Kısırlık yani infertilitede erkeğe bağlı nedenleri ortaya çıkarmak için kullanılan yöntemlerin başında sperm testleri gelir. Sperm sayısı, hareketliliği gibi birçok parametrenin değerlendirildiği sperm testlerinin yanında erkeklerin geçmiş medikal hikayeleri ve fiziksel muayeneleri de doğru tanı koymada çok önem taşıyor. Hastanın hikayesine ve özellikle medikal geçmişine göre de daha sonra istenecek testler belirleniyor. Erkek infertilitesinde tanı koymak için kullanılan yöntemler şu şekilde sıralanır:

Erkeğe uygulanacak testlerin başında hormon testleri ve genetik incelemeler gelir. Ayrıca görüntüleme yöntemleri ile testislerin ultrason ile incelenmesi, prostat ve sperm çıkışını sağlayan kanalların yine ultrasonla rektal yolla incelenmesi gibi yöntemlerle de tanı konulmaya çalışılır. Testisler mutlaka kontrol edilmelidir. Çünkü kısırlık nedeniyle başvuran erkeklerde testis tümörlerinin görülme sıklığı %1’dir. Bu oran normal popülasyonda görülen oranın yaklaşık 16 katıdır. Erken teşhis ciddi anlamda yaşam süresini uzatır, bu hastalığın tespiti için mutlaka bir ürolog tarafından muayene yapılmasında fayda vardır. Son yıllarda kemoterapötik ilaçlarla, testis tümörlü hastaların yaşam süresi ve kalitesi önemli oranda artmıştır. Ayrıca, erken dönemde teşhis edilen hastalar günümüzde tamamen hastalıktan kurtulabilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı infertilite tedavisi için gelen erkeklerin mutlaka testis muayenesinden geçmesi gerekir.