İnfertilite (kısırlık) nedeniyle başvuran erkeklerde testis tümörlerinin görülme sıklığı %1’dir. Bu oran normal popülasyonda görülen oranın yaklaşık 16 katıdır. Erken teşhisin ciddi anlamda yaşam süresini uzattığı bu hastalığın tespiti için mutlaka bir ürolog tarafından muayene yapılmasında fayda vardır. Son yıllarda kemoterapötik ilaçlarla testis tümörlü hastaların yaşam süresi ve kalitesi önemli oranda artmıştır. Erken dönemde teşhis edilen hastalar günümüzde tamamen hastalıktan kurtulabilmektedir.