İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

  • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
  • Çalışanlarımızın iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
  • Çalışanların kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
  • Çalışanların kendilerini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan ve en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
  • Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenilik sağlayacak fikirler üretmek ve yaratıcı / inovatif fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak,
  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmektir.

Başvuru ve Açık Pozisyonlar

Şirketimiz genel aday havuzuna eklenmek üzere; öz geçmişinizi ik@bahceci.com mail adresine gönderebilirsiniz.

Sizi Arayalım WhatsApp
WhatsApp
Sizi Arayalım
En yakın zamanda arayalım