Bahceci Tup Bebek

Hasta Hakları

 • Hizmetlerden yararlanma hakkı
 • Saygı ve itibar görme hakkı
 • Mahremiyet hakkı
 • Kimliği bilme hakkı
 • Bilgi edinme hakkı
 • Haberleşme hakkı
 • Tedavi kararlarına katılım hakkı
 • Danışma hakkı
 • Planlanan tedaviyi reddetme hakkı
 • Tetkik ve tedavi bedelleri hakkında bilgi alma hakkı
 • Sosyal ve psikolojik destek alma hakkı
 • Şikâyet ve öneride bulunma hakkı
 • Sağlık kuruluşu uygulamaları hakkında bilgilendirilme hakkı
 • Dini hizmetlerden faydalanma hakkı

Hasta Sorumlulukları

 • Sağlık durumuyla ilgili kurumu bilgilendirme zorunluluğu
 • Tedavisi ile ilgili önerilere uyma yükümlülüğü
 • Planlanan tedaviyi reddetmek durumunda doğabilecek sonuçlardan sorumlu olma
 • Tetkik ve tedavi giderlerini karşılama yükümlülüğü
 • Sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uyma sorumluluğu
 • Diğer hasta ve hastane personeli haklarını dikkate alma sorumluluğu
 • Bulaşıcı hastalık halinde uygulanacak prosedüre uyma sorumluluğu
 • Tedavi planında bulunmayan herhangi bir uygulama yapılmasını talep etmeme sorumluluğu
 • Ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etme sorumluluğu
 • Kuruluş demirbaşına kasıtlı zarar verme ve kusurlu kullanım halinde verilen zararı karşılama sorumluluğu
Telefon Numaranız: