Hasta Hakları

• Hizmetlerden yararlanma hakkı
• Saygı ve itibar görme hakkı
• Mahremiyet hakkı
• Kimliği bilme hakkı
• Bilgi edinme hakkı
• Haberleşme hakkı
• Tedavi kararlarına katılım hakkı
• Danışma hakkı
• Planlanan tedaviyi reddetme hakkı
• Tetkik ve tedavi bedelleri hakkında bilgi alma hakkı
• Sosyal ve psikolojik destek alma hakkı
• Şikâyet ve öneride bulunma hakkı
• Sağlık kuruluşu uygulamaları hakkında bilgilendirilme hakkı
• Dini hizmetlerden faydalanma hakkı

Hasta Sorumlulukları

• Sağlık durumuyla ilgili kurumu bilgilendirme zorunluluğu
• Tedavisi ile ilgili önerilere uyma yükümlülüğü
• Planlanan tedaviyi reddetmek durumunda doğabilecek sonuçlardan sorumlu olma
• Tetkik ve tedavi giderlerini karşılama yükümlülüğü
• Sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uyma sorumluluğu
• Diğer hasta ve hastane personeli haklarını dikkate alma sorumluluğu
• Bulaşıcı hastalık halinde uygulanacak prosedüre uyma sorumluluğu
• Tedavi planında bulunmayan herhangi bir uygulama yapılmasını talep etmeme sorumluluğu
• Ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etme sorumluluğu
• Kuruluş demirbaşına kasıtlı zarar verme ve kusurlu kullanım halinde verilen zararı karşılama sorumluluğu

Sizi Arayalım WhatsApp
WhatsApp
Sizi Arayalım
En yakın zamanda arayalım