Bildiğimiz gibi çocuk sahibi olamama, yani kısırlık probleminin %50’sinde neden olarak karşımıza sperm üretiminin olmaması veya sperm hücrelerindeki sayı, hareketlilik ve şekil bozuklukları gibi erkeğe bağlı nedenler çıkıyor. Günümüzde sperm üretimi ve kalitesi ile ilgili problemlerin bertaraf edilmesinde en yaygın kullanılan yöntem mikroenjeksiyon! Bu yöntemde özel yıkama ve ayıklama aşamalarından geçen sperm hücreleri çok az sayıda olsa bile tüp bebek laboratuvarında uzman embriyologlarımız tarafından en uygun şekilde ve en iyileri seçilerek işleniyor.

Dolayısı ile pek çok çift, mikroenjeksiyon uygulaması kullanılarak çocuklarını kucaklarına alabiliyor. Bununla birlikte, az sayıda ve hareketlilikteki sperm örneklerinde bahsi geçen yıkama ve hazırlama aşamalarında da sperm hücrelerinin bir miktar hasar görebilmesi mümkün. Dolayısı ile bugün geldiğimiz aşamada, güncel teknolojinin kullanılması ile tedavide kullanılacak sperm ve yumurta hücrelerinin mümkün olduğu kadar doğal şartlara yakın bir şekilde işlenmesi ve seçilmesi mevcut başarı oranlarının da en üst seviyelere çıkmasına olanak veriyor.

Tüp bebek uzmanları ve tedavi gören çiftler arasında sperm mikroçip olarak adlandırılan ürün ve yöntem ile, sağlıklı bir embriyo üretecek en kaliteli spermin mikro akışkan teknolojisi kullanılarak daha doğal bir yaklaşımla ve mümkün olan en az genetik hasarlı spermin seçilmesini sağlayarak mümkün hale geliyor. Mikro filtre yöntemi ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden bilim adamlarımızdan Prof. Utkan Demirci tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş, KOEK Biyoteknoloji tarafından da klinik kullanıma uygun hale getirilerek kullanıma sunulan önemli ve oldukça yenilikçi bir üründür. Ürünün şu anda mevcut sperm kalitesine göre seçilebilen 3 farklı modeli mevcuttur. Tedavi sırasında erkekten elde edilen sperm özelliklerine göre bu ürünlerden en uygunu seçilerek mümkün olan en doğal şekilde ve dölleme/kaliteli embriyo geliştirme potansiyeli en yüksek sperm hücresinin seçilmesi sağlanıyor.

Sperm Mikroçip Yöntemi Nasıl Uygulanıyor?

Klasik bir tüp bebek tedavisinde işlem günü alınan semen örneği bir seri yıkama ve dakikada 1500-2000 devir yapan santrifüj denen özel cihazların kullanımı sonrası çöktürme ile gerçekleştiriliyor. Son dönemde gerçekleştirilen bazı çalışmalarda, bu seri yıkama ve çöktürme sürecinde uygulanan yüksek devirli döndürme aşamaları neticesinde sperm hücrelerinin taşıdıkları ve embriyoya aktaracakları genetik yapıda da (DNA) kırılmalar ve hasarlar oluşabildiğini gösteriyor.

Sperm mikroçip yöntemi tüm bu yıkama, döndürme ve çöktürme aşamalarının büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı ve en sağlıklı sperm hücrelerinin doğal sürece çok yakın bir yaklaşım ile elde edilebildiği bir yöntem. Bu yöntemde semen örneği içerisindeki sperm hücreleri özel olarak tasarlanmış bir solüsyon içinde mikro kanalcıklardan geçmeye çalışıyorlar ve sanki tüplerden yumurta hücresine ulaşmaya çalışır bir şekilde yarışıyorlar. Yarış sonunda elde edilen spermler de yumurtayı dölleme şansı en yüksek spermler olarak mümkün olan doğala en yakın yöntem ile seçilmiş oluyor. Sperm mikroçip teknolojisi tedavi süresince diğer ek uygulama ve yöntemler ile birlikte kombine edilerek en yüksek tedavi başarısı sağlanabiliyor.

Çocuk sahibi olamamanın çoğu zaman hem kadın hem de erkek bireyleri kapsayan farklı nedenleri var. Kısırlık tedavisinde uygulanacak tedavi şeklinin başarılı olabilmesi ve çiftlerin çocuklarını sağlıklı olarak en kısa sürede kucaklarına alabilmeleri için gerekli en önemli aşama problemin doğru olarak tespit edilmesi. Doğru tespit sonrası da izlenecek tedavi yolu ve yöntemlerinin doğru olarak uygulanması son derece önemli. Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte karşınıza yeni ürünler ve yöntemler ile çıkıyoruz. Burada hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli aşama, tedavide kullanılan yöntemlerin çocuk sahibi olamama problemi için doğru yöntemler olması.

Bahçeci Sağlık Grubu olarak yıllardır çiftlerimize başarısı ve etkinliği kanıtlanmış yeni genetik test ve uygulamalar sunmaktayız ve birincil hedefimiz çiftlerin çok zahmet çekmeden mümkün olduğu kadar kısa sürede yıllardır özlem duydukları evlatlarını kucaklarına almalarını sağlamak. Bunu şu aşamada pek çok çift için sağlıyor olmaktan son derece gururluyuz. Sperm mikroçip teknolojisi bu amaçla özellikle düşük kalitede sperm üretimi görülen çiftlerde başarı şansını artırmada etkin olarak kullanılabilen bir yöntem. Yöntem en sağlıklı sperm seçimi ilkesine dayandığı için, tedavi süresince ihtiyaç duyulduğunda pek çok ek yöntem ve test ile birlikte de uygulanabiliyor.

Başarıya Giden Yol Sürekli Olarak Araştırma ve Geliştirmeye Dayanıyor

Tüp bebek tedavilerinde günümüzde kullanılan ve başarıyı artıran yöntemlerin hemen hemen hepsinde uzun yıllar süren bir araştırma ve geliştirme süreci var. Bahçeci Sağlık Grubu olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemini bilen ve bu konuda her gün artan sayıda ulusal ve uluslararası kuruluş ile ortak çalışmalar yapan bir grubuz. Sperm mikroçip teknolojisi konusunda Prof. Utkan Demirci ve KOEK Biyoteknoloji ile birlikte aktif olarak devam ettirmekte olduğumuz ortak çalışmalar sayesinde beklentimiz her geçen gün çocuk sahibi özlemi çeken çiftlere daha yüksek başarı oranları sunabilmek ve özlemle bekledikleri yavrularını bir an önce kucaklarına alabilmelerini sağlamak.