Günümüzde kanser tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak gündemini korumaya devam etmektedir. Bununla birlikte tedavilerle hastalığın kronik bir hastalık olarak tutulmaya başlanması ve hastaların yaşam sürelerinin anlamlı şekilde uzaması da umut verici gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda kanser tedavisi gören hastaların üreme sağlıklarının korunması da önemli bir diğer konu olmaktadır. Hastaların merak ettiği konulardan biri de kanser tedavileri ve kemoterapi ilaçlarının sperm yapımı üzerindeki etkileri olmaktadır. Kemoterapi hızlı bölünen hücreleri yok etme prensibi ile çalışan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavide hedef hücre kanser hücresi olmakla birlikte vücudumuzda hızla bölünen mide-bağırsak sistem hücrelerini, saç-kök hücrelerini ve üreme hücreleri olan sperm ve yumurta hücrelerini de yok etmektedir. Bununla birlikte kanser tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem olan radyasyon terapileri de sperm ve sperm hücresini oluşturan germ hücrelerine zarar vermektedir. Kemoterapi ve radyoterapi tedavileri ilaçların tipi, kür sayısı ve toplam doza bağlı olarak erkeklerde geri dönüşümsüz azospermiye yol açabilmektedir. Erkeklerde ortaya çıkan bu kısırlık durumunun önüne geçmek amacıyla, kanser tedavileri öncesinde spermin dondurularak saklanması doğurganlığın korunması için uygulanan kanıtlanmış tek tedavi yöntemidir.