Bahceci Tup Bebek

ROSI Tekniği Nedir, Yeni Bir Teknik midir?

ROSI yeni bir teknik değildir. İlk uygulamalar 1990’lı yılların ikinci yarısında başlamıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen bu uygulamalarda elde edilen başarı, öngörülenin dramatik şekilde…

ROSI Tekniği Nedir, Yeni Bir Teknik midir?
    

ROSI yeni bir teknik değildir. İlk uygulamalar 1990’lı yılların ikinci yarısında başlamıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen bu uygulamalarda elde edilen başarı, öngörülenin dramatik şekilde altında olmuştur. Düşük başarı oranı ve işlem yapılan hücrelerin tanımlanmalarındaki belirsizlikler nedeni ile ROSI yöntemi yaygınlaşmamıştır.

Hatta İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi üreme tıbbının öncülerinden olan ülkelerde ROSI uygulaması gerek başarı gerekse doğacak çocuklardaki sorunlar/riskler nedeni ile rutin hizmetler içerisinde sunulmamaktadır ve hatta yasaklanmıştır.

Tekniğin, Japonya’da, Japon bilim adamı Dr. Tanaka ve arkadaşlarının yakın bir süre önce gerçekleştirdiği çalışmaları ve sonuçlarını bilimsel arenada paylaşması sonrası ülkemizin de içinde bulunduğu, donasyon tedavilerine yasal olarak izin verilmeyen ve kişinin ancak kendi gamet hücresi kullanılarak tedavi olma şansının olduğu bazı ülkelerde tedavide kullanımı tekrar gündeme geldi.

ROSİ Tekniği Başarılı Bir Teknik mi?

Günümüz itibariyle dünya üzerinde ROSI tekniğinin uygulandığını bildiren 23 klinik çalışma mevcut. Bu çalışmaların içinde klinik sonuçları takip edilen 17 çalışmanın 11’inde hiç canlı doğum elde edilememiştir. Tüm çalışmaların sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, transfer edilen embriyo başına yaklaşık %2’lik bir canlı doğum oranı var denebilir.

Bununla birlikte cerrahi işlem yapılan hastaların sadece %30’unda bu tekniğin uygulanabildiğini ve gebelik/doğum elde edebilmek için pek çok çiftte birden fazla kez tedavi siklusu/transferi gerçekleştirilmesi gerektiği göz önüne alındığında bu oranın hasta başına %1’in de altında değerlendirmek gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.

Bildirimi yapılan canlı doğumların neredeyse tümü yukarıda bahsedilen Tanaka ve arkadaşlarının son dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalara aittir ve yakın zaman içerisinde farklı merkezlerden bu sonuçları destekleyici ve özellikle klinik başarı açısından kabul edilebilir bir seviyeye gelindiği yönünde bilimsel makaleler henüz mevcut değildir.

ROSI Tekniğini Merkezlerinizde Uyguluyor musunuz?

Bahçeci Sağlık Grubu olarak hastalarımızın tedavi başarısını artırıcı ve yenilikçi pek çok yöntem ve testin ülkemizde ilk uygulayıcısı olduk ve olmaya da devam edeceğiz. ROSI tekniği deneyimli merkezlerde ciddi özellikli bir cihaz altyapısı gerektirmemektedir ve Grup olarak bu tekniği kullanabilmek için gerekli teknik donanım ve deneyimli personele sahibiz.

Bununla birlikte yenilikçi yöntemlerin bilimsel açıdan ve tedavideki başarıları ve etkinliklerinin kanıtlanmış olması birincil ölçütümüz. Hastalarımıza etkinliği net olarak bilinmeyen ve özellikle tekrarlana bilirliği halen şüpheli yöntemleri rutin

uygulama şeklinde sunmamız kurum politikalarımız ve tıbbi etik anlayışımız ile örtüşmemektedir.

Bahsi geçen uygulama ve benzeri diğer uygulamalar konusunda uluslararası üreme sağlığı derneklerinin düzenli olarak yayınladığı kılavuzları kendimize rehber olarak almaktayız.

Bu açıdan önümüzdeki dönemde bilimsel veriler ve tıbbi ilerlemeler sayesinde ROSI ve benzeri diğer uygulamalar elde edilen başarı oranları açısından hastalarımıza sunulabilir bir tedavi metodu olma seviyesine gelir ise bu hizmeti hastalarımıza en iyi ve başarılı şekilde sunma gayretinde olacağız.

Yorumunuzu GönderinHenüz yorum yapılmamış
    Doktora Sorun - [blog_doktor]    Telefon Numaranız: