Doğum Sırasında Ağrı Kontrolü


Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı

Doktora Sorun

Doğum sırasında ağrı rahim kasılmalarından ve bebeğin doğum kanalında ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan gerilmelerden kaynaklanmaktadır. En etkili, düşük riskli ve yaygın olarak kullanılan yöntem bölgesel epidural anestezidir. Diğer yöntem ise aralıklı olarak damar yolundan ya da kas içine verilen narkotik ağrı kesicilerdir. Bu iki yöntem karşılaştırıldığında ağrı kontrolü açısından epidural analjezinin daha üstün olduğudur. Epidural anestezinin doğum süresini uzattığı ve operatif vajinal doğum (forseps/vakum ile doğum) olasılığını arttırdığı bildirilmiş olmakla birlikte yapılan büyük, randomize kontrollü çalışmalarda fark saptanmamıştır. Bazı kadınlar ise doğum esnasında ağrı kesici ilaçlar yerine masaj, nefes egzersizleri, hidroterapi, relaksasyon teknikleri, hipnoz, akupunktur, vizüalizasyon gibi diğer ağrı kontrolü yöntemlerini tercih etmektedir.