Bahceci Tup Bebek

ISO9001:2015 | Kalite Politikası

Bahçeci Sağlık Grubu etik iş değerleri ve profesyonel iş modeli doğrultusunda;

  • Sunmuş olduğu tıbbi hizmetlerde bilimsel ve/veya tıbbi başarısı kanıtlanmış yöntemleri kullanmayı, böylece hastalarına en yüksek tıbbi başarı oranlarını sunmayı,
  • Kadın sağlığı ve infertilite tedavisi alanlarında referans bir merkez, ulusal ve uluslararası arenada lider bir kurum; ülkesine bilim, teknoloji ve ekonomi alanlarında sürekli katma değer yaratan bir kuruluş olmayı,
  • Bir sağlık grubu olmanın ötesinde, güçlü akademik kadrosu ve yayımladığı makalelerle alanında söz sahibi, kendini geliştiren bir kurum olmayı,
  • Üstlendiği görevin bilinci ışığında, tanı, tedavi ve bakım hizmetlerini güler yüzlü ve işinde daima daha iyiyi hedefleyen kadrosuyla, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde, kadın sağlığı ve infertilite tedavisi için geliştirilen en ileri teknolojileri kullanarak, etik değerlerinden ödün vermeden et etkili şekilde uygulamayı,
  • Kalite Sistemleri çerçevesinde bünyesinde düzenlediği meslek içi eğitimler ile çalışanlarının sürekli olarak bilgi, deneyim ve hizmet kalitesini artırmayı, sürekli gelişim ve toplam kalite yönetimi bilincini her aşamadaki çalışanı ile birlikte uygulamayı,
  • Müşteri/hasta memnuniyetini öncelikli hedef kabul eden referans merkezi olmayı,
  • Toplum yararını gözeten felsefesi doğrultusunda çevreye duyarlı iş modelini,

Kalite politikası olarak benimsemiştir.

Telefon Numaranız: