodi se u jetri majke I 20% se odlaže putem bubrega. Stoga se hormon može dokazati iz krvi ili urina kod žene koja je trudna.

Kada vrijednost HCG hormona raste?

Tokom normalne trudnoće proizvodnja HCG hormona počinje kada se embrij implantira (usadi) u zid materice. Trudnoća se postiže sa dovoljnom koncentracijom ( približno 5mIU/ml) nakon 8. do 11. dana nakon oplodnje. Ovaj period je jednak 3. do 4. sedmice nakon posljednje menstruacije. Većini trudnica koncentracija hormona je oko 25 mIU/ml. Do 8. sedmice koncentracija HCG u serumu (krvi) se ubrzano povećava. Tokom zdrave trudnoće, vrijednost HCG hormona se udvostruči svakih 72h.

Nakon što HCG hormon dostigne 1000-2000 mIU/mI u tijelu, UZ vaginalnim pregledom može se vidjeti gestacijska vrećica. Uz to, u poređenju sa drugim hormonima, HCG hormon pokazuje najveću razliku u koncentraciji za svaku trudnicu. Zbog toga sama vrijednost HCG hormona nije dovoljna za otkrivanje zdrave trudnoće.

Šta znači ekstremno povećanje HCG hormona?

Povećana vrijednost HCG hormona može imati mnogo razloga. Da biste eliminisali ove razloge, test je potrebno ponoviti u roku od 48h do 72h.
Razlozi visoke vrijednosti HCG hormona:

Pogrešno računanje datuma trudnoće
Molarna trudnoća
Vanmaterična trudnoća
Blizanačka trudnoća
Povišena vrijednost HCG hormona, kada nije u pitanju trudnoća, može ukazati na druga medicinska pitanja; to mogu biti kongenitalne anomalije – Down sindrom, rak testisa ili jajnika, tumor jetre.

Dijagnosticiranje trudnoće putem BETA HCG

Beta HCG (testovi iz seruma), koji se mjeri iz krvi za dokazivanje trudnoće mnogo su precizniji od testova koji se rade iz urina. U većini testova koji se rade iz urina, nivo HCG hormona mora biti veći od 20 mIU/ mL da bi test bio pozitivan. Većina testova za trudnoće koji se kupuju u apotekama, ne mogu otkriti hiperglikolizirane oblike HCG hormona. Zbog toga, pomoću testova za trudnoću, čak I ako je žena trudna, mogu se javiti negativni rezultati, posebno se dešava u vrlo ranoj fazi trudnoće. Ova vrsta testa se naziva lažno negativan test.

Sa druge strane, testovi koji se rade iz krvi su vrlo precizni. Kada se rade testovi iz krvi, ako je vrijednost HCG ispod 5 mIU/mL, rezultati se smatraju negativnim. Ako je vrijednost iznad 25 mIU/mL, rezultat se smatra pozitivnim. Vrijednost između 6 I 24 mIU/mL definisane su kao granične vrijednosti, a test se ponavlja u roku od nekoliko dana.

Trudnoća koja se završava od 7 do 60 dana, vrijednost HCG hormona se smanjuje na 0. Praćenje smanjenja HCG hormona važno je zbog molarne I vanmaterične trudnoće.

Računanje beta HCG, prema beta HCG vrijednosti, računa se sedmica trudnoće. Izračunavanje ovog tipa omogućava procjenu iz gore navedenih razloga. Na osnovu posljednjeg dana menstruacije, u nastavku su prikazane procjenjene sedmice trudnoće I vrijednost beta HCG.

3 sedmice trudnoće: 5-50 mIU/mL
4 sedmice trudnoće: 5-425 mIU/mL
5 sedmica trudnoće: 20-7.300 mIU/mL
6 sedmica trudnoće: 1.080-56.000 mIU/mL
Od 7 do 12 sedmice trudnoće: 7.650-290.000 mIU/mL
Od 13 do 16 sedmice trudnoće: 13.300-250.000 mIU/mL
Od 17 do 24 sedmice trudnoće: 4.000-165.000 mIU/mL

Šta znači vrijednost Beta HCG od 0 do 5?

Ako je vrijednost Beta HCG od 0 do 5 znači da nije došlo do ostvarivanja trudnoće. Vrijednost poput 0,1 I 1,20 mogu se vidjeti.

Zašto se vrijednost Beta HCG smanjuje?

Baš poput visokih vrijednosti Beta HCG, također I niska vrijednost Beta HCG može imati mnogo razloga. Zato je potrebno ponoviti test u roku od 48h do 72h.

Niska vrijednost Beta HCG mogu imati više razloga:

Mogući pobačaj
Trudnoća bez ploda
Vanmaterična trudnoća
Pogrešno računanje datuma trudnoće

Imati nisku vrijednost HCG hormona u tijelu nije dovoljno za prehranu I razvoj embrija. Ako su vrijednosti niske, kontinuirana zdrava trudnoća nije moguća. Povećanje vrijednosti HCG hormona prirodan je postupak u trudnoći I ne postoji tretman za njegovo uklanjanje. Također na isti način, ne postoji terapija za nisku vrijednost HCG hormona.

Test za Beta HCG nakon IVF embriotransfera

Posljednji korak IVF postupka je transfer embrija u matericu. Nakon transfera, embrij će se implantirati (usaditi) za matericu I počinje proizvodnja beta HCG. Ako postupak bude uspješan, na početku oslobodit će se minimalna vrijednost HCG hormona a zatim će vrijednost ubrzano rasti I pomoću testa iz krvi može se utvrditi vrijednost. Test na trudnoću je završen I rezultat tretmana je uspješan.Nakon dugog I uzbudljivog čekanja budućih roditelja, rezultate razvoja embrija su potvrđeni trudnoćom I može se planirati korištenja terapije u skladu sa testom trudnoće.

Test trudnoće nakon IVF postupka radi se 12 dana nakon embriotransfera. Testovi koji se rade prije 12-og dana nisu sigurni I ne daju jasne rezultate.

Vrijednost HCG hormona u krvi, ukoliko ne dođe do ostvarenja trudnoće, smanjuje se na nulu I to 7 do 60 dana nakon završetka trudnoće. Važno je pratiti smanjenje HCG hormona zbog molarne I vanmaterične trudnoće.

Razlika između HCG I beta HCG testa?

Danas, prisustvo hCG hormona u krvi je testirano sa beta hCG (bHCG, b-hCG) testom. Razlog se može ukratko objasniti na slijedeći način. HCG hormon je protein po strukturi I ima dvije podjedinice koje se nazivaju alfa I beta. Obično, ove dvije podjedinice cirkuliraju u krvi. Nepovezane alfa I beta jedinice se nazivaju slobodni beta- hCG ili slobodni alfa- hCG. Ovaj dio u krvi se ne ispituje jer njegov alfa dio ulazi u podjedinicu drugih hormona u tijelu, poput luteinizirajućeg hormona (LH), hormona koji stimuliše štitnu žlijezdu (TSH).
Beta fragment jedinstven je po svojstvu vezanja molekula. Zbog toga bi testovi trebali biti precizniji, prisustvo ovog dijela u krvi se određuje vezanjem u dijelove. Prisustvo hCG se mjeri količinom Beta hCG u krvi. Međutim, u nekim posebnim slučajevima mogu se provjeriti slobodna beta I ukupni hCG. Izvor cirkulirajućih slobodnih jedinica može biti neravnoteža zbog bilo kojeg uzroka u proizvodnji ili prisustvo jedinica koja se nije mogla povezati sa drugim podjedinicama, kao u nekim tipovima raka. Opet kod nekih genetskih bolesti, posebno slobodni Beta hCG može porasti u krvi. Screening test naziva se binarnim testom mjeri nivo slobodnog Beta hCG u krvi kod trudnica.
Za sva vaša pitanja o trudnoći I infertilitetu možete nam se obratiti na broj : 444 39 49