Blastokist Transferi (5. Gün Embriyosu Transferi) Nedir?


Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Doktora Sorun

Tüp bebek tedavisi görenlerin karşılaştığı kavramlardan biri de blastokist yani diğer adıyla beşinci gün embriyosudur. Blast embriyo nedir, blastokist tutunma oranı nedir, 5. gün transferi ne zaman tutunur gibi soruların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Tüp bebek uygulamalarında anne adayından yumurta toplanıldığı gün erkekten de sperm alınarak laboratuvar ortamında mikroenjeksiyon işlemi yapılır. Mikroenjeksiyon işlemi yapıldıktan sonraki gün yani birinci gün döllenme olup olmadığı, ikinci gün ise bölünme olup olmadığı değerlendirilir.

İkinci gün itibariyle 4 hücreli 1 embriyo elde etmek en ideal olanıdır. Üçüncü gün ise hücre sayısının artış hızına, hücrelerin birbiriyle olan ilişkilerine, yapı içerip içermediklerini değerlendirilir. Genellikle üçüncü günde embriyonun ideal hücre sayısı sekizdir.

Dördüncü günde hücreler artık birbirleriyle sıkı hale gelip compact morula denilen yapıyı oluştururlar ve sonrasında 5. günde oluşan embriyolar iç hücre ve dış hücre tabakası olarak ayrılarak içi sıvı dolu yapı halini alırlar. Buna blastokist yani 5. gün embriyosu denir.

Beşinci gün embriyosunun özelliği normal doğal süreçte rahim içine embriyo ulaştığındaki embriyonun halidir. Bir blastokist embriyosu yaklaşık 120 hücre içermektedir.

Blastokist 5. gün embriyo transferi ile yüksek implantasyon (rahme tutunma) oranı, 5. günde blastokist evresine gelemeyen embriyoların gebelik oluşturma potansiyellerinin düşük olduğu, blastokist evresine ulaşanların ise %50 olasılıkla implante olduğu şeklindedir.

Blastokist embriyo transferi ile implantasyon şansı daha yüksektir. Çünkü iyi embriyoların seçimi söz konusudur, ancak iyi olan embriyolar laboratuvarda gelişimlerine devam etmekte ve beşinci güne kadar ulaşabilmektedir.

5. gün embriyosu ile hamile kalanların oranları 2. gün ve 3. gün embriyo transferiyle elde edilen hamile kalan hastaların oranlarından daha yüksektir. Hamile kalmak için iyi kalitede bir blastokist embriyo transferi her zaman yeterli olmayabilir. Ama 5. gün embriyo transferi sonrası başarı şansı daha yüksektir.

Blastokist Transferi Kimlere Önerilir?

Daha önce tekrar eden tüp bebek denemelerinde iyi kalitede klivaj evresinde embriyoların transfer edilmesine rağmen gebeliğin oluşmadığı çiftlere,

Çoğul gebelik istemeyen çiftlere (tek blastokist embriyo transferi),

Kalan embriyolarının dondurulmasını istemeyen çiftlere blastokist embriyo transferi önerilmektedir.

Blastokist Transferinin Dezavantajları Nelerdir?

Hastaların %40’ında transfer edilecek blastokist gelişmeyebilir.

Beşinci günde embriyoların dondurulması klivaj döneminde dondurulması kadar iyi sonuçlar vermeyebilir.

Laboratuvar ortamında blastokist evresine gelemeyen embriyoların %10’u 2. ya da 3. günde rahme transfer edilmiş olsaydı gelişimlerine devam edebilirlerdi.