Embriyo Tıraşlama (Assisted Hatching) Nedir?

Embriyoların anne rahmine tutunmasına yardımcı olabilmek için embriyoyu çevreleyen “zona pellusida” adı verilen zarın inceltilmesi ya da delinmesi işlemine embriyo tıraşlama işlemi denmektedir.

Yumurta hücresi sperm ile döllenmeden önce koruyucu bir zar ile çevrilidir. Bu zar, embriyoyu döllenme evresinden itibaren koruyarak hem bölünen hücreleri bir arada tutma hem de dış ortam ile embriyo arasında seçici bir bariyer görevi görmektedir. Embriyo gelişiminin 5. gününden sonra embriyonun tüplerde başlayıp rahime kadar süren yolculuğu sona erer. Bu aşamada embriyonun anne rahminde en uygun yere tutunması ve gebelik oluşturabilmesi için kendisini çevreleyen bu zarın yırtılması, embriyonun zarın dışına çıkarak annenin rahim zarı hücreleri ile temas etmesi gerekir. Bazı durumlarda embriyoyu çevreleyen zar beklenenden daha kalın olabilir ve bu durumun gebeliği engelleme ihtimaline karşı embriyo tıraşlama (assisted hatching) denilen işlem ile zar inceltilir.

Embriyo Tıraşlama Nasıl Yapılır?

Embriyo tıraşlamanın nasıl uygulandığı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Embriyo Tıraşlama Nasıl Uygulanır içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Embriyo tıraşlama genellikle embriyo transfer günü uygulanmaktadır. İşlem mikroskop altında mekanik olarak yapılacağı gibi zarı eritici kimyasal maddeler kullanılarak ya da lazer ile de yapılabilmektedir. Günümüzde işlemin kolaylığı ve embriyoya zarar vermeden yapılabildiği için lazer tercih edilmektedir.

Embriyo Tıraşlama Kimlere Uygulanır?

  • 37 yaş ve üzeri hasta gruplarında,
  • Donmuş embriyo transferi yapılan sikluslarda,
  • Zar kalınlığı >15 µm’dan fazla olan ve transfer edilmesi düşünülen embriyolara,
  • Kaliteli embriyo transfer edilmesine rağmen tekrarlayan implantasyon başarısızlığı görülen hasta gruplarında değerlendirme sonrası gerekli görüldüğünde uygulanmaktadır.

Embriyo tıraşlama çiftlerin talebine göre gerçekleştirilen veya her embriyoya uygulanması gerekli olan bir uygulama değildir. Doktorunuz veya embriyologlar gerekli gördükleri durumlarda gebelik başarısını artırma ihtimali kapsamında bu yöntemi embriyo transfer öncesi seçilen embriyolara uygularlar.