Kapsamlı kromozom taraması, tüp bebek uygulamalarında embriyoların rahme transferi öncesinde gerçekleştirilen genetik ayıklama işlemi ve vitrifikasyon tekniklerinin kombine edildiği yeni bir yöntem veya daha doğrusu yaklaşım. Bilindiği gibi preimplantasyon genetik tanı ya da kısaca PGT adı verilen genetik ayıklama tekniği kullanılarak tedavi gören çiftlerin genetik olarak sağlıklı embriyoları daha rahme tutunma aşamasına gelmeden seçilebiliyor ve bu seçilmiş embriyolar ile yapılan tedaviler ile sağlıklı çocuk sahibi olmaları sağlanabiliyor.

PGT, ailesinde veya kendisinde genetik geçişli bir hastalık taşıyıcılığı görülen çiftlerde sağlıklı bebek sahibi olmak amacı ile uygulanabildiği gibi özellikle artmış kromozom bozukluğu riski taşıyan ve bu sebeple gebe kalamayan veya düşük yapan çiftlerimizde de gebelik başarısını arttırmak için sık sık başvurduğumuz bir yaklaşım. Bununla birlikte halen pek çok laboratuvarda PGT uygulamalarında FISH adı verilen ve sadece belirli sayıda kromozomun incelenebildiği bir teknik kullanılıyor. Bu teknik ile özellikle canlı doğum veya erken dönem düşük ile sonuçlanabilecek belirli bazı kromozom bozuklukları tespit edilebiliyor olsa da embriyodaki tüm kromozomların incelenmesi mümkün olamıyor.

Kapsamlı kromozom taraması yaklaşımı tüp bebek uygulamalarında gebelik oranının arttırılması için mevcut en son teknolojinin ve bilgi düzeyinin kullanıldığı bir yaklaşım olması açısından son derece önemli. Zira bu yaklaşımda öncelikle aday çiftlerimizin embriyoları mümkün olan en son aşamaya kadar büyütülüyor, rahme tutunma olasılığı en yüksek embriyolara aCGH tekniği (array Comparative Genomic Hybridization) uygulanarak tüm kromozomlarının (24 kromozom) analiz edilebilmesi için biyopsi yapılıyor ve embriyolar donduruluyor.

İşlemi takip eden ay veya aylar içerisinde de genetik analiz sonucuna göre normal olarak değerlendirilen embriyolar çözülerek doğal bir rahim ortamına transfer ediliyor. Bu uygulamada yüksek başarı elde edilebilmesi için embriyo biyopsi işlemi, genetik inceleme ve embriyo dondurma/çözme uygulamalarının son derece programlı ve yüksek standartta yapılması gerekiyor. Dolayısı ile son derece titiz bir takım çalışması gerekli. Yurt dışında seçkin birkaç klinikte yapılan ve geçtiğimiz yıl Amerikan Üreme Tıbbı Derneği’nin yıllık toplantısında sunulan çalışmalarda özellikle ileri kadın yaşı olgularında KKT yaklaşımı ile elde edilen embriyolar ile gerçekleştirilen embriyo transferlerinde kadın yaşının genç olduğu olgular kadar yüksek gebelik oranları elde edildiği bildirilmekte.