Bahceci Tup Bebek

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Bahçeci Sağlık Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz 7 ülkedeki 13 merkezde çalışan bütün arkadaşlarımız; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri herhangi bir neden göz önünde tutulmaksızın eşit haklara sahiptir.

Bütün çalışanlarımız Bahçeci ailesinin bir ferdidir ve sahip olduğumuz en yüksek değer olarak insan onuruna uygun çalışma koşullarında, güvenli bir ortamda çalışma haklarına sahiptir. İnsan haklarının tartışılmaz gerekliliğine inanırız ve çalışanlarımıza adil ve dürüst davranmayı taahhüt ederiz.

Çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmesini engelleyecek şekilde önlemler alır, uygun atıkların geri dönüştürülmesini sağlarız. Geri kazanılamayan atıkları kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmeleri için ilgili kurumlara teslim ederiz.

Topluma karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu nedenle toplum ve çevre için en iyi olana odaklı olarak belirlediğimiz sosyal sorumluluk politikamız gereğince, toplumun ve çevre şartlarının geliştirilmesini sağlayacak girişimlerde bulunuruz.

Sosyal sorumluluk politikamız kapsamında belirlediğimiz temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

  • Devlete karşı vergi vb. diğer sorumluluklarımızı tam zamanında, doğru ve şeffaflık ilkesine bağlı kalarak yerine getiririz.
  • Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı öncelikli ve sürdürülebilir bir görev olarak kabul ederiz.
  • Çalışan, toplum ve çevrenin bugününü koruyup geleceğine yatırıp yapmamızı sağlayacak bütün uluslararası standart ve kalite belgelerini almayı en önemli işlerimizden biri olarak sayarız.
  • Faaliyet gösterdiğimiz bütün coğrafyalarda, toplumla olan ilişkimizde doğruluk ve güvenilirlik ilkeleri gereğince hareket ederiz.
  • Üreme sağlığını geliştirecek bilimsel çalışmalar yapmaya ara vermeden devam eder, bilimsel alt yapımızı ve bilgi birikimimizi sürekli olarak geliştiririz. Bilime yaptığımız katkı sonucu ortaya çıkan, gerçekliği ve işe yararlığı kanıtlanmış bilgileri toplumun hizmetine sunarız.
  • Çalışanlarımızı sosyal sorumluluk projelerinde rol almaları için yüreklendirir, destek vereceğimiz projeleri seçerken önerilerini dikkate alırız.
  • Sosyal sorumluluk çalışmalarımızda sağlık ve eğitim konularına öncelik veririz.
  • Üreme sağlığına yönelik sosyal sorumluluk projelerimizde Üreme Sağlığını Koruma Derneği (ÜRSAK) ile birlikte hareket ederiz.
Telefon Numaranız: